lekcja 11/11/15

 0    47 flashcards    jackforest
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polegać
start learning
rely
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
modny
W tym sezonie modne są czerwień i zieleń.
start learning
fashionable
Red and green are very fashionable this season.
niedrogie
Nasze ceny są przystępne dla każdego.
start learning
affordable
Our prices are affordable for everyone.
zasilany przez
start learning
powered by
cecha
start learning
feature
środowiska przysłówek /środowisko
start learning
environmentally / environment
zagraniczny
start learning
foreign
dotyk
start learning
touch
mierzyć
start learning
measure
poszukiwanie
start learning
quest
pasować (rozmiar)
Ta para na mnie nie pasuje - jest o rozmiar za mała.
start learning
to fit
This pair doesn’t fit me – it’s a size too small.
wzmacniać
start learning
strengthen
podsumowywać
start learning
sum up
stracić
start learning
lose
podążać za ruchem
start learning
follow the movement
długośc
start learning
length
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
start learning
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
ułamki
start learning
fractions
Z iloma bateriami to występuje?
start learning
how many batteries does it come with?
środek transportu, pojazd
start learning
vehicle
objętość, pojemnośc
start learning
capacity
podobny / podobna
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
start learning
similar
We had a similar problem last year.
umowa
start learning
agreement
dostępny w sprzedaży
start learning
in stock
zła decyzja
start learning
wrong decision
przyśpieszyć
start learning
boost
cierpliwość
start learning
patience
stołówka
start learning
canteen
Zostań dłużej
start learning
stay longer
premia
start learning
bonus
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
start learning
pay rise
When can I expect a pay rise?
korzyści
start learning
benefits
skarżyć się
start learning
complain
polepszyć
start learning
improve
w rezultacie
start learning
as a result
elastyczny czas pracy
start learning
flexitime
Stałe godziny
start learning
fixed hours
prowadzący, wiodący
start learning
leading
Nowy sposób
start learning
a new way
zarządzanie
start learning
to manage
nieosiągnąć celu
start learning
miss the target
rotacja pracowników
start learning
staff turnover
średnio
start learning
on average
mówię o sobię
start learning
I'm taking about myself
zgadzać się, uzgadniać
start learning
to agree
uczęszczać, brać udział
start learning
attend

You must sign in to write a comment