lekcja 3 gim - 5 dział

 0    111 flashcards    mamami274
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztucznie, w sztuczny sposób
start learning
artificially
bariera, zapora
start learning
barrier
pogrzebać, zakopywać
start learning
bury
rak, nowotwór
start learning
cancer
bydło
start learning
cattle
komórka
start learning
cell
zmiana klimatu
start learning
climate change
klonowanie
start learning
cloning
region nadmorski
start learning
coastal region
linia brzegowa
start learning
coastline
zbiegać się, pokrywać się
start learning
coincide
wspólne ogródy działkowe
start learning
community garden
przyczynić się do czegoś, mieć wpływ na coś
start learning
contribute
lekarstwo, lek
start learning
cure
uszkodzenie, zniszczenie
start learning
damage
uszkodzić, zniszczeć
start learning
damage
zbutwiały, zgniły
start learning
decayed
demonstrować, manifestować
start learning
demonstrate
demonstracja, manifestacja
start learning
demostration
dziecko, które w wyyniku inżyneri genetycznej ma określone cechy
start learning
designer baby
zniszczyć, unicestwić
start learning
destroy
zniszczenie
start learning
destruction
rozwijać (się), skonstrułować
start learning
develop
rozwój
start learning
development
susza
start learning
drought
pojazd napędzany energią elektryczną
start learning
electric vehicle
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
ostatecznie, w końcu
start learning
eventually
wymarły
start learning
extinct
głód
start learning
famine
ekipa filmowa
start learning
film crew
powódź
start learning
flood
wylewać, zalewać
start learning
flood
smakosz
start learning
foodie
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
freeganin: osoba żywiąca się wyłącznie jedzeniem wyrzuconym na śmietnik
start learning
freegan
gaz ziemny
start learning
gas
inżynieria genetyczna
start learning
genetic engineering
dieta odchudzająca o .......
start learning
GI diet
globalne ocieplenie
start learning
global warming
żywności genetycznie zmodyfikowana
start learning
GM food (genetically modified)
zmierzać wprost do
start learning
head straight for
bezdomny
start learning
homeless
bliźnięta jednojajowe
start learning
identical twins
polepszyć, poprawiać
start learning
improve
poprawa
start learning
improvement
coraz bardziej, coraz więcej
start learning
increasingly
nawadniać
start learning
irrigate
metka
start learning
label
składowisko odpadów, wysypisko śmieci
start learning
landfill site
punkt orientacyjny, charakrerystyczny obiekt
start learning
landmark
ciecz, płyn
start learning
liquid
choroba wściekłych krów
start learning
mad cow disease
topić się
start learning
melt
energii atomowa (nuklearna)
start learning
nuclear power
odpady jądrowe
start learning
nuclear waste
uzyskać, uzyskiwać
start learning
obtain
ropa naftowa
start learning
oil
tankowiec, zbiornikowiec
start learning
oil tanker
zanieczyścić
start learning
pollute
zanieczyszczenie
start learning
pollution
chronić
start learning
protect
ochrona
start learning
protection
odzyskiwanie surowców wtórnych
start learning
recycling
przetwarzać surowce wtórne
start learning
recycle
premiera filmowa, uwolnienie
start learning
release
energia odnawialna
start learning
renewable energy
powielanie, reprodukcja, rozmnarzanie
start learning
reproduction
śmietnik, kosz na śmieci
start learning
rubbish bin
kończyć się, wyczerpać, wybiec
start learning
run out
data ważności
start learning
sell-by-date
energia słoneczna
start learning
solar power
stały
start learning
solid
zanurzać się
start learning
submerge
przetrwanie
start learning
survival
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
fala pływu
start learning
tidal wave
weganin
start learning
vegan
wegetarianin
start learning
wegetarian
marnotractwo, odpadki
start learning
waste
marnować
start learning
waste
pistolet na wodę
start learning
water pistol
studnia, dobrze
start learning
well
energia / siła wiatru
start learning
wind power
zagrożony
start learning
endangered
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
start learning
endanger
wniosek / zakończenie
start learning
completion
zawarcie umowy
start learning
conclusion of the contract
fala (na wodzie) / machać, wymachiwać (czymś)
start learning
wave
pływowy / chwilowy, czasowy (stale się zmieniający)
start learning
tidal
wniosek / zakończenie / zawarcie (np. umowy)
start learning
conclusion
słonecznik
start learning
sunflower
paliwo / podsycać (np. złość) / opałowy / opał
start learning
fuel
skamieniałość / skamieniały
start learning
fossil
modyfikacja / zmodyfikowany, zmieniony
start learning
modified
modyfikowane genetycznie
start learning
genetically modified
genetycznie
start learning
genetically
załoga / ekipa
start learning
crew
prosto / prosty / szczery, uczciwy
start learning
straight
gatunek
start learning
species
zagrożonych
start learning
endangered
słoneczny
start learning
solar
odnawialna
start learning
renewable
choroba
start learning
disease
krowa
start learning
cow
wściekły, zły / dziki, rozjuszony
start learning
mad
teren, miejsce // umiejscawiać
start learning
site
napełniać / zapełniać, wypełniać
start learning
fill
składowanie odpadów
start learning
landfill
kosz
start learning
bin
śmieci
start learning
rubbish

You must sign in to write a comment