Lekcja nr 1

 0    75 flashcards    renkot
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ile lat ma jego syn?
start learning
How old is his son?
Gdzie mieszka jego siostra?
start learning
Where does his sister live?
Ile lat pracujesz w tej firmie?
start learning
How many years have you been working in this company?
Co byś zrobił gdybyś wygrał 1 mln$
start learning
What would you do if you won 1 mln?
Kiedy ostatnim razem byłes w kinie?
start learning
What was the last time you were at the cinema?
Gdzie byłes ostatnio?
start learning
Where have you been recently?
Co robiłes wczoraj przez cały dzień?
start learning
What were you doing all day yesterday?
Kto gotuje u ciebie w domu?
start learning
Who cooks at your home?
Kto zabił Kenediego?
start learning
Who killed Keneddy?
Kiedy ostatnim razem widziałes Rambo?
start learning
What was the last time you saw Rambo?
Czy chcesz abym wysłał te faktury?
start learning
Do you want me to send these invoices?
Ile lat ma jego babcia?
start learning
How old is his grandma?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Berlina?
start learning
What platform the train to Berlin departs from?
Jak długo grasz na gitarze?
start learning
How long have you been playing the guitar?
Gdzie byłes wczoraj?
start learning
Where were you yesterday?
Czy kupiłes ostatnio telefon?
start learning
Have you bought a mobile recently?
Skąd znasz Johna?
start learning
Where do you know John from?
Z kim pracujesz?
start learning
Who do you work with?
Skąd to masz?
start learning
Where do you have it from?
On teraz pracuje
start learning
He is working now
Ja teraz nie pije piwa
start learning
I am not drinking beer now
Czy ona teraz śpi?
start learning
Is she sleeping now?
W samochodzie jest pies
start learning
There is a dog in the car
Czy w lodówce jest mleko
start learning
Is there any milk in the fridge?
W ogrodzie są krzesła
start learning
There are chairs in the garden
Czy sa jakieś krzesła w ogrodzie
start learning
Are there any chairs in the garden?
Czy mogę dostać menu
start learning
Can I have menu please?
On potrafi mówić po angielsku
start learning
He can speakin English
Ja nie mogę pojechać z tobą
start learning
I can't go with you
Chciałbym kupić tę książkę
start learning
I woul like to buy this book
On często płaci kartą
start learning
She often pays by card
Czy on zawsze pije whiskey
start learning
Does he always dring whiskey
Czy ty pracujesz codziennie?
start learning
Do you work every day?
On rzadko spędza wakacje w domu
start learning
He seldom spends holiday at home
On był wczoraj zajęty
start learning
He was busy yesterday
Czy on był wczoraj w pracy
start learning
Was he at work yesterday?
Czy widziałęś wczoraj Marry
start learning
Did you see Marry yesterday
On kupił ten samochód 2 dni temu
start learning
He bought that car 2 days ago
Ona sprzedała ten dom w zeszłym tygodniu
start learning
She sold this house last week
Miałem wczoraj wysłać maila ale zapomniałem
start learning
I was supposed to send an email yesterday but I forgot
Musze dziś kupić gazetę
start learning
I have to buy a newspapper
Musiałem wczoraj odebrać go z lotniska
start learning
I had to pick him up from the airport
Czy musiałeś wczoraj iść do pracy
start learning
Did you have to go to work
On musiał chyba wyjechać
start learning
He must have left
On musi być chyba pijany
start learning
He must be drunk
Ona musiała chyba umyś ten samochód
start learning
She must have washed that car
przewidzieć
start learning
foresee
susza
start learning
drought
rozległy
start learning
vast
parzyste
start learning
even
nieparzyste
start learning
odd
przeciąg
start learning
draught
zachmurzone (niebo)
start learning
overcast
śnieg z deszczem
start learning
sleet
grad
start learning
hail
żle się czuję (coś mnie bierze)
start learning
I feel under the weather
na czarna godzinę
start learning
for a rainy day
Impreza wypaliła!
start learning
The party has come off!
To musiało chyba odpaść samo
start learning
It must have come off by itself
Jak wpadłes na ten pomysł
start learning
How did you come up with this idea?
Chciałbym odziedziczyć tę fortunę
start learning
I would like to come into this fortune
Rozłożyłem się na grypę
start learning
I have come down with flu.
Ostatnio natknąłem się na twoja siostrę
start learning
I have come across your sister recently
Jego nowa książka wychodzi w tym tygodniu
start learning
His new book is coming out this week
przenocować kogoś
start learning
put sb. Up
rękaw
start learning
sleeve
hojny
start learning
generous
gościnny
start learning
hospitable
utazić kogos
start learning
offend sb
popełnić przestepstwo
start learning
commit the crime
z nienacka
start learning
out of the blue
pozwolić sobie na coś ($$) stać finansowo
start learning
to afford sth
skąpy
start learning
stungy, skinflint
O której kończysz pracę
start learning
what time are you off
na pamięć
start learning
by heart

You must sign in to write a comment