lekcja 04.11.17

 0    129 flashcards    iza410378
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
start learning
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
disqualification
start learning
dyskwalifikacja
fine
to impose a fine on sb
start learning
grzywna
narzucić komuś grzywnę
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
start learning
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
insurance
You'll need to take out accident insurance.
start learning
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
comprehensive
start learning
wszechstronny / minimum co jest wymagane
invalid
I have three passports, but two of them are invalid.
start learning
nieważny
Mam trzy paszporty, ale dwa są już nieważne.
road tax
start learning
podatek drogowy
theory
start learning
teoria
skills
start learning
umiejętności / zdloności
valid
My passport is valid until 2012.
start learning
ważny (np. o paszporcie)
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
motorway
start learning
autostrada
vehilce
start learning
pojazd
motorcycle
start learning
motor / motocykl
penalties
start learning
kary /grzywny
provisional
start learning
tymczasowy / prowizoryczny
practical
start learning
praktyczny
damage
start learning
szkoda / krzywda
at least
start learning
przynajmniej / co najmniej
exchange
start learning
wymiana
display
start learning
wyświetlenia / wystawa sklepowa
in the front seat
start learning
na przednim siedzeniu
approved
start learning
zatwierdzony
must apply
start learning
musi się ubiegać
road except
start learning
droga z wyjątkiem
allow
start learning
dopuszczać
pass
start learning
ocena dostateczna
safely
start learning
bezpiecznie
should
start learning
powinien
providing
start learning
dostarczanie
furthermore
start learning
co więcej / ponadto
windscreen
start learning
szyba przednia
your own
start learning
własne
displayed
start learning
wyświetlony
covers domage
start learning
obejmuje posiadanie
requirement
start learning
wymóg
apply for sth
start learning
ubiegać się czegoś
allows communication
start learning
umożliwia komunikację
annual
start learning
coroczny
car fails test
start learning
samochód nie przechodzi testu
at the front and back
start learning
z przodu i z tyłu
must have held a driving licence
start learning
musi posiadać prawo jazdy
held
start learning
trzymany
an approved
start learning
zatwierdzony
renew
start learning
odnowić
while
start learning
podczas / w trakcie
suppose
start learning
przypuszczać
adore
start learning
adorować
detest
start learning
brzydzić
enjoy
start learning
cieszyć się
forgive - forgave - forgiven
start learning
wybaczać
mean
start learning
perfidny/skąpy/oznaczać
either ... or
start learning
albo ... albo
deliberate
start learning
celowy
hurt
start learning
zranić
in either case
start learning
w każdym przypadku
ability to listen
start learning
umiejętność słuchania
i have the ability
start learning
Mam zdolność
i see them coming towards us
start learning
widzę ich zbliżających się do nas
appearance
start learning
wygląd
appear on
start learning
pojawi się na
behaving in an unpleasant way
start learning
zachowywać się w nieprzyjemny sposób
i'm considering it
start learning
Zastanawiam się
we're enjoying ourselves
start learning
dobrze się bawimy
the flavor of this soup
start learning
smak tej zupy
the stew / stews (potrawa 1-garnkowa)
start learning
gulasz / gulasz (potrawa 1-garnkowa)
check
start learning
sprawdzać
thoroughly
start learning
dokładnie
i'm away
start learning
Jestem z dala
are not used
start learning
nie są używane
senses (touch, smell, hearing, sight)
start learning
zmysłów (dotyk, węch, słuch, wzrok)
depend
start learning
zależeć
already
start learning
już
nowadays, these days
start learning
Obecnie, te dni
unwell (of a person)
start learning
złe samopoczucie (osoby)
recently
start learning
ostatnio
annoyance, nuisance
start learning
rozdrażnienie, uciążliwe
pavement / sidewalk (us)
start learning
chodnik/nawierzchnia
prize
start learning
nagroda
grow
start learning
rosnąć
draw
start learning
rysować
hide, hid, hidden
start learning
ukryć, ukryty, ukryty
lay
start learning
kłaść
strange
start learning
dziwny
hunt
start learning
polowanie / nieostre (narzędzie, jedzenie)
lyrics
start learning
tekst
deed
start learning
uczynek
polish the furniture
start learning
polerowania mebli
take place
start learning
mieć miejsce (o zdarzeniu)/ stać się/wydarzyć się
do a favour
start learning
zrobić przysługę
owe sb sth
start learning
Zawdzięczam sb sth
debt
start learning
dług
confusing
start learning
mylące/ zagmatwane
a relative
start learning
krewny
sociable
start learning
towarzyski
excited
start learning
podekscytowany
did it meet your expectations?
start learning
czy to spełniło twoje oczekiwania?
make your decide (mind)
start learning
podejmuj decyzję
brain
start learning
mózg
experience problems with
start learning
problemy z
trick sb
start learning
oszukać kogoś
fenced
start learning
ogrodzony
community
start learning
społeczność
blunt (blade)
start learning
tępy (ostrze)
failure of companies
start learning
porażka firm / niepowodzenia firm
setting objectives
start learning
wyznaczanie celów
depends on the quality
start learning
zależy od jakości
well-known
start learning
Znany
tasks
start learning
Zadania
performance
start learning
wydajność
developing new abilities
start learning
rozwijanie nowych umiejętności
development
start learning
rozwój
divide
start learning
dzielić
achieve
start learning
osiągać
allocating plan
start learning
przydzielanie planu
measure
start learning
mierzyć
accomplishment
start learning
osiągnięcie
objective
start learning
obiektywny / cel
allocating resources of people
start learning
przydzielanie zasobów ludzi
among
start learning
między
manageable
start learning
wykonalny
into the air
start learning
w powietrzu
measure
start learning
mierzyć
targets
start learning
cele
subordinates
start learning
podwładni
consider
start learning
rozważać
customer
start learning
klient
crisis management
start learning
zarządzanie kryzysowe
unable to / incapable of anything
start learning
stanie / niezdolny do niczego

You must sign in to write a comment