Komponent, egzamin B2, biznes cz.2

 0    135 flashcards    agata2023
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sabatowy
start learning
sabbatical
Już
start learning
already
Głównie
start learning
mainly
Niejasny
start learning
vague
Nieistotny
start learning
irrelevant
Właściwy
start learning
appropriate
Początkujący
start learning
budding
Wynajem
start learning
hire
Przeciwdziałać
start learning
counter
Pomoc
start learning
aid
Czesne
start learning
tuition
Przesiew
start learning
sifting
Skala
start learning
seale
Podzielić
start learning
divide
Podkomisje
start learning
subcommittees
Polarny
start learning
polar
Angażować
start learning
involve
Sprawdzenie/kwit
start learning
check
Przekonać
start learning
convince
Dopuszczać
start learning
admitted
Średni
start learning
mid
Opracować
start learning
elaborate
Zmierzać/cel
start learning
aim
Synergia
start learning
synergies
Banalny
start learning
corny
Ogromny
start learning
enormous
Długość
start learning
lenght
Osiągnąć
start learning
achieve
Niepowodzenie
start learning
failure
Wzrost
start learning
increase
Kurs
start learning
adds
Wartość
start learning
value
Kawalek
start learning
piece
Ciasto
start learning
pie
Dostępny
start learning
avaliable
Bank kredytowy
start learning
bank loan
Fundusze kapitałowe
start learning
equire finance
Dotacje
start learning
grants
Debet
start learning
overdraft
Samofinansowanie
start learning
self funding
Spłata
start learning
repayable
Wymaganie
start learning
requirement
Przepływ
start learning
flow
Elastyczny
start learning
flexible
Giełdziarz spekulacyjny
start learning
Bear
Zdumieć
start learning
stagger
Gwiezdny
start learning
stellar
Uzdolnienie
start learning
aptitude
Za granicą
start learning
abroad
Dodatek
start learning
addition
Werbuje
start learning
entists
Flirtować
start learning
strain
Odsetki
start learning
interest
Pożyczka
start learning
loan
Minusem
start learning
downside
Pojawiać się
start learning
appear
Tani
start learning
cheap
Nabywanie
start learning
acquiring
Majątek
start learning
assets
Ilość/kwota
start learning
amount
Zawieść/zbankrutować
start learning
fail
Opłata
start learning
charge
Wchodzić w góre
start learning
come up
Przedstawiając
start learning
putting forward
Odrobić
start learning
work out
Należny
start learning
due
Pracowitość
start learning
daligence
Wymeldować/odchodzić
start learning
check out
Oświadczenie
start learning
statement
Przejść/przedostać się
start learning
go throught
Przedkładać
start learning
submit
Przesiać kandydatów
start learning
weed out
Arkusz
start learning
sheet
Opracować/sporządzić
start learning
drow up
Określa
start learning
sets out
Zadanie
start learning
asignments
Absolwenci
start learning
alumni
Kandydat
start learning
apliccant
Optymistyczny
start learning
upbeat
Głośna reklama
start learning
Hyde
Zrobić dobre wrażenie
start learning
grab
Odezwać się
start learning
drop somebody a Line
Przebiegły
start learning
Cunning
Utrzymanie
start learning
upkeep
Zrównoważony
start learning
sustainable
Główny
start learning
core
Przypomnieć/podsumować
start learning
recap
Skinac głową
start learning
nod
Odpowiedzieć
start learning
field
Skomplikowany
start learning
awkward
Wejść na giełdę
start learning
float
Reputacja
start learning
track rekord
Surowce do produkcji
start learning
Raw materials
Zaległy
start learning
out standing
Dotyczące gospodarstwa domowego
start learning
household
Aktywa/majątek
start learning
asset
Udziały
start learning
stake
Siedziba
start learning
premises
Prezentacja handlowa
start learning
pitch
Szanse
start learning
odds
Sięgnąć
start learning
dip into
Ciągnąć coś
start learning
drag on
Zasadnicza kwestia
start learning
bottom Line
Żebrać
start learning
Beg
Dostosować
start learning
tailor something
Siedzieć z założonymi rękami
start learning
sitback
Predyspozycja
start learning
aptitude
Pożądany
start learning
coveted
Zorganizować pozyskać
start learning
enlist
Kadra akademicka
start learning
faculty
Postepować tak jak się mówi
start learning
practise what you preach
Opłata
start learning
fee
Zachowywać dystans
start learning
remain aloaf
Przejsć
start learning
,pokazać się”, show up
Przesiewać
start learning
sift
Oszałamiający
start learning
staggering
Celujący
start learning
stellar
Zwiększać
start learning
set up
Porzucić
start learning
drop up
Przegapić
start learning
miss out
Zacząć od początku
start learning
start over
Dokładnie
start learning
throughly
Grupa robocza
start learning
working party
Przychodzić
start learning
come along
Nie spodziewać się
start learning
fancy
Przybrać na wadze
start learning
put on weight
Nabór
start learning
intake
Osiągniecie
start learning
accomplishment
Pośrednictwo
start learning
brokering
Trop
start learning
lead
Towarzystki
start learning
outgoing
Oferta handlowa
start learning
tender
Miejsce konferencji
start learning
venture
Dziedzictwo
start learning
heritage
Zaopatrzenie
start learning
procurement

You must sign in to write a comment