Lekcja dziewiąta

 0    74 flashcards    szarlotka72
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
similar
start learning
podobny / podobna
the news
start learning
the news in English
aktualności
I'll put it on silent
start learning
Pominę milczeniem.
Where do they live?
start learning
Gdzie mieszkają?
How old were you when you had Ada?
start learning
Ile miałeś lat, kiedy urodziłaś Adę?
How old was she?
start learning
Ile miała lat?
What was his name?
start learning
Jakie było jego imię?
What was her job?
start learning
Jaki był jej zawód?
What did she do?
start learning
Co ona zrobiła?
She did a lot of things.
start learning
Zrobiła wiele rzeczy.
She was a shop assistant.
start learning
Była sprzedawczynią.
She worked at the butcher's.
start learning
Pracowała u rzeźnika.
She worked at the bank.
start learning
Pracowała w banku.
He was a maintenance person at the butcher's.
start learning
Był konserwatorem u rzeźnika.
They worked for the same company but in two different place.
start learning
Pracowali dla tej samej firmy, ale w dwóch różnych miejscach.
He retired this year
start learning
Odszedł w tym roku na emeryturę.
She retired five years ago.
start learning
Przeszła na emeryturę pięć lat temu.
She was sixty.
start learning
Miała sześćdziesiąt lat.
Do you have children?
start learning
Czy masz dzieci?
Did he hve children?
start learning
Czy on hve dzieci?
How old are they?
start learning
Jakim są wieku?
How old are you?
start learning
Ile pan(i) ma lat?
How old is he?
start learning
Ile on ma lat?
What do you do?
start learning
Co robisz?
What does she do?
start learning
Co ona robi?
What's your job?
start learning
W jakim zawodzie pracujesz?
Are they alive?
start learning
Czy oni żyją?
Do you have a husband?
start learning
Masz męża?
Are you married?
start learning
Czy pan jest żonaty?
What's his name?
start learning
Jak się nazywa?
What's your husband's name?
start learning
Jak ma na imię twój mąż?
When did she die?
start learning
Kiedy umarła?
He was much older than your mother.
start learning
Był dużo starszy niż matka.
Where did he live?
start learning
Gdzie on mieszkał?
Did you know him?
start learning
Znałeś go?
your father's wife
start learning
żony twojego ojca
my mother's name
start learning
imię mojej matki
What's you father's.
start learning
Co ty ojca.
wife's name
start learning
Imię żony
Do you know me?
start learning
Znasz mnie?
Do you know her?
start learning
Znasz ją?
Do you know him?
start learning
Znasz go?
Do you know us?
start learning
Znasz nas?
Do you know them?
start learning
Znasz ich?
Why did she die?
start learning
Dlaczego ona umarła?
How did she die?
start learning
Jak umarła?
She died of cancer.
start learning
Zmarła na raka.
lung cancer
start learning
rak płuc
Did she smoke?
start learning
Czy ona paliła?
Were they married?
start learning
Byli małżeństwem?
Was she married?
start learning
Ona była mężatką?
No, they weren't
start learning
Nie, nie byli.
business opportunity
start learning
Możliwości biznesowe
business advisor
start learning
doradca biznesu
She's smiling
start learning
Ona uśmiecha się
She's laughing
start learning
Ona się śmieje
She's dancing in the street.
start learning
Ona tańczy na ulicy.
She's having fun out in the sun.
start learning
Ona zabawy w słońcu.
summer heat
start learning
letni upał
one man's playing the saxophone
start learning
jeden człowiek gra na saksofonie
another man's playing the guitar
start learning
inny mężczyzna gra na gitarze
Everybody's watching her.
start learning
wszyscy ją oglądają
She's feeling like a star
start learning
Ona czuje się jak gwiazda
She's dancing with a sailor.
start learning
Ona tańczy z marynarzem.
What's he doing here?
start learning
Co on tu robi?
Call it Moscow madness.
start learning
Nazwijmy to moskiewskim szaleństwem.
It's that time of year.
start learning
To o tej porze roku.
What's happening?
start learning
Co się dzieje?
People are celebrating and having fun
start learning
Ludzie świętują i bawią się.
There are lots of people
start learning
Istnieje wiele osób
some of them
start learning
niektórzy z nich
some of us
start learning
niektórzy z nas
some of you
start learning
niektórzy z was
what a pity!
start learning
jaka szkoda!

You must sign in to write a comment