korepetytor 11-15

 0    124 flashcards    mgniazd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
malarstwo
start learning
painting
nowoczesne malarstwo
start learning
modern painting
obraz
start learning
a painting
wystawa obrazów Dali
start learning
An exhibition of Dali's paintings
Otwarcie wystawy jest jutro
start learning
The opening of the exhibition is tomorrow
Bilet na wystawę
start learning
Tickets for the exhibition
Douglas ma zamiar zwiedzić wystawę
start learning
Douglas intends to visit the exhibition
otwacie
start learning
the opening
jutro
start learning
tomorrow
bilet na
start learning
a ticket for
Chciałbym pójść i zobaczyć tą wystawę
start learning
I'd like to go and see that exhibition
mój bagaż
start learning
my luggage
Dlaczego nie zostawisz go tutaj
start learning
Why not leave it here
To dobry pomysł
start learning
That's a good idea
Dlaczego nie zadzwonisz do Laury
start learning
Why do not you phone Laura
Pójść i zobaczyć
start learning
To go and see
teraz
start learning
now
Ja nie wiem co zrobić
start learning
I don't know what to do
Malarstwo
start learning
Painting
Obraz
start learning
A painting
Mam zamiar obejrzeć wystawę
start learning
I intend to see that exhibition
Nie chcę oglądać tego filmu
start learning
I don't want to see that film
On ma zamiar odwiedzić tę wystawę
start learning
He intends to visit that exhibition
Wystawa jest cudowna
start learning
The exhibition is wonderful
Otwarcie wystawy jest w sobotę
start learning
The opening of the exhibition is on Saturday
Wystawa nie jest interesująca
start learning
The exhibition is not interesting
Dlaczego nie kupić komputera
start learning
Why not buy a computer
On nie wie co zrobić
start learning
He doesn't know what to do
jego muzyka
start learning
his music
szczególnie
start learning
particularly
straszny
start learning
awful
sala koncertowa
start learning
concert hall
jak daleko
start learning
how far
miła osoba
start learning
nice person
raczej
start learning
rather
jej pomysły
start learning
her ideas
Harry mówi że Gustaw Mahler jest cudowny
start learning
Harry says that Gustav Mahler is wonderful
Ja tego nie rozumiem
start learning
I don't understand it
Może powinneś słuchać tego częściej
start learning
Perhaps you should listen to it more often
To mnie nie dziwi
start learning
That doesn't surprise me
cóż
start learning
Well
słuchać jej
start learning
listen to...
częściej
start learning
more often
jej podejście
start learning
her attitude
Nie podoba mi się jego muzyka
start learning
I don't like his music
Nie rozumiesz mojego podejścia
start learning
You don't understand my attitude
Jemu się to podoba
start learning
He likes it
On to rozumie
start learning
He understands it
Ona mówi że ty jesteś bardzo inteligentna
start learning
She says that you are very intelligent
Uważam że nie masz recji
start learning
I don't think you are right
Uważam że to jest interesujące
start learning
I think it is interesting
Uważam że mam rację
start learning
I think I'm right
Uważam że ona nie jest naiwna
start learning
I don't thing she ist naive
Koncert muzyki klasycznej
start learning
A concert of classical music
Muzyka Mozarta
start learning
Mozart's music
wywiad z...
start learning
Interview with...
przed
start learning
before
po
start learning
after
Chciałbym pójść na koncert rockowy dzisiaj
start learning
I'd like to go to a rock concert tomorrow
pójść na
start learning
to come to
dziękuję za
start learning
thank you for
zaproszenie
start learning
invitation
przychodzić do
start learning
to come to
Koncert jest jutro
start learning
The concert is tomorrow
Przyjęcie jest po koncercie
start learning
The party is after the concert
Konferencja prasowa jest przed koncertem
start learning
The press conference is before the concert
Chciałbym pójść na (to) przyjęcie
start learning
I'd like to go to the party
Powinneś obejrzeć ten film
start learning
You should see that film
Musisz przyjść na moje przyjęcie
start learning
You must come to my party
Chcesz obejrzeć ten film
start learning
You want to see that film
otwarty
start learning
open
dzisiaj
start learning
today
zamknięty
start learning
closed
Galeria sztuki jest dzisiaj otwarta
start learning
The Art Gallery is open today
Muzeum nie jest dzisiaj otwarte. Jest zamknięte.
start learning
The museum is not open today. It is closed.
Muszę odwiedzić muzeum w piątek
start learning
I must visit the museum on Friday
Ja mogę zwiedzić muzeum w czwartek
start learning
I can visit the museum on Thursday
Nie możesz zwiedzić muzeum w poniedziałek
start learning
You can't visit the museum on Monday
Czy jesteś pewien
start learning
Are you sure
Czy muzeum jest dzisiaj czynne
start learning
Is the museum open today
Muzeum jest jutro zamknięte.
start learning
The museum is closed tomorrow.
zamek
start learning
castle
Chciałbym odwiedzić zamek w środę
start learning
I'd like to visit the castle on Wednesday
Czy muzeum jest otwarte w niedzielę
start learning
Is the museum is open on Sunday
Czy on jest inteligentny
start learning
Is he intelligent
Czy mam rację
start learning
Am I right?
Czy mamy rację
start learning
Are we right
Czy ona jest atrakcyjna
start learning
Is she attractive
Czy pan jest pewien
start learning
Are you sure
Czy jesteś pewien, że chcesz tam pojechać
start learning
Are you sure you want to go there
Czy on jest pewien, że chce to sprzedać
start learning
Is he sure he wants to sell it
Czy pan jest pewien, że chce pan to kupić
start learning
Are you sure you want to buy it
Czy pani jest pewna, że chce pani to zobaczyć
start learning
Are you sure that you want to see it
Dobry mąż
start learning
A good husband
Nie wolno ci tak mówić
start learning
You mustn't say
nie w porządku
start learning
unfair
śpiewaczka
start learning
singer
dobra żona
start learning
the good wife
sprawiedliwie, w porządku
start learning
fair
niedobry, nieprawidłowy
start learning
wrong
moralnie nie do przyjęcia
start learning
morally unacceptable
prawdziwy
start learning
true
Czy to jest możliwe
start learning
Is it possible
Jenny zamierza wyjechać jutro
start learning
Jenny intends to leave tumorrow
żonaty z...
start learning
married to...
możliwe
start learning
possible
koniecznie
start learning
necessary
ja jestem Marek
start learning
I'm Marek
Nazywam się Marek
start learning
My name is Marek
Musisz to zrobić
start learning
You must do it
Nie wolno ci tego robić
start learning
You musn't do it
Nie musisz tego robić
start learning
You needn't do it
Nie wolno ci tam jechać
start learning
You musn't go there
Nie sądzę, że on powinien tam iść
start learning
I do not think he should go there
Ona musi tu przyjechać
start learning
She must come here
Jej nie wolno tego robić
start learning
She musn't do that
Uważam, że powinieneś obejrzeć ten film
start learning
I think you should see that film
Czy on jest żonaty
start learning
Is he married
Czy ona nie jest zamężna
start learning
Is not she married
Czy on jest dobrym mężem
start learning
Is he a good husband
Czy on nie ma racji
start learning
Isn't he right
To nie jest fair
start learning
That is not fair
To jest możliwe
start learning
It is possible
Czy to jest konieczne
start learning
Is that necessary

You must sign in to write a comment