left right brain

 0    48 flashcards    Daria50
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jedyny gatunek
start learning
the only species
drapiezniki
start learning
predators
wyolbrzymiony
start learning
exaggerated
bardzo duża liczba czegoś
start learning
very large number of something/ countless
głupie
start learning
silly
poprawić
start learning
improve/ boost
analityczny
start learning
analytical
artystyczny
start learning
artistic
opiekuńczy
start learning
careful
dynamiczny
start learning
dynamic
nieemocjonalny
start learning
unemotional
z wyobraźnią
start learning
imaginative
logiczny
start learning
logical
precyzyjny
start learning
precise
racjonalny
start learning
rational
realistyczny
start learning
realistic
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
wyolbrzymiony
start learning
exaggerated
oparte na faktach
start learning
based on facts
omówić pytanie
start learning
discuss the question
przekonujące badania
start learning
convincing studies
rozpoznać
start learning
recognize
kluczowa sprawa
start learning
a key thing
analiza
start learning
analysis
analityk
start learning
analyist
troska
start learning
care
nietroskliwy
start learning
careless
dynamiczny
start learning
dynamic
nieemocjonalny
start learning
unemotional
głupi (nie rozsądny)
start learning
foolish
niewrazliwy
start learning
insensitive
marzyciele
start learning
dreamers
szukać pożywienia do jedzenia / feeding
start learning
finding food to eat
niezliczony
start learning
countless
nieprawdziwe czy glupie
start learning
untrue or silly
poprawiać / ulepszać
start learning
to improve or increase / boost
intuicyjna osoba
start learning
intuitive person
podejmować decyzje obiektywnie
start learning
take decisions objectively
zrozumienie na temat
start learning
understanding about
naukowe podstawy dla tej teorii
start learning
scientific basis for this theory
utknac jako
start learning
Stuck as
dominujący
start learning
dominant
uciekanie przed drapieznikami
start learning
escaping from predators
wydaje się pochodzić z różnych stron mózgu
start learning
It seems to orginate in different sides of the brain
dowody na poparcie
start learning
evidence to support
szczególnie / specjalnie
start learning
particularly
sprzęt
start learning
sprzęt in English
piece of equipment

You must sign in to write a comment