Kryminał 2

 0    158 flashcards    magdalenagajewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybrzeże
start learning
coast
cień
start learning
shadow
ciemność
start learning
darkness
wyglądać skądś
start learning
look out
dzwonić (zegar)
start learning
chime
drzwi wejściowe
start learning
entrance door
przyjemny
start learning
pleasant
ławka
start learning
bench
wzdłuż
start learning
along
wiać
start learning
to blow
duży
start learning
large
szyld
start learning
signboard
oferować
start learning
to offer
oferujący
start learning
offering
pośród
start learning
among
zastanawiać się
start learning
wonder
pukać
start learning
knock
po drugiej stronie ulicy
start learning
across the street
służby ratownicze
start learning
emergency services
łączyć
start learning
to connect
po/z drugiej strnie ulicy
start learning
over the road
zachowywać się
start learning
to behave
podejrzanie
start learning
suspiciously
wyglądać jak
start learning
look like
bezdomny
start learning
homeless
wchodzić
start learning
to go in
rozglądać się za
start learning
to aroud
kilka
start learning
a few
odpowiadać
start learning
reply
w międzyczasie
start learning
in the meantime
zbliżać się
start learning
approach
ratownik medyczny
start learning
paramedic
wykonać telefon
start learning
make a phone call
zajmować się
start learning
take care of
brzmieć
start learning
sound
oczekiwać
start learning
to expect
wchodzić
start learning
enter
prosto
start learning
straight
dziwny
start learning
strange
w takim razie
start learning
then
koszmar
start learning
nightmare
rozumiem
start learning
I see
zauważać
start learning
to notice
zajmować dużo czasu
start learning
take a long time
przechodzić obok
start learning
walk past
sąsiad
start learning
a neighbour
być po 40s
start learning
be in one's mid 40s
być przed pięćdziesiątką
start learning
be in one's late 40s
dokładnie
start learning
exactly
sam
start learning
by himself
nieporządny
start learning
messy
wygląd
start learning
appearance
współpracownik
start learning
a colleague
dowiadywać się
start learning
find out
zdarzenie
start learning
event
na swoim miejscu
start learning
in its place
zbierać
start learning
collect
medycyna sądowa
start learning
forensic medicine
wracać
start learning
go back
nagle
start learning
suddenly
zmartwiony
start learning
worried
robota papierkowa
start learning
paperwork
kiedy...
start learning
as...
wyposażenie
start learning
equipment
wracam do Ciebie za
start learning
I'll by with you in...
po siedemdziesiątce
start learning
in his 70s
przychodzić do
start learning
walk over to
zgadza się
start learning
that's right
iść za
start learning
follow
siadać
start learning
sit down
wspomnienie
start learning
memory
pokój przesłuchań
start learning
interview room
obok
start learning
beside
notować
start learning
write down
aresztowany
start learning
under arrest
dobrze coś zrozumieć
start learning
get sth correct
na tym etapie
start learning
at this stage
tędy
start learning
this way
kawałek
start learning
piece
to wszystko zatem
start learning
that's it then
móc
start learning
be free to
w tej chwili
start learning
at the moment
zgłaszać się
start learning
report
powiedzmy
start learning
let's say
zabierać
start learning
to take away
sekcja zwłok
start learning
post mortem
wiarygodny, prawdopodobny
start learning
believable
współczuć
start learning
to feel sorry for
być notowanym
start learning
have a police record
kradzież
start learning
a theft
związany z
start learning
connected with
ewidentnie, oczywiście
start learning
obviously
włamanie
start learning
a burglary
zajrzeć, zbadać
start learning
have a look into
historia, pochodzenie
start learning
background
całkiem
start learning
quite
potwierdzać
start learning
to confirm
przejrzeć
start learning
have a look through
oficjalne rejestry
start learning
Official records
stały, niezmienny
start learning
fixed
tutejszy
start learning
local
zarejestrowany u
start learning
registered with
przychodnia
start learning
medical centre
w zasadzie
start learning
basically
niewidzialny
start learning
invisible
w kierunku
start learning
in the direction
nadbrzeżny
start learning
seafront
kręcić głową
start learning
shake his head
na koszt firmy
start learning
on the house
rozkwitać
start learning
flourish
powodować
start learning
cause
farbować
start learning
dye
mijać/ przechodzić obok
start learning
go by
tracić zainteresowanie
start learning
lose interest
coraz rzadziej
start learning
less and less often
kilka
start learning
a couple of
już nie
start learning
no longer
chociaż
start learning
although
uciekać
start learning
escape
wdowiec
start learning
a widower
sam
start learning
on his own
chór
start learning
a choir
słabnąć
start learning
grown weak
cenne przedmioty
start learning
valuables
wprowadzać do, pokazywać do
start learning
show into
uznać, uważać
start learning
find
rana
start learning
an injury
do przodu
start learning
Forward
prawdopodobnie
start learning
likely
uderzenie
start learning
impact
siniak
start learning
a bruise
pracownik obsługi
start learning
attendant
witać
start learning
greet
korek do wanny
start learning
plug
bardzo chętnie
start learning
I'd love
bronić
start learning
to defend
mieć zaraz coś zrobić
start learning
be about to
ponownie wejść
start learning
re-enter
na słówko
start learning
a quick word
niejasny
start learning
unclear
tępy przedmiot
start learning
blunt object
nie miec nic wspólnego z
start learning
have nothing to do with
nie o to mi chodzi
start learning
that's not what I saying
łagodny
start learning
soft
poza tym, że
start learning
except that
unikać
start learning
to avoid
jest w nim coś
start learning
there is something about him
być dla kogoś surowym
start learning
be hard on somebody
skontaktować się z
start learning
get in touch witch
poinformować kogoś
start learning
let sb know
czesać
start learning
to comb
wskazywać
start learning
point to
uchwyt
start learning
handle
wałek
start learning
rolling pin
zamienic słowo z
start learning
have a word with
kroki
start learning
footsteps
stan
start learning
condition
guzek, grudka
start learning
lump

You must sign in to write a comment