KOLOKWIUM II SEMESTR

 0    114 flashcards    zurka28
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
firmy zależne, filie
start learning
subsidiaries
firma internetowa
start learning
dotcom
fuzja
start learning
merger
przejęcie / akwizycja
start learning
acquisition
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
związki zawodowe
start learning
trade unions
wykorzystać
start learning
exploit
biurokratyczny
start learning
bureaucratic
dość
start learning
fairly
angażować
start learning
engage
oferent np podczas licytacji w Internecie
start learning
bidder
współpraca
start learning
liaising
odpowiadać za coś przed kimś
start learning
report to sb
pociągać za sobą
start learning
entail
powierzać
start learning
delegate
podwładni
start learning
subordinates
być świadkiem
start learning
witness
wyjść z
start learning
emerge from
udusić
start learning
strangle
wymuszone zwolnienie
start learning
constructive dismissal
nękanie, molestowanie
start learning
harassment
poprawa
start learning
upswing
rzadki
start learning
scarce
popraw się szybko
start learning
shape up fast
informator
start learning
whistleblower
zamożny
start learning
wealthy
uniknięcie podatków
start learning
evade taxes
uchylać się, omijać
start learning
evade
odsłonić, ujawnić
start learning
reveal
światowy
start learning
worldwide
na całym świecie
start learning
globally
nieszczelność; w przypadku informacji, że została ujawniona
start learning
leak
prać
start learning
launder
wywnioskować
start learning
conclude
zaradny
start learning
resourceful
nadmierna biurokracja
start learning
red tape
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
tymczasowe oddelegowanie
start learning
temporary secondment
zmiana miejsca np. pracy
start learning
relocation
rozładowanie
start learning
discharge
1. zwolnić (tymczasowa przerwa w pracy) 2. odpocząć dobie
start learning
lay off
ruch w bok
start learning
a sideways move
poziome przesunięcie
start learning
a horizontal move
aktualizować swoje umiejętności
start learning
update my skills
zbywalne umiejętności
start learning
transferable skills
szklany sufit na drabinie korporacyjnej
start learning
a glass ceiling on the corporate ladder
możliwość awansu
start learning
opportunity for advancement
rotacja pracowników
start learning
staff turnover
przekierunkowanie
start learning
redeploying
1. zachować 2. zatrzymać w miejscu 3. zostać w posiadaniu
start learning
retain
mobilność zawodowa
start learning
job mobility
wyznaczony
start learning
appointed
an essential job that a company is looking for someone to do
start learning
key vacancy
1. wsiadać (np. do autobusu) 2. robić postępy
start learning
get on
pogrubione
start learning
in bold
decydować się na coś
start learning
decide on something
1. odcinek 2. rozciągać, napiąć
start learning
stretch
poręczenie, zagwarantować
start learning
guarantee
podsumować
start learning
recap
nabyć
start learning
acquire
zarys, szkic
start learning
outline
okazja, targować się
start learning
bargain
przedstawić nowy plan
start learning
put forward a new plan
przesunięcia swapowe
start learning
swap shifts
zamiana, wymieniać się
start learning
swap
ocena kogoś lub czegoś
start learning
appraisal
lista, grafik, plan
start learning
roster
rozpiska wczasów
start learning
holiday roster
męski
start learning
masculine
redukcja zatrudnienia
start learning
downsize
nieustannie
start learning
continually
dolny, dół, dno, koniec
start learning
bottom
spółka z o.o.
start learning
public limited
aktywa
start learning
assets
znormalizowany
start learning
standardised
hierarchiczny
start learning
hierachical
dostosowane
start learning
customised
spłaszczyć
start learning
flatten
przejęcie
start learning
takeover
materialny
start learning
tangible
trwały
start learning
durable
inwestorzy
start learning
venture capitalists
dzierżawa, najem
start learning
lease
zasady
start learning
principles
pociągać za sobą
start learning
entail
łańcuszek
start learning
chain
magazyn
start learning
warehouse
kierownik budowy
start learning
site manager
porażka
start learning
defeat
niezbędny, niezastąpiony
start learning
indispensable
bardzo nerwowy
start learning
neurotic
słownik
start learning
glossary
szef
start learning
chief executive
wymaga swobodnego przepływu
start learning
requires a free flow
wykorzystać szansę, zaryzykować
start learning
take a chance
dawać przykład
start learning
set an example
dotrzymać terminów
start learning
meet a deadline
dzwonić, decydować
start learning
make a call
mieć okazję
start learning
take an opportunity
spełniać czyjes potrzeby
start learning
meet a need
rozumieć
start learning
take a point
zająć stanowisko na jakiś temat
start learning
take a position
ustawić cel
start learning
set an objective
system premiowy
start learning
bonus scheme
Dzienny harmonogram prac
start learning
daily work schedule
pod warunkiem, że / o ile
start learning
provided
strajk
start learning
on strike
przejąć kontrolę nad sytuacją
start learning
take control of the situation
rozkręcać z kimś biznes
start learning
go into business with somebody
założyć firmę
start learning
found a comapany
osiągnąć kompromis
start learning
strike a balance
zgoda
start learning
consensus
postawić sobie za cel
start learning
set a target
kolejny
start learning
consecutive

You must sign in to write a comment