Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    18 flashcards    cloudmindtest1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
input
What's your input into this work?
start learning
wkład
Jaki jest twój wkład w tę pracę?
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
start learning
ruchomy
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
apply
start learning
zastosować
capture
start learning
zdobycz
process
We cumulate knowledge throughout the learning process.
start learning
proces
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
database
The plot revolves around a villain trying to get his hands on a witness protection database, Dylan’s psycho ex-boyfriend wanting to kill her, and Demi Moore playing a former Angel gone bad.
start learning
baza danych
Fabuła kręci się wokół czarnego chrakteru, który próbuje dostać w sowje ręce bazę danych świadków koronnych, wokół psychicznego, byłego chłopaka Dylan, który chce ją zabić, I Demi Moore grającej byłego aniołka, który poszedł złą drogą.
text
start learning
tekst
extend
I’m going to extend my stay.
start learning
rozciągać się
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
network
Internet is the biggest computer network in the world.
start learning
sieć
Internet to największa sieć komputerowa na świecie.
document
Please sign the document.
start learning
dokument
Proszę podpisać dokument.
improve
start learning
polepszyć
quality
Yeah. It seems like our house, but everything's got a creepy, Pat Boone-ish quality to it.
start learning
jakość
example
Could you give me an example?
start learning
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
image
The company has changed its image.
start learning
obraz
Firma zmieniła swój wizerunek.
converse
please imagine converse situation
start learning
rozmawiać
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
start learning
obraz
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
include
The letter contained important information.
start learning
zawierać
List zawierał ważne informacje.
collect
He collects stamps and coins.
start learning
zbierać
On zbiera znaczki i monety.

You must sign in to write a comment