lekcja 3 4

 0    25 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
te te samochody sa niebieskie tamten czyj jest tamten motocykl
start learning
these these cars are blu that whose is that motorbike
tamte tamte samochody sa czarne kto kto to jest
start learning
those those cars are blak who who is this
co która godzina gdzie skąd jesteś
start learning
what what time is it where where are you from
kiedy gdy kiedy są twoje urodziny dlaczego dlaczego nie
start learning
when when is your birthday why why not
który która które która kurtka jest twoja czyj czyja czyje czyja ta książka
start learning
which which coat is your whose whose book is this
jak jak się masz ile dotyczy rzeczy niepoliczalnych ile wody ty pijesz
start learning
how how are you how much how much water do you drink
ile (ndotyczy rzeczy policzalnych) Ile masz dzieci jak długo Jak długo to trwa?
start learning
how many How many children do you have? how long How long does it take?
żaden którykolwiek On nie ma żadnej rodziny. nikt ktokolwiek Nie znam tu nikogo.
start learning
any He doesn't have any family. anybody I don't know anybody here.
nikt ktokolwiek Czy ktoś był ranny? nic cokolwiek Zrobię cokolwiek zechcesz.
start learning
anyone Was anyone hurt? anything I'll do anything you want.
nigdzie, gdziekolwiek On mógł być wszędzie. wszystkie, wszyscy W porządku!
start learning
anywhere He could be anywhere. all All right!
żaden, ani jeden Żadne z was nie zrozumie mojego problemu. bardzo Jestem teraz bardzo zajęty.
start learning
none None of you will understand my problem. very I'm very busy right now.
niż (używane przy porównaniach) Czy ona jest ładniejsza niż Agnieszka? tylko, jedynie (nic ważnego, nic poważnego) (synonim: just) Masz dopiero siedemnaście lat.
start learning
than Is she prettier than Agnieszka? only You're only seventeen.
tylko, zaledwie (synonim: only, simply) Na szczęście to był tylko zły sen. nawet Nawet nie wiem gdzie ona jest.
start learning
just Fortunately it was just a bad dream. even I don't even know where she is.
jak tak jak Nie wyglądasz tak dobrze jak zwykle. tak jak, jak, podobnie On pracuje jak niewolnik. On pracuje jak niewolnik.
start learning
as You don't look as good as usual like He works like a slave.
jako Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu. taki, podobny To było tak śliczne miejsce.
start learning
as I work as a nurse in a hospital. such It was such a lovely place.
z (skądś), od (czegoś) Jestem z Polski. do Teraz idź do łóżka
start learning
from I am from Poland. to Now go to bed!
dla Czy mógłbyś być trochę milszy dla odmiany! przez (kogoś, coś) Spotkałem go przez przypadek.
start learning
for Could you be a little nicer for a change! by I met him by chance.
z (kimś, czymś) Jesteś ciągle w niej zakochany. bez (kogoś, czegoś) On podpisał ten papier bez słowa.
start learning
with You're still in love with her. without He signed the paper without saying a word.
z, ze Przez pomyłkę otwarłem jeden z tych listów. w (we wnętrzu czegoś) Co jest w tej torebce?
start learning
of By mistake I opened one of these letters. in What is in the bag?
inny, innym Może innym razem. jeśli Możesz ze mną iść jesli chcesz.
start learning
another Maybe another time. if You can go with me if you want to.
działać Musisz działać szybko. działanie, akcja Czyny mówią więcej niż słowa.
start learning
act You need to act quickly. action Action speak louder than words.
aktywność, działanie Aktywność fizyczna jest ważna dla twojego zdrowia. wydarzyć się Co się stało?
start learning
activity Physical activity is important for your health happen What happened?
zdarzać się, występować, pojawiać się Poważne problemy jak ten pojawiają się zbyt często. wydarzenie Ten koncert był bardzo udanym wydarzeniem.
start learning
occur Serious problems like this occur too often. event This concert was a very successful event.
zacząć Kiedy mogę zaczac? zacząć Zawsze zaczynam dzień kubkiem herbaty.
start learning
start When can I start? begin I always begin my day with a mug of tea.
skończyć No cóż, muszę już kończyć. gotowy Będę gotowy za sześć minut.
start learning
finish Anyway I have to finish now. ready I will be ready in six minutes.

You must sign in to write a comment