Kolokwium dział 2

 0    101 flashcards    biankawojciechowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sales department
start learning
Dział sprzedaży
price range
start learning
Przedział cenowy
joint venture
start learning
wspólne przedsięwzięcie
sales targets
start learning
cele sprzedażowe
in order to
start learning
w celu
world trade
start learning
handel światowy
audience
start learning
odbiorcy
free sample
start learning
darmowa próbka
target group
start learning
grupa docelowa (odbiorców produktu)
distribution channel
start learning
kanał dystrybucyjny
competitive advantage
start learning
przewaga konkurencyjna
trade fairs
start learning
targi
market leader
start learning
firma wiodąca
sales condition
start learning
Warunki sprzedaży
brand loyalty
start learning
lojalność wobec marki
marketing leader
start learning
Lider marketingu
sales forecast
start learning
prognoza sprzedaży
brand awareness
start learning
świadomość marki
brand image
start learning
wizerunek marki
advertising slogan
start learning
slogan reklamowy
product features
start learning
cechy produktu
advertising agency
start learning
agencja reklamowa
product range
start learning
Asortyment produktów
market survey
start learning
Badanie rynku
price rise
start learning
wzrost cen
market sector
start learning
Sektor rynku
price promotion
start learning
Promocja cen
convey
start learning
doprowadzić
dilute the brand
start learning
osłabić wizerunek firmy
global ambitions
start learning
Globalne ambicje
low-cost countries
start learning
krajów o niskich kosztach
inherited
start learning
odziedziczony
mature market
start learning
Dojrzały rynek
growth potential
start learning
potencjał wzrostu
marketing campaign
start learning
Kampania marketingowa
advantages and disadvantages
start learning
Zalety i wady
traditional market
start learning
tradycyjny rynek
competitive advantage
start learning
przewaga konkurencyjna
laying the groundwork
start learning
przygotować grunt
revenues
start learning
przychody
marry tradition with modernity
start learning
połączyć tradycje z nowoczesnością
quantity
start learning
liczebność
distinction
start learning
wyróżnienie
account for
start learning
stanowić
fairly relentlessly
start learning
dość bezlitośnie
luxury-goods company
start learning
Firma luksusowo-towarowa
maintain
start learning
utrzymać
luxury-goods makers
start learning
Producenci wyrobów luksusowych
chairman
start learning
przewodniczący
raw
start learning
surowy
heritage
start learning
dziedzictwo
product placement
start learning
lokowanie produktu
marketing strategy
start learning
strategia marketingowa
marketing plan
start learning
plan marketingowy (w formie pisemnej)
market penetration
start learning
penetracja rynku
market segmentation
start learning
segmentacja rynku
growing market
start learning
rozwijający się rynek
expanding market
start learning
poszerzać rynek
developing market
start learning
rozwijający się rynek
marketing mix
start learning
miks marketingowy
target market
start learning
rynek docelowy
brand identity
start learning
tożsamość marki
questionnaire
start learning
kwestionariusz
product portfolio
start learning
Oferta produktów
declining market
start learning
rynek schyłkowy
survey
start learning
badanie/ankieta
brand extension
start learning
rozszerzenie marki
product features
start learning
cechy produktu
rival products
start learning
konkurencyjne produkty
focus group
start learning
badania fokusowe
customer retention
start learning
zatrzymanie klientów
customer base
start learning
baza klientów
customer profile
start learning
profil klienta
market adaptation
start learning
Dostosowanie rynku
SWOT analysis
start learning
Analiza SWOT
brand positioning
start learning
pozycjonowanie marki
STEP analysis
start learning
Analiza STEP
firmly
start learning
stanowczo
anchored
start learning
zakotwiczone
headquarter
start learning
główna siedziba
distributor
start learning
dystrybutor
internationalise a brand
start learning
Umiędzynarodowić markę
market sector
start learning
Sektor rynku
wholesaler
start learning
hurtownik
drawbacks
start learning
wady
discerning
start learning
wnikliwy / wymagający
international market
start learning
rynek międzynarodowy
domestic market
start learning
Rynek krajowy
market research
start learning
badania rynku
bring out a product
start learning
wprowadzić produkt na rynek
withdraw a product
start learning
wycofać produkt
introduce a product
start learning
wprowadzenie produktu
launch a product
start learning
wydać produkt
worldwide market
start learning
rynek ogólnoświatowy
retailer
start learning
detalista
market niche
start learning
nisza rynkowa
exporter
start learning
eksporter
discount
start learning
obniżka
overseas market
start learning
rynku zagranicznym
chief executive officer (CEO)
start learning
dyrektor naczelny (CEO)
redwood
start learning
sekwoja

You must sign in to write a comment