KZ TEST 2 cd.

 0    113 flashcards    jziemianskav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podziwiać widok
start learning
to marvel at the view
starannie przeczytać umowę
start learning
to read the small print
interesting, scandalous story
start learning
a juicy story
to do sth at the very last moment, to have very little time
start learning
to keep/ meet tight deadlines
dissapointed, dissatisfied
start learning
disgruntled
początkowe problemy
start learning
teething trouble
to adopt certain procedures
start learning
to take measures
to intend
start learning
to set out
to agree to do
start learning
to take on
to investigate
start learning
to look into/ to check out
to make inquiries (prowadzić dochodzenie)
start learning
to follow up
to be highlighted (być wyróżnionym, podkreślonym)
start learning
to stand out
to discover
start learning
to find out
to test
start learning
to tryout
to mention
start learning
to point out
to tolerate
start learning
to put up with
to concede (ustępować, dawać za wygraną)
start learning
to back down
chwytać się brzytwy
start learning
to clutch at straws
through good times and bad times
start learning
through thick and thin
to be confused or badly organized
start learning
to be at sixes and sevens
very uncertain or critical
start learning
touch and go
very often
start learning
time and again
unharmed and whole or healthy
start learning
safe and sound
willingness to accept suggestions from another person and give up some of your own
start learning
give and take
to be the type of person who enjoys social occasions and makes them more enjoyable for other people
start learning
to be the life and soul of the party
nieprzepraszający
start learning
unapologetic
to visit briefly
start learning
to call at (zawinąć, przybyć gdzieś na chwilę, podskoczyć gdzieś)
to remove, tidy
start learning
to clear out sth
one's own relatives; one's own kin
start learning
flesh and blood
to leave someone unsupported and unable to maneuver; to leave someone helpless
start learning
to leave someone high and dry
przekonać się do czegoś
start learning
to come round to sth
spotkać się z uznaniem, przejść (np. o pomyśle)
start learning
to come across
zdobywać coś (co jest trudne do zdobycia)/ wpaść gdzieś, wpaść do jakiegoś miejsca (np. przejazdem)
start learning
to come by sth
zejść do jakiejś ceny/ przekazywać komuś coś (np. spadek, spuściznę)
start learning
to come down to
dojść do siebie, odzyskać przytomność
start learning
to come round/ to come to
spełniać coś (np. oczekiwania)
start learning
to come up to
wschodzić (np. roślina zasadzona w ziemi)
start learning
to come up
dziedziczyć w spadku
start learning
to come into
wybuchnąć, eksplodować, wystrzelić, wypalić/ wydarzyć się
start learning
to go on
robić postępy (np. w nauce, w dobrym zachowaniu)
start learning
to come on
zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
start learning
to come about
wychodzić cało z czegoś
start learning
come through sth
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
start learning
to come up with sth
przychodzić z pomocą, oferować pomoc/ zgłaszać się (np. na ochotnika)
start learning
to come forward
dołączać (np. do dyskusji)/ wchodzić w modę, stać się popularnym
start learning
to come in
ukazywać się (w druku)
start learning
to come out
dostawać czegoś (np. wysypki)
start learning
to come out in sth
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)/odnieść zamierzony efekt lub wrażenie
start learning
to come over
to trade in sth
start learning
to deal in
to tackle a problem/ cope with
start learning
to deal with
to abolish/ to get rid of
start learning
to do away with (pozbyć się czegoś)
to criticise
start learning
to do down
to be in serious problem
start learning
to be done for
to deprive of
start learning
to do out of (odsunąć kogoś np od jego pracy)
to fasten (a coat) zapiąć
start learning
to do up
to need/ would like
start learning
to do with
to manage in spite of lack of sth
start learning
to do without
to imply, suggest
start learning
to drive at
to have a feeling that sb is talking about me
start learning
to feel one's ears burning
within the rules
start learning
fair and square
to manage to look serious
start learning
to (keep) a straight face
to be inexperienced
start learning
to be green
very quickly
start learning
in a flash
guard/ protect sth
start learning
to keep an eye on sth
to insist
start learning
to put one's foot down
to be very tired
start learning
to be worn out
family member
start learning
one's flesh and blood
to not work too hard, relax
start learning
take it easy
nieproszony gość (np. na imprezie)
start learning
gatecrasher
źle coś rozpocząć np zajomość
start learning
get off on the wrong foot
nie doceniać kogoś
start learning
take sb for granted
świat nie kończy się na (kimś)
start learning
there are plenty more fish in the sea
być dla kogoś czarną magią
start learning
be all Greek to somebody
dowiedzieć się o czymś pocztą pantoflową
start learning
hear something on the grapevine
całkowicie, głęboko (np. zakochany)
start learning
head over heels
strzelić gafę, chlapnąć (coś), palnąć (coś), wyskoczyć (z czymś)
start learning
put one's foot in it
mieć żabę w gardle (mieć trudności z mówieniem z powodu choroby)
start learning
have a frog in your throat
be/ have easily available/ have free access to
start learning
be/ have at one's fingertips
become very angry/ lose one's temper
start learning
to blow a fuse
tobecome important or popular
start learning
to come to the fore
to try to hide one's disappointment
start learning
to put on a brave face/ put a brave face on a situation
to do sth no matter what
start learning
without fail
scare/ rare
start learning
few and far between
in person
start learning
in flesh
(talking) at length
start learning
in full flow
be successful
start learning
bear fruit
judging by how sth appears
start learning
on the face of it
blame sb for sth
start learning
point the finger of suspicion
think suitable or right
start learning
see fit
penniless (bez grosza)
start learning
flat broke
not know sth at all
start learning
not have the foggiest idea
be nervous or frighteened because sth might fail
start learning
to get cold feet
used to doing sth without thinking
start learning
by/ from force of habit
głuchy jak pień
start learning
as deaf as a post
biały jak ściana
start learning
as white as a sheet
silny jak koń
start learning
as strong as a horse
zdrów jak ryba
start learning
as right as rain
milczący jak grób
start learning
as silent as the grave
chudy jak szczapa
start learning
as thin as a rake
chory jak pies
start learning
as sick as a dog
być opanowanym
start learning
be as cool as a cucumber
być całkowicie odmiennym
start learning
be as different as chalk and cheese
a gaggle (stado) of
start learning
geese
a shoal (ławica) of
start learning
fish
a pride (stado) of
start learning
lions
a swarm (rój, chmara) of
start learning
bees
a colony of
start learning
monkeys, ants
a herd (stado) of
start learning
cows
a flock (gromada) of
start learning
sheep
a pack of
start learning
cards, wolves
a troop of
start learning
soldiers, monkeys
a school (ławica) of
start learning
fish
a bunch of
start learning
grapes

You must sign in to write a comment