lab tests cz 1.

 0    137 flashcards    muszalskad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
silnie działający lek moczopędny
start learning
potent diuretic
nadmierny
start learning
excessive
silny, głęboki
start learning
profound
diureza
start learning
diuresis
uszczuplenie elektrolitów
start learning
depletion of electrolytes
toteż
start learning
therefore
nadzór medyczny
start learning
medical supervision
wymagany
start learning
required
plan dawkowania
start learning
dose schedule
dopasowany
start learning
matched
indywidualne potrzeby pacjęta
start learning
individual patient's needs
dochodzenie, badanie
start learning
investigation
tryb działania
start learning
mode of action
mikronakłuwanie
start learning
micropuncture
wykorzystywany
start learning
utilized
zatrzymanie przepływu
start learning
stop the flow
badanie wyjaśniające
start learning
clearance studies
hamować
start learning
inhibit
głównie
start learning
primarily
kanaliki bliższe /dalsze
start learning
proximal/ distal tubules
pętla Henlego
start learning
loop of Henle
skuteczność
start learning
efficacy
rozległe
start learning
extensively
wiązać się
start learning
bound to
osocze
start learning
plasma
jednostki
start learning
individuals
średnio
start learning
average
początek diurezy
start learning
on set of diuresis
doustne podanie
start learning
oral administration
szczyt
start learning
a peak
na czczo
start learning
Fasted
średnia (m)
start learning
mean
biodostępność
start learning
bioavailability
odpowiednio
start learning
respectively
dożylny zastrzyk
start learning
intravenous injection
roztwór doustny
start learning
oral solution
krzywa
start learning
curve
czas połowicznego rozpadu
start learning
terminal half-life
wydalać
start learning
to excete
sformułowanie
start learning
formulation
znacząco
start learning
significantly
głównie
start learning
predominantly
klirens nerkowy
start learning
renal clearance
początkowy
start learning
initial
monitorować przebieg choroby
start learning
monitor disease
oceniać
start learning
evaluate
przeprowadzac testy
start learning
perform tests
przedział normy
start learning
normal ranges
rzetelny
start learning
reliable
precyzyjny
start learning
precise
rasa
start learning
race
różnica
start learning
variation
odstawić lek
start learning
discontinue the drug
gruczoł tarczycy
start learning
thyroid gland
obrzęk
start learning
edema
wskazywac
start learning
indicate
zastoinowy
start learning
congestive
niewydolność serca
start learning
heart failure
marskość wątroby
start learning
cirrhosis of the liver
choroba nerek
start learning
renal disease
niewydolność nerek
start learning
nephrotic syndrome
nadciśnienie
start learning
hypertension
w powiązaniu
start learning
in combination
środki obniżające ciś krwi
start learning
antihypertensive agents
tiazydy
start learning
thiazides
przeciwskazania
start learning
contraindications
wskazania
start learning
indications
bezmocz
start learning
anuria
wodobrzusze
start learning
ascites
wprowadzać
start learning
to institute
związany
start learning
alteration
równowaga elektrolitowa
start learning
electrolyte balance
doprowadzić
start learning
precipitate
surowy
start learning
strict
ostra postępująca niewydolność nerek
start learning
severe progressive renal disease
odstawić
start learning
discontinued
szumy uszne
start learning
Tinnitus
odwracalny
start learning
reversible
nieodwracalny
start learning
irreversible
pogorszenie słuchu
start learning
hearing impairment
głuchota
start learning
deafness
równoczesne
start learning
concomitant
wybrać
start learning
elect
pozajelitowy
start learning
parenteral
kroplówka
start learning
infusion
zmniejszenie objetosci krwi
start learning
blood volume reduction
zaburzenie
start learning
collaps
zaburzenie krzepniecia
start learning
vascular thrombosis
zator
start learning
embolism
energiczny
start learning
brisk
towarzyszący
start learning
concomitant
lukrecja
start learning
licorice
wydłużony
start learning
prolonged
zwiększyć
start learning
exaggerate
niedobór sodu
start learning
hyponatremia
niedobór chloru
start learning
hypochloremic
niedobór magnezu
start learning
hypomagnesemia
niedobór wapnia
start learning
hypocalcemia
ospałość
start learning
lethargy
senność
start learning
drowsiness
niepokój
start learning
restlessness
skurcze
start learning
cramps
osłabienie mięśni
start learning
muscular fatigue
skąpomocz
start learning
oliguria
arytmia
start learning
arrhythmia
tachykardia
start learning
tachycardia
zaburzenia żołądkowo jelitowe
start learning
gastrointestinal disturbances
mdłości
start learning
nausea
wymioty
start learning
vomit
po podaniu
start learning
postprandial
pojawienie
start learning
precipitation
cukrzyca
start learning
diabetes mellitus
pęcherz
start learning
bladder
zwężenie cewki moczowej
start learning
urethal narowing
ostre
start learning
acute
wobec tego
start learning
thus
przerost prostaty
start learning
prostatic hyperplasia
pogorszenie
start learning
detorioration
przed
start learning
prior
dna moczanowa
start learning
Gout
zaostrzenie
start learning
exacerbation
toczeń rumieniowaty
start learning
lupus erythematosus
dyskrazja
start learning
dyscrasia
osobliwy
start learning
idiosyncratic
za niskie cis krwi
start learning
hypotension
wstawanie
start learning
getting up
przez to
start learning
thereby
bez recepty
start learning
over-the-counter
stłumienie głodu/ osłabienie apetytu
start learning
appetite suppression
kreatyna
start learning
Creatine
oznaczanie elektrolitów
start learning
electrolyte determination
obfity
start learning
profuse
cofnięcie
start learning
withdrawn
odwracalne
start learning
reversible
utajony
start learning
latent
obniżyć poziom wapnia w surowicy
start learning
lower serum level of calcium
wcześniak
start learning
premature infant

You must sign in to write a comment