Lekcja 24 (I used to...)

 0    27 flashcards    klaudia17871303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kiedyś piłam białą kawę.
start learning
I used to drink white coffee.
"Policja" kiedyś się nazywała "Milicja".
start learning
"Policja" used to be called "Milicja".
telefon stacjonarny
start learning
landline
kolejka, stać w kolejce
start learning
queue
Orzeł kiedyś nie miał korony.
start learning
The eagle didn't use to have a crown.
ogólnie, zazwyczaj
start learning
in general
bezsilny
start learning
powerless
Irytuje się (gdy o tym słyszę).
start learning
I get irritated.
Włożyłam swoje zdjęcia w ramki.
start learning
I put my photos in frames.
To jest łatwiejsze jak masz mało rzeczy. (sprzątanie)
start learning
It's easier if you have few things.
Kiedyś ludzie pisali listy.
start learning
People used to write letters.
Kiedyś miałam przyjaciółkę z którą pisałam listy.
start learning
I used to have a penfriend.
Jeździliśmy w góry.
start learning
We used to go to the mountains.
Pisywaliśmy do siebie.
start learning
We used to write to each other.
Kiedyś chodziłam na siłownię kilka razy w tygodniu.
start learning
I used to go to the gym a few times a week.
Kiedyś robiłam zdjęcia aparatem analogowym.
start learning
I used to take photos with an analogue camera.
Kiedyś ludzie wywoływali swoje zdjęcia.
start learning
People used to have their photos developed.
Kiedyś korzystałam z budek i kart telefonicznych.
start learning
I used to use phoneboxes and phonecards.
Teraz nie ma budek telefonicznych.
start learning
There are no phoneboxes now.
Kiedyś było dużo budek telefonicznych.
start learning
There used to be a lot of phoneboxes.
Użyłam mapy raz, na wakacjach.
start learning
I used a map once on holidays.
Są na mapie zaznaczone szlaki turystyczne.
start learning
There are tourist trails marked on the map.
Ludzie używali kiedyś papierowych map, bo nie było GPS.
start learning
People used to use paper maps because there was no Sat Nav.
w Internecie
start learning
on the Internet / online
Muszę Ci coś powiedzieć.
start learning
I have to tell you something.
Muszę wziąć udział w kilku konferencjach.
start learning
I have to take part in a few conferences.
Muszę zbierać punkty.
start learning
I have to get points. (I have to collect points.)

You must sign in to write a comment