Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    69 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przytoczyć
start learning
quote
Always get a quote before proceeding with repair work.
litera
Jaka jest opłata za list do Polski?
start learning
letter
What's the postage for a letter to Poland?
wers
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
start learning
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
wiersza
Linia jest zajęta.
start learning
line
The line is engaged.
lotka
W grze w badmintona używa się lotki.
start learning
aileron
Shuttlecock is used in badminton.
jednaki
Obydwa domy są podobnie położone.
start learning
similarly
Both of the houses are similarly located.
rżeć
konie rżały w stajni
start learning
guffaw
horses were neighing in the stable
ograniczający
Unikaj, lub ograniczaj konsumpcję alkoholu.
start learning
restrictive
Avoid or limit alcohol consumption.
reja
start learning
yard
There are 3 feet in a yard.
objaśnić
wyjaśnił tata
start learning
explain
my dad explained
korespondencja
start learning
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
rozłąka
start learning
separation
Who has/had no separation between their public and private self?
linijka
Jest znany z przepięknej złotej kaplicy i grobowców pierwszych polskich władców.
start learning
ruler
It is famous for the beautiful Golden Chapel and the tombs of the first Polish rulers.
zmylić
Oszukał ją, kiedy powiedział, że zgubił pieniądze.
start learning
deceive
He deceived her when he told her he had lost the money.
przepisać
przepisać nowe leki
start learning
rewrite
to prescribe some new medicine
jakkolwiek
start learning
however
however, the cat was purring contentedly in Hermione’s arms.
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
start learning
January
January is the first month of the year.
czerwiec
W czerwcu kończy się w Polsce okres szkolny.
start learning
June
In July people go on vacation.
pominąć
Nie powinieneś pominąć tworzenia efektywnych relacji w pracy
start learning
skip
You no ought to neglect forming effective relationship at work
dwukrotny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
start learning
double
I'd like to book a double room for the weekend.
wiosna
Wiosną nasz sad jest szczególnie piękny
start learning
spring
In spring our orchard is particularly beautiful
zaledwie
Prawie nie było samochodów w zasięgu wzroku
start learning
barely
There was scarcely a car in sight.
zresztą
W każdym razie tak mi powiedziała.
start learning
anyway
Anyway, that’s what she told me.
ów
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
start learning
that
Could you pass me that book?
rozmówić
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
start learning
converse
please imagine converse situation
mniej
start learning
less
My town has fewer inhabitants than yours
okazały
-formal and splendid in style and appearance
start learning
stately
The procession moved through the mountain village at a stately pace. He always walked with a stately bearing.
okres
To był najgorszy okres w moim życiu
start learning
period
It was the worriest period in my life
fantastyczny
start learning
fantastic
She looked absolutely fabulous in her dress.
liczba
Na ulicach znajdowała się ogromna ilość samochodów
start learning
number
There was a large number of cars in the streets
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
start learning
list
Please remove my name from your mailing list.
wymagać
nie ma jej
start learning
require
she is not in
krótki
start learning
short
short
ciąg
m to mój ulubiony serial
start learning
series
' M jak miłość is my favourite serial.'
obawiać
Kobiety obawiały się wychodzić w nocy.
start learning
fear
Women feared to go out at night.
trzeci
start learning
third
często
start learning
often
I often go to work by car.
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
start learning
example
Could you give me an example?
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
start learning
danger
We’re in great danger.
cel
start learning
target
The government manipulates economic data for political ends.
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
start learning
week
any period of seven consecutive days
oznaczyć
Jaką ocenę dostałeś ze sprawdzianu z matematyki?
start learning
mark
What mark did you get on the maths test?
błąd
Wydaje się, że jest jakiś błąd w...
start learning
error
There appears/seems to be a mistake/mix-up with...
zabawny
Sztuka była bardzo zabawna.
start learning
funny
The play was very funny.
pisać
Mark potrafił pisać w wieku pięciu lat.
start learning
write
Mark could write at the age of five.
miedza
start learning
balk
rok
start learning
year
mielić
mięso
start learning
grind
dziwny
Marek jest bardzo dziwny
start learning
strange
Mark is very odd.
dość
mieć czegoś dość
start learning
rather
to be fed up with sth
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
start learning
page
My teacher told us to open the book at page 45
przy
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
start learning
at
Megan told us this story at dinner.
spotkać
Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy?
start learning
meet
Haven't we met before?
drugi
start learning
second
To have or to be? I think the latter.
więcej
Powinieneś jeść więcej warzyw, dobrze na tobie podziałają
start learning
more
You should eat more vegetables, they'll do you good
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
start learning
remember
Remember to lock the door.
długi
start learning
long
lang
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
start learning
first
It’s the first time I’ve seen him.
były
On jest moim byłym studentem.
start learning
former
He is a former student of mine.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
start learning
one
I've got one day to finish this assignment.
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
start learning
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
bardzo
Dziękuję bardzo.
start learning
very
Thank you very much.
nigdy
start learning
never
I never go to school on Saturdays.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
start learning
would
If I were you, I wouldn’t do that.
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
start learning
even
It has everything, even a tennis court.
się
start learning
themselves
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
start learning
when
When are we going to meet?
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!

You must sign in to write a comment