Kości kończyny dolnej

 0    107 flashcards    Nosio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kość miedniczna
start learning
hip bone
kość udowa
start learning
femur
rzepka
start learning
patella
kość piszczelowa
start learning
tibia
kość strzałkowa
start learning
fibula
kości stępu
start learning
tarsal bones
kości śródstopia
start learning
metatarsal bones
kości palców stopy
start learning
phalanges of the foot
panewka (kości miedniczej)
start learning
acetabulum
powierzchnia półksiężycowata
start learning
lunate surface
dół panewki
start learning
acetabular fossa
wcięcie panewki
start learning
acetabular notch
otwór zasłonowy
start learning
obturator foramen
Kość biodrowa
start learning
Ilium
talerz kości biodrowej
start learning
ala (wing)
kresa łukowata
start learning
arcuate line
powierzchnia pośladkowa
start learning
gluteal surface
dół biodrowy
start learning
iliac fossa
grzebień biodrowy
start learning
iliac crest
guzek biodrowy
start learning
iliac tubercule
kolec biodrowy przedni górny
start learning
anterior superior iliac spine
kolec biodrowy przedni dolny
start learning
anterior inferior iliac spine
kolec biodrowy tylny górny
start learning
posterior superior iliac spine
kolec biodrowy tylny dolny
start learning
posterior inferior iliac spine
powierzchnia uchowata
start learning
auricular surface
guzowatość biodrowa
start learning
iliac tuberosity
Kość kulszowa
start learning
Ischium
guz kulszowy
start learning
ischial tuberosity
kolec kulszowy
start learning
ischial spine
wcięcie kulszowe większe
start learning
greater sciatic notch
wcięcie kulszowe mniejsze
start learning
lesser sciatic notch
Kość łonowa
start learning
Pubis
gałąź górna
start learning
superior ramus
grzebień kości łonowej
start learning
pecten
gałąź dolna
start learning
inferior ramus
guzek łonowy
start learning
pubic tubercle
powierzchnia spojeniowa
start learning
symphysial surface
Miednica
start learning
Bony pelvis
miednica większa
start learning
greater (false) pelvis
miednica mniejsza
start learning
lesser (true) pelvis
kresa graniczna miednicy
start learning
linea terminalis of pelvis
otwór miednicy górny
start learning
pelvic inlet (superior pelvic aperture)
otwór miednicy dolny
start learning
pelvic outlet (inferior pelvic aperture)
płaszczyzna wchodu miednicy
start learning
pelvic inlet
płaszczyzna wyjścia miednicy
start learning
pelvic outlet
oś miednicy
start learning
pelvic axis
sprzężna prawdziwa
start learning
true conjugate
sprzężna przekątna
start learning
diagonal conjugate
sprzężna anatomiczna
start learning
anatomical conjugate
szerokość międzygrzebieniowa
start learning
intercristal distance
szerokość międzykolcowa
start learning
interspinous distance
sprzężna zewnętrzna
start learning
external conjugate
pochylenie miednicy
start learning
pelvic inclination
kąt podłonowy
start learning
subpubic angle
łuk łonowy
start learning
pubic arch
Kość udowa
start learning
Femur
krętarz większy
start learning
greater trochanter
krętarz mniejszy
start learning
lesser trochanter
dół krętarzowy
start learning
trochanteric fossa
kresa międzykrętarzowa
start learning
intertrochanteric line
grzebień międzykrętarzowy
start learning
intertrochanteric crest
kresa chropawa
start learning
linea aspera
guzowatość pośladkowa
start learning
gluteal tuberosity
powierzchnia podkolanowa
start learning
popliteal surface
kłykieć boczny
start learning
lateral condyle
kłykieć przyśrodkowy
start learning
medial condyle
dół międzykłykciowy
start learning
intercondylar fossa
nadkłykieć boczny
start learning
lateral epicondyle
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
medial epicondyle
biodro koślawe
start learning
coxa valga
biodro szpotawe
start learning
coxa vara
Rzepka
start learning
Patella
wierzchołek rzepki
start learning
apex of the patella
podstawa rzepki
start learning
the base of the patella
Kość piszczelowa
start learning
Tibia
wyniosłość międzykłykciowa
start learning
intercondylar eminence
pole międzykłykciowe przednie i tylne
start learning
posterior and anterior intercondylar area
guzowatość piszczeli
start learning
tibial tuberosity
brzeg przedni
start learning
anterior border
brzeg międzykostny
start learning
medial surface
powierzchnia przyśrodkowa
start learning
medial surface
kostka przyśrodkowa
start learning
medial malleolus
wcięcie strzałkowe
start learning
fibular notch
Kość strzałkowa
start learning
Fibula
kostka boczna
start learning
lateral malleolus
dół kostki bocznej
start learning
(lateral) malleolar fossa
Kości stępu
start learning
Tarsal bones
kość piętowa
start learning
calcaneus
guz piętowy
start learning
calcaneal tuberosity
powierzchnie stawowe skokowe
start learning
talar articular surfaces
podpórka skokowa
start learning
sustentaculum tali
wierzchołek głowy strzałki
start learning
apex of head
kość skokowa
start learning
talus
bloczek kości skokowej
start learning
trochlea of talus
wyrostek boczny kości skokowej
start learning
lateral process
bruzda kości skokowej
start learning
sulcus tali
zatoka stępu
start learning
tarsal sinus
powierzchnia stawowa łódkowa
start learning
navicular articular surface
kość łódkowata
start learning
navicular bone
kość klinowata przyśrodkowa
start learning
medial cuneiform bone
kość klinowata pośrednia
start learning
intermediate cuneiform bone
kość klinowata boczna
start learning
lateral cuneiform bone
kość sześcienna
start learning
cuboid bone
kolano koślawe
start learning
genu valgum
kolano szpotawe
start learning
genu varum
guzowatość piątej kości śródstopia
start learning
tuberosity of the fifth metatarsal
paluch
start learning
paluch in English
hallux

You must sign in to write a comment