LCCI part2

 0    55 flashcards    nika241
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ostatnio, niedawno
start learning
recently
powołany, ustanowiony, umówiony
start learning
appointed
33. żłóbek
start learning
nursery
34. brać udział, uczestniczyć, uczęszczać
start learning
attend
35. szkolenie
start learning
training course
36. przynosić, przywozić
start learning
bring
37. początek czegoś
start learning
beginning of something
38. zakłócić, pokrzyżować
start learning
disrupt
przypadek, sytuacja
start learning
case
40. odbierać (dziecko), kolekcjonować
start learning
collect
41. nieprzyjemność
start learning
unpleasantness
42. dokument potwierdzający tożsamość
start learning
proof of identity
43. zapasowy zestaw
start learning
spare set
44. całkiem, dość
start learning
quite
45. pożyczać
start learning
loan
46. radzić, zalecać, zawiadomić
start learning
advice
47. świadomy, poinformowany o czymś
start learning
aware
48. być ukarany grzywną
start learning
be fined
49. oddany, popierający, wspomagający
start learning
supportive
50. przyjęty, znany, uznany
start learning
established
51. niepodlegly, niezależny
start learning
independent
52. mimo, że, chociaż
start learning
although
53. cierpieć, doświadczać
start learning
suffer
54. ogólnokrajowy
start learning
nationwide
55. przetrwać, przeżyć
start learning
survive
56. najnowszy, niedawny, ostatni
start learning
recent
57. jak dotąd, póki co
start learning
so far
58. szczególnie
start learning
particularky
59. baza
start learning
basis
60. pominąć
start learning
omit
61. dokładny, poprawny, precyzyjny
start learning
accurate
62. istnienie
start learning
existence
63. smutek, zasmucenie
start learning
sadness
64. handel, działalność gospodarcza
start learning
trading
65. tanio
start learning
cheaply
66. przerwać, zaprzestać
start learning
cease
67. spotkać się z uznaniem
start learning
come across
68. sieć (sklepów)
start learning
chain
69. polityka, zasady - policy
start learning
69. policy, rules - policy
70. wyznaczyć na stanowisko
start learning
appoint
71. wspomnieć że
start learning
note that
72. chętny, skory
start learning
keen
73. brać w czymś udział
start learning
be involved in something
74. szukać, ubiegać się o, dążyć do
start learning
seek
75. sprzedaż detaliczna
start learning
retail
76. sprzedaż hurtowa
start learning
wholesale
77. uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę
start learning
realise
78. dostęp, wstęp, dojście
start learning
access
79. jak również, także, zarówno
start learning
as well as
80. zachwycony, uszczęśliwiony
start learning
delighted
81. natychmiast
start learning
immediately
82. przeróżny, rozmaity
start learning
various
83. spodziewać się, oczekiwać
start learning
expect
84. poprzedni, wcześniejszy
start learning
previous
85. udogodnienia, pomieszczenia - facilities
start learning
85. amenities, rooms - facilities

You must sign in to write a comment