Law, crimes and criminals, other words and phrases

 0    98 flashcards    kinga4943
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

accuse sb of sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś

against the law
start learning
wbrew prawu

aresztować

be in prison
start learning
być w więzieniu

break the law
start learning
łamać prawo

obey the law
start learning
przestrzegać prawa

respect the law
start learning
przestrzegać prawo

capital punishment / death penalty
start learning
kara śmierci / kara śmierci

sprawa / rozprawa

crime rate
start learning
wskaźnik przestępczości

przestępca

commit a crime
start learning
popełnić zbrodnię

commit suicide
start learning
popełnić samobójstwo

death sentence
start learning
wyrok śmierci

go to prison
start learning
iść do więzienia

escape from prison
start learning
uciec z więzienia

give evidence
start learning
składać zeznanie

winny

niewinny

investigate
start learning
prowadzić śledztwo

sędzia

justification
start learning
usprawiedliwienie

juvenile delinquency
start learning
przestępczość nieletnich

life sentence
start learning
dożywocie

wykroczenie

organised crime
start learning
przestępczość zorganizowana

adopt a law
start learning
uchwalić prawo

prison / jail
start learning
więzienie / więzienie

dowód (rzeczowy)

dowód (z przesłuchania)

punishment
start learning
kara

put sb in prison
start learning
wsadzić kogoś do więzienia

release sb from prison
start learning
zwolnić kogoś z więzienia

podejrzany

under Polish law
start learning
zgodnie z polskim prawem

sentence sb
start learning
skazać kogoś

serve a sentence
start learning
odbywać karę

sue sb for sth
start learning
pozwać kogoś do sądu za coś

High Court
start learning
Sąd Najwyższy

rozprawa / proces

verdict / sentence / judgement
start learning
wyrok

podpalenie

podpalacz

szantaż

blackmailer
start learning
szantażysta

kradzież z włamaniem

włamywacz

drug dealing
start learning
handel narkotykami

drug dealer
start learning
handlarz narkotykami

uprowadzanie (samolotu)

porywacz (samolotu)

kidnapping
start learning
porwanie

porywacz

rozbój (napad)

bandyta (uliczny)

morderstwo

morderca


gwałciciel

kradzież (rabunek)

złodziej (rabuś)

shoplifting
start learning
kradzież sklepowa

shoplifter
start learning
złodziej sklepowy

przemyt

przemytnik

terroryzm

terrorysta

kradzież

złodziej

pickpocket
start learning
kieszonkowiec / złodziej kieszonkowy

accept a bribe
start learning
przyjąć łapówkę

be robbed of sth
start learning
zostać okradzionym z czegoś

be fined for speeding
start learning
dostać mandat za przekroczenie prędkości

przekupstwo

bomb attack
start learning
zamach bombowy

break into a house
start learning
włamać się do domu

terroryzować / zastraszać

terroryzowanie / zastraszanie

have a burglar alarm installed
start learning
mieć założony alarm przeciwwłamaniowy

oskarżenie

be charged with sth
start learning
być oskarżonym o coś

corruption
start learning
korupcja

skorumpowany

demonstration against / for sth
start learning
Demonstracja na rzecz czegoś / przeciwko czemuś

wybuchać (o bombie)

zakładnik

kidnap attempt
start learning
próba porwania

legal cost
start learning
koszty sądowe

impose a fine on sb
start learning
ukarać kogoś grzywną

pay damages
start learning
płacić odszkodowanie

plant a bomb
start learning
podłożyć bombę

drop a bomb
start learning
zrzucić bombę


uchodźca

sexual harassment
start learning
molestowanie seksualne

kraść

podatki

military service
start learning
służba wojskowa


You must sign in to write a comment