Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    66 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mącić
mieszaj az sól rozpuści się
start learning
stir
stir until salt is dissolved
ruń
-Land covered with grassy turf. - A lawn or meadow.
start learning
sward
The soil is sandy, and in many places clayey, with a pretty close grassy sward.
fotogr
start learning
Shooting Info
głowić
start learning
puzzling
puzzlement
Rz
start learning
Rom
niedołężny
start learning
infirm
owal
start learning
oval
kufer
start learning
trunk
In seconds, he had heaved his trunk to the front door.
szlafrok
Zazwyczaj jem śniadanie w szlafroku.
start learning
dressing-gown
I usually wear a dressing gown when I'm having breakfast.
pięść
On zacisnął pięści.
start learning
fist
He clenched his fists.
sztywny
start learning
rigid
I don't like this rigid rules.
zastępstwo
start learning
replacement
na który wymieniono wadliwy egzemplarz
wieśniak
pej.
start learning
peasant
rżeć
konie rżały w stajni
start learning
guffaw
horses were neighing in the stable
usprawiedliwić
Nie można usprawiedliwić wykorzystywania dzieci.
start learning
justify
You cannot justify child abuse.
chłodny
ch
start learning
cool
cold, but not very
trzema
start learning
three
grunt
Siedziałem na ziemi.
start learning
ground
I was sitting on the ground.
hojny
start learning
generous
Brian is open-handle and regularly gives lots of money to the poor
podarować
start learning
donate
słoneczny
Słoneczny dzień.
start learning
sunny
A sunny day.
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
start learning
case
I always travel with one suitcase only.
aparat
start learning
apparatus
oba
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.
start learning
both
Both hands are pointing to twelve.
ranka
Tego ranka wstałem wcześnie
start learning
morning
I got up early this morning
czarny
Była ubrana na czarno.
start learning
black
She was dressed in black.
szyja
Mam długą szyję
start learning
neck
I have a long neck
wyjątek
To wyjątek od reguły.
start learning
exception
It’s an exception to the rule.
szczyt
Tunezyjski szczyt w poszukiwaniu Syryjskiego rozejmu
start learning
top
Tunis summit to seek Syria truce
zielony
Czekaj, aż światło zmieni się na zielone.
start learning
green
Wait until the light turns green.
złoty
Dostała od męża złoty łańcuszek.
start learning
gold
She got a golden chain from her husband.
tygodnie
start learning
weeks
służący
start learning
servant
Many young girls became domestic servants.
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
start learning
willing
She is eager to help us.
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
start learning
book
Will e-books replace paper books?
często
start learning
often
I often go to work by car.
serce
start learning
heart
The muscular organ inside the chest that pumps blood through the body
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
start learning
also
I also speak a little Spanish.
odwiedzić
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
start learning
visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
pić
Podczas ćwiczeń powinieneś pić dużo wody.
start learning
drink
During a workout you should drink a lot of water.
Szkoła
start learning
School
cały
Zjadł całego kurczaka.
start learning
whole
He ate an entire chicken.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
wybrać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
start learning
choose
You do not choose your destiny.
boleć
Bolaly go nogi
start learning
hurt
His legs ached
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
start learning
evening
I’m staying at home this evening.
ruszać
Nie przesuwaj proszę stołu
start learning
move
Don't move the table, please.
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
start learning
father
His father works in the mine.
naprawdę
start learning
really
This book is very good indeed.
dom
Mój dom jest duży.
start learning
home
My house is big.
mu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
start learning
him
In his time of need none of his friends deserted him.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
być
Co to może być?
start learning
be
What can it be?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
ty
To byłeś ty!
start learning
you
It was you!
wiedzieć
Chcę wiedzieć czego i skąd się nauczyliśmy
start learning
know
I wanna know what we've been learning and learning from
z
wychodząc z domu
start learning
from
się
start learning
themselves
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
o
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
Na
na stole
start learning
On
on the table
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
start learning
that
Could you pass me that book?
nie
Ja nie lubię.
start learning
not
I do not like
do
head
start learning
to
wazjemną
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
W
w Polsce
start learning
In
in Poland

You must sign in to write a comment