książka empik

 0    75 flashcards    beatamazurkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
najmniej
start learning
least
Jaki moment w ciągu dnia lubisz najmniej
start learning
What is your least favourite time of the day.
rozmawiać
start learning
chat
rozmawiać przez telefon
start learning
chat on the phone
mówić głośno
start learning
speak up
czy możesz mówić trochę głośniej?
start learning
Could you speak up a bit please?
pojawić się - pojawił się
start learning
turn up - turned up
Wszyscy jego wrogowie pojawili się na pogrzebie
start learning
All his enemys turned up for the funeral.
Kiedy się pojawił, wszyscy pozostali już wychodzili
start learning
When he turned up everbody else were leaving
Kiedy znowu cię zobaczę?
start learning
When will I see you again?
Czy są jakieś pytania?
start learning
Are there any questions?
Czy ten pies gryzie?
start learning
Does the dog bite?
Czy są jakieś wieści?
start learning
Is there any news?
Kiedy przyszedłem, jedli lunch
start learning
They were having lunch when I came
Kiedy to się zdarzyło?
start learning
When did it happen?
Czy musisz już iść?
start learning
Must you go already?
Czy przyjdziesz? - To zależy
start learning
Will you come? - That depends
Czy mogę zapłacić kartą?
start learning
May I pay with my (credit) card?
Czy dostałeś mój telefonu?
start learning
Have you got my phone number?
Zawiadom mnie, kiedy przyjeżdżasz
start learning
Let me know when you are coming
Czy woda się gotowała
start learning
Has the water boiled?
Gotował się ze złości
start learning
He was boiling with rage
jajko gotowane na twardo
start learning
hard-boiled egg
Nie przejmuj się gotowaniem, zostaw to mnie
start learning
Don't worry about the cooking, leave it to me
Kiedy gotujesz /przyrządzasz/ sos, musisz go cały czas mieszać
start learning
When you prepare a sauce, you must stir it all the time.
gotować wodę na herbatę
start learning
to boil water for tea
wcześniej czy późnie
start learning
sooner or late
Kiedy zdajesz egzamin
start learning
When are you taking the exam?
Czy próbowałaś zupy
start learning
Have you tasted the soup?
Kiedy się zobaczymy
start learning
When shall we meet?
Czy już skończyłeś?
start learning
Have you finished already?
Czy ktoś dzwonił?
start learning
Did anybody phone?
Czy jesteś za, czy przeciw
start learning
Are you for or against?
Czy słyszysz ten dźwięk?
start learning
Can you hear the sound?
Czy nie mam racji?
start learning
Aren't I right?
Kiedy się zaczyna sztuka?
start learning
When does the play start?
Musimy ustalić, kiedy wyjeżdżamy
start learning
We must fix the date of our departure.
Czy są jakieś wiadomości?
start learning
Is there any news?
Kiedy to się stało?
start learning
When did it happen?
Czy widać tę plamę?
start learning
Does the stain show?
Czy on tu mieszka
start learning
Does he live here?
Czy znasz jego adres?
start learning
Do you know his address
Czy jesteś całkowicie zadowolony?
start learning
Are you quite satisfied
Kiedy ostatnio cię widziałem
start learning
When I saw you last
Czy muszę się przesiadać?
start learning
Do I have to change?
Czy panią ktoś obsługuje?
start learning
Are you being attended to? /Are you being served?
Nie wiem, czy on przyjdzie, czy nie
start learning
don't know whether he will come or not.
Czy wyjeżdżasz w interesach, czy dla przyjemności?
start learning
Are you going on business or for pleasure?
Czy mieszkasz w mieście, czy na wsi?
start learning
Do you live in town or in the country?
Muszę sprawdzić, czy zgasiłam gaz
start learning
I must check (up) if I have turned off the gas
Muszę sprawdzić czy zamknęłam drzwi
start learning
I must chek if I have locked the door
Zamknij za sobą drzwi
start learning
Shut the door behind you!
Drzwi były zamknięte na klucz i nie mogliśmy wyjść
start learning
The door was locked and we couldn't get out.
trzaskać drzwiami
start learning
to slam the door
zamknąć walizkę
start learning
to shut a suitcase
drzwi balkonowe
start learning
French window
zamknąć szufladę
start learning
to shut a drawer
klamka u drzwi
start learning
the handle of the door
Zostaw drzwi otwarte
start learning
Leave the door open
nie mogę otworzyć drzwi kluczem
start learning
I can't unlock the door
Drzwi się nie domykają
start learning
The door won't shut
Ktoś jest przy drzwiach
start learning
There is someone at the door
Okno nie chce się zamknąć
start learning
The window won't close.
Czy ta herbata jest cukrzona?
start learning
Is this tea sugared?
Czy to łóżko się składa?
start learning
Does the bed fold up?
Czy mogę mówić z Anną?
start learning
May I speak/talk to Anna?
Czy może się pan wylegitymować?
start learning
Do you have any ID?
Czy masz cokolwiek do jedzenia?
start learning
Do you have anything to eat?
Czy mógłbym dostać szklankę wody?
start learning
Could I get a glass of water?
Czy wy się (już) znacie?
start learning
Have you already met?
Czy możesz mi oddać książkę?
start learning
Can you give me back my book?
Czy drzwi są dobrze zamknięte?
start learning
Is the door shut properly?
Czy herbata jest wystarczająco słodka?
start learning
- Is the tea sweet enough?
Czy zechciałby pan otworzyć okno?
start learning
Would you mind opening the window?
wczoraj kupiłam polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej
start learning
yesterday I bought the insurance policy of insuring the professional responsibility

You must sign in to write a comment