Language leader unit 3 sport

 0    86 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytrzymałość, kondycja (fizyczna i psychiczna)
start learning
stamina, endurance, strenght
napad
start learning
an assault
koncentracja
start learning
concentration
samoobrona
Kurs samoobrony podniesie twoją pewność siebie.
start learning
self-defence
A self-defence course will boost your confidence.
grzeczność, uprzejmość
start learning
politeness, kindness
szacunek
Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
start learning
respect
Could you give me a rough estimate of the total cost?
agresja
start learning
aggression
gibkość, giętkość
start learning
flexibility
zręczność, zwinność, sprawność
start learning
agility, efficiency
kurtuazja
start learning
courtesy
giętkość (kończyn), prężność (umysłu), zwinność (ruchów)
start learning
suppleness
wzrost tej umiejętności
start learning
increasing that ability
Budować nasze własne poczucie własnej wartości
start learning
Build our own sense of self-respect
poczucie własnej wartości, szacunek dla samego siebie
start learning
self-esteem, self-respect
Karate pokaże ci wiele prostych i efektywnych technik jak chronić siebie
start learning
Karate will show you many simple and effective techniques on how to protect yourself
Karate daje tobie większą pewność siebie
start learning
Karate gives you increased self-confidence
Sporty walki
start learning
martial arts
Trenowanie sportów walki bazuje na ogromnym szacunku, samodyscyplinie, samokontroli.
start learning
Martial arts training is based on a lot of respect, self-discipline, self-control.
Dobre maniery i wzgląd dla innych są oczekiwane przez cały czas
start learning
Good manners and consideration for others are expected at all times
Dla celu samoobrony
start learning
For the purpose of self-defense
Karate ćwiczy całe ciało.
start learning
Karate exercises the entire body
Po obu stronach korpusu
start learning
On both sides of the body
Nierównowaga mięśni nie występuje
start learning
Muscle imbalances do not occur
siła
start learning
strength
koordynacja
start learning
coordination
wytrzymałość fizyczną i giętkość
start learning
physical stamina and suppleness
trwający, toczący się, istniejący
start learning
ongoing, existing
prawdopodobnie, możliwe, zapewne
start learning
arguably
zainteresować się czymś, podjąć coś, zająć się czymś
Mój ojciec chce zacząć uprawiać golfa, kiedy pójdzie na emeryturę.
start learning
take up
My father wants to take up golf when he retires.
Zacząć uprawiać sport
start learning
take up the sports
uzależniający, prowadzący do uzależnienia
start learning
addictive
boisko do piłki nożnej
start learning
a football pitch
kort tenisowy
Ona spędza więcej czasu na korcie tenisowym niż poza nim.
start learning
a tennis court
She spends more time on the tennis court than off it.
boisko do koszykówki
start learning
basketball court
kolarstwo torowe
start learning
track cycling
kolarstwo górskie
start learning
mountain biking
wykwalifikowany, zręczny
start learning
skilled
być zapalonym do czegoś, być chętnym do czegoś
Jej ojciec nie był na to zbyt chętny.
start learning
be keen to do something
Her father wasn't too keen on it.
mistrzostwa (rywalizacja sportowa w jakiejś dziedzinie)
start learning
Championship
sportsmenka, sportowiec
start learning
sportswoman, sportsman
znać się na czymś
start learning
be familiar with
doskonały trener
start learning
excellent coach
wielki gracz
start learning
great player
spędzać wiele czasu i wysiłku nauczając i trenując
start learning
spend a lot of time and effort teaching and by training
sędzia (sportowy)
start learning
referee
amator, profesjonalista, mistrz
start learning
amateur, professional, champion
bystry, sprytny, mądry
start learning
clever
zręczny, zwinny, sprawny
start learning
agile, efficient
skoordynowany
start learning
coordinated
uprzejmy
Kelnerka była uprzejma, więc daliśmy jej hojny napiwek.
start learning
courteous
The waitress was courteous, so we gave her a generous tip.
being happy about your character and abilies
start learning
self-respect
the certainty that you can do something successfully
start learning
self-confidence
behaving calmly and sensibly even when you are angry, excited or upset
start learning
self-control
to use of force to protect yourself when you are attacked
start learning
self-defence
making yourself do the things you should do
start learning
self-discipline
becoming better at something
start learning
self-development
natychmiastowy, nagły
start learning
overnight
fizycznie wymagający
start learning
physically demanding
relaksujący
start learning
relaxing
spektakularny
start learning
spectacular
łatwo się nauczyć
start learning
easy to learn
niebezpieczny
start learning
dangerous
czasochłonny (wymagający dużo czasu)
start learning
time-consuming
wyczerpujący, męczący
start learning
exhausting
ambitny, zmuszający do rywalizacji
start learning
competitive
nudny
start learning
boring
aktywny
start learning
active
energochłonny
start learning
energy-consuming
pasjonujący, fascynujący
start learning
exciting, fascinating
wysoko wykwalifikowanych / kwalifikacje / motywowane
start learning
highly skilled / qualified / motivated
wykańczający nerwowo, stresujący
start learning
nerve-racking
przerażający, zatrważający
start learning
frightening
stawiający wysokie wymagania, ambitny (np. zadanie)
start learning
the challenging, ambitious (eg. job)
lodowisko
W jeździe szybkiej na lodzie rozmiar oficjalnego olimpijskiego lodowiska wynosi 30 na 60 metrów.
start learning
an ice rink
In speedskating, the official Olympic rink size is 30 x 60 meters.
Utrzymywany przy życiu inaczej
start learning
kept alive in another way
zrobić, ile w twój mocy
start learning
doing your best
dres
Każdy z chłopców kupił dres.
start learning
a tracksuit
Each of the boys bought a tracksuit.
turniej
start learning
tournament
wyścig
start learning
a race
kostium
start learning
costume
Zasady i przepisy są przestrzegane
start learning
The rules and regulations are followed
przeciwnik, oponent (np. w sporcie, dyskusji)
Mój przeciwnik odkrył to dość wcześnie podczas dyskusji.
start learning
opponent
My opponent discovered that fairly early on in the discussion.
współzawodnik, rywal
start learning
contestant, rival
sprzedać ponad posiadany zapas
start learning
oversell
wykorzeniać
start learning
eradicate
dokładny, precyzyjny
start learning
accurate

You must sign in to write a comment