Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    58 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przytykać
start learning
flip
kasztelanka
start learning
castellan
zaparować
start learning
moisten
liryczny
start learning
lyric
gospoda
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
start learning
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
pijący
start learning
drinker
fartuch
start learning
apron
kawaler
start learning
single
Bechelor this is a man who isn't married.
pobudzić
Rozwój intelektualny twojego dziecka może być stymulowany przez właściwe wychowanie.
start learning
stimulate
The mental development of your children can be stimulated by proper upbringing.
właścicielka
start learning
proprietress
rów
start learning
ditch
He lost control of his car and went into a ditch.
namawiać
start learning
persuade
Give her time. He exhorts her to give up.
sznurek
start learning
twine
pedał
Nie mogę dosięgnąć pedału – chyba jestem za niska
start learning
pedal
I can’t reach the pedal, I’m afraid I’m too short.
tuzin
pół uzina jajek
start learning
dozen
half a dozen eggs
Nora
start learning
Burrow
nacisnąć
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
start learning
press
The press has to compete with other media for our attention.
zbieg
start learning
fugitive
and the end of the sequence the fugutive would generally be found
Wprost
start learning
Directly
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
start learning
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
chłopca
start learning
boy
Be a good boy!
głód
problem głodu
start learning
hunger
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
start learning
dark
She has brown eyes and dark hair.
uznać
start learning
recognize
That was the first federal court to recognize a right to DNA tests.
widok
start learning
view
czerwony
On lubi pić czerwone wino
start learning
red
He likes to drink red wine
zeszły
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
start learning
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
rodzaj
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
start learning
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
Łapy
start learning
Paws
póła
start learning
flap
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
przynieść
Pójde po niego dla ciebie
start learning
bring
I'll fetch him for you
jechać
Jechaliśmy przez miasto, kiedy zdarzył się wypadek.
start learning
drive
We were driving along the city when the accident happened.
poznać
zebrać w jednym miejscu, razem społecznie lub w określonym celu
start learning
meet
collect in one place, get together socially or for a specific purpose
nazywać
nannte
start learning
call
gennant
wielki
Ona świetnie śpiewa. Uwielbiam jej słuchać
start learning
great
She sings great. I love listening to her
ręka
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
start learning
hand
Jane handed me the wedding invitation.
mały
start learning
small
These tiny gadgets can carry sensors to the remotest parts of human body.
ząb
start learning
tooth
tooth
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
razić
start learning
strike
They have threatened to call a strike.
nim
to jest doby dzień
start learning
it
it is a good day
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
start learning
would
If I were you, I wouldn’t do that.
jego
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
być
Co to może być?
start learning
be
What can it be?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
jeszcze
Nie, jeszcze tego nie skończyłem.
start learning
more
not, I haven't finished it yet.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
jej mąż
start learning
her
her husband
za
To dla ciebie, kochanie.
start learning
for
This is for you, honey.
się
start learning
themselves
z
wychodząc z domu
start learning
from
Na
na stole
start learning
On
on the table
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
start learning
that
Could you pass me that book?
nie
Ja nie lubię.
start learning
not
I do not like
do
head
start learning
to
wazjemną
W
w Polsce
start learning
In
in Poland

You must sign in to write a comment