lekcja 28/10/15

 0    62 flashcards    jackforest
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rzeczy osobiste
start learning
possessions
gotowy do wyjścia z domu
start learning
ready to leave home
łatwy w użyciu
start learning
easy to use
ważyć
start learning
weigh
waga towaru
start learning
weight
martwić się o
start learning
worry about
martwić się o zgubienie portfel
start learning
worry about loosing a wallet
śledzić np. przesyłkę
start learning
track
Jaki to rozmiar?
start learning
What size is it?
Ile to waży?
start learning
How much does it weigh?
Jakiej wielkości są etykiety/metki?
start learning
What size are labels?
Ile to kosztuje?
Ta gra kosztuje 70.
start learning
How much does it cost?
This game costs 70.
Jak mogę zamówić to?
start learning
How can I order this?
sprężonego powietrza
start learning
compressed air
nurek
start learning
diver
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
start learning
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
tylko jeden
start learning
one off
nie wymaga benzyna
start learning
no petrol required
Jest to użyteczne, ponieważ
start learning
it is useful because
W jakich kolorach to występuje?
start learning
What colours does it come in?
jak ciężki, długi, duży, szeroki, jest to
start learning
how heavy, long, big, wide, is it
wiarygodne rzetelny / niewiarygodne
start learning
reliable / unreliable
konkurenci
Nasi najwięksi konkurenci przystąpili do negocjacji.
start learning
competitors
Our main competitors entered into negotiations
dodatkowe opłaty
start learning
extra charges
euro
start learning
euro
zakładać
start learning
assume
efektywny
start learning
effective
pokrowiec, futerał
start learning
carrying case
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
start learning
available
All the materials are available at the reception desk.
prawić komplementy
start learning
pay compliments
na obrazku
start learning
in the picture
dostępny w sprzedaży
start learning
in stock
okazyjna cena
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
start learning
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
zależeć od kogoś / czegoś
start learning
depend on sb/sth
opiekowaćx2
start learning
take care of /look after
powinieneś kupić
start learning
you ought to buy
SUGERUJĘ
start learning
I SUGGEST
szybko się uczą
start learning
learn fast
jeśli jedziesz gdziesz
start learning
if you go some
urlop
start learning
leave
to nie jest drogie
start learning
it isn't expensive
pospolity
start learning
common
dzięki nim
start learning
thanks to it
ze względu na to/przez to
start learning
because of it
w dobrej cenie
start learning
at good price
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
love from first sight
śmieszny / żałosny
start learning
ridiculous
namawiać
start learning
persuade
w zamian za
start learning
in return for
śmiech
start learning
laugh
wahliwy
start learning
wobbling
drganie
start learning
wobble
nastawny
start learning
adjustable
kontynułował
start learning
continued
Drewniana podłoga
start learning
wooden floor
uzyskać dofinansowanie
start learning
get funding
żaden z inwestorów
start learning
none of investors
wyprzedaż
Uwielbiam wyprzedaże i promocje.
start learning
sale
I love sales and promotions.
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
start learning
increase
The government announced another tax increase.
być w drodze do
start learning
to be on the way to
Jestem w drodze
start learning
I'm on the way

You must sign in to write a comment