Legal: 10A i 10B

 0    76 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wygaśnięcie
start learning
expiration
termin wygaśnięcia umowy
start learning
termination
praca twórcza
start learning
creative work
niezatrudniony, wolny strzelec
start learning
freelancer
własność intelektualna
start learning
intellectual property
prowizje, zlecenia
start learning
commissions
wydać komuś zlecenie
start learning
commission someone
łatwo psujący się
start learning
perishable
towary
start learning
merchandise
magazyn
start learning
warehouse
przechowywać
start learning
store
numer seryjny
start learning
serial number
przekraczać
start learning
exceed
ostemplowany
start learning
stamped
sprzedawca detaliczny
start learning
retailer
przerwać, zaprzestać
start learning
cease
przenosić (cedować)
start learning
assign
cedent
start learning
assignor
cesjonariusz
start learning
assignee
cesja
start learning
assignment
koncesja, licencja
start learning
license
licencjodawca
start learning
licensor
licencjobiorca
start learning
licensee
domena publiczna
start learning
public domain
obciążenie
start learning
encumbrance
prawa do własności intelektualnej
start learning
intellectual property rights
zachowanie tytułu własności
start learning
retention of title
środki ostrożności
start learning
Precautions
niebezpieczeństwo, pułapka
start learning
pitfall
gwarancja
start learning
a warranty
zadośćuczynienie, rekompensata strat
start learning
indemnity, indemnification
siła wyższa
start learning
force majeure
wynikać z
start learning
arise from
wykupić
start learning
to take out
polisa
start learning
policy
usprawiedliwiony
start learning
excused
zdarzenie uniemożliwiające
start learning
supervening event
siła wyższa bez udziału człowieka
start learning
Act of God
powołać się na
start learning
rely on
zwłoka
start learning
delay
koszty, sumy
start learning
monies
ponieść ryzyko
start learning
to carry a risk
wykupić ubezpieczenie
start learning
to take out insurance
zachować tytuł własności w dobrach
start learning
to reatin title in goods
rozsądny środek ostrożności
start learning
a sensible precaution
przedsięwziąć środki ostrożności
start learning
to take precaution
jasne, wyraźnie określony
start learning
clearly stated
to pay in / by installments
start learning
to pay in / by installments
własność dóbr
start learning
property of goods
property of the goods remain with the company
start learning
property of the goods remain with the company
in full price
start learning
in full price
title to the goods
start learning
title to the goods
zapewnić usługuję
start learning
I provide services
konkurencyjna organizacja
start learning
rival organisation
być wolnym od jakichkolwiek obciążeń
start learning
to be free from any encumbrance
przenieść własność
start learning
transfer ownership
być zobowiązanym umową do zrobienia czegoś
start learning
to be contracted by someone to do something
mieć prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
start learning
to have copyright, IP rights IN something
w czasie zapłaty
start learning
at the time of payment
warunek jasno określony w umowie
start learning
an implied term
sugerować gwarancję
start learning
to imply a warranty
mieć określony standard
start learning
to be of certain standard
zabezpieczyć kogoś przed stratą
start learning
to indemnify someone against loss or damage
data wygaśnięcia umowy
start learning
the expiry date of a contract
naprawić skutki naruszenia
start learning
to remedy a breach
przejść w stan likwidacji
start learning
to enter / go into liquidation
spowodować coś
start learning
to give rise to sth
niepokoje społeczne
start learning
civil unrest
zamieszki
start learning
riot
powstanie, rebelia
start learning
rebellion
usterka mechaniczna
start learning
Mechanical fault
bez szkody dla czegoś
start learning
without prejudice
być podmiotem czegoś
start learning
subject to
katalog
start learning
brochure
ustanowić reguły
start learning
establish principle
epidemia
start learning
epidemic

You must sign in to write a comment