langman nauka i technika poziom podstawowy naukowcy i dziedzina nauki

 0    69 flashcards    wiolus123o
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
archeolog
start learning
archeologist
archeologia
start learning
archeology
dziedzina nauki
start learning
area of science
biolog
start learning
biologist
biologia
start learning
biology
chemik
start learning
chemist
chemia
start learning
chemistry
informatyka
start learning
computer science
ekonomia
start learning
economist
ekonomista
start learning
economist
inżynier
start learning
engineer
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
geneticist
genetyka
start learning
genetics
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
matematyka
start learning
mathematician
matematyka
start learning
maths
fizyk
start learning
physicist
fizyka
start learning
physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
naukowiec
start learning
scientist
socjolog
start learning
sociologist
socjologia
start learning
sociology
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
związek, połączenie
start learning
conncection
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
doświadczenie, eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratoirum, pracownis
start learning
laboratory
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
study
wyniki badań
start learning
study find / results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
sientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
bbadania, sondaż
start learning
survey
próba, analiza
start learning
test
teoria
start learning
theory
analizować, przeprowadzać analizę
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
confirm
ustalać, określać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover/ find out
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
obserwować, prowadzić obserwacje
start learning
observe
udowodnić
start learning
prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
study

You must sign in to write a comment