Kolokwium 2 semestr 2

 0    243 flashcards    karolina1412
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dumny
start learning
proud
kieszeń, gniazdo
start learning
Pocket
łoże śmierci
start learning
deathbed
sklep 24
start learning
convenience store
specjalni sprzedawcy detaliczni
start learning
Specialist retailers
sklep internetowy
start learning
online retailer
zwyczaje, nawyki
start learning
habits
wymiana pieniędzy, zmiana
start learning
changing
(wielkie) ilości
start learning
quantities
sprzedać
start learning
sell
zniżka, rabat
start learning
discount
zwrot pieniędzy
start learning
refund
powrócić, zwrócić
start learning
Return
dostawa
start learning
delivery
okazja
start learning
bargain
sprzedaż
start learning
sale
zapas, zbiory, akcje, magazyn przy sklepie
start learning
Stock
przechowywanie, magazynowanie
start learning
storage
magazyn
start learning
warehouse
okres ochłonięcia
start learning
Cooling off period
szczegóły karty kredytowej
start learning
credit card details
metoda płatności
start learning
method of payment
kredyt nieoprocentowany
start learning
interest-free credit
obecnie brak na stanie
start learning
out of stock
gwarancja zwrotu pieniędzy
start learning
money back guarantee
usługa po sprzedaży
start learning
After-sales service
system karty lojalnościowej
start learning
Loyalty card scheme
wygaśnięcie, końcowy termin
start learning
expiry
dostępny do nabycia
start learning
Available
wymagać
start learning
require
uzyskać, otrzymać
start learning
obtain
przyszłe zakupy
start learning
Future purchases
kolonia
start learning
cologne
biżuteria
start learning
jewellery
dostawca
start learning
supplier
wytwórca
start learning
manufacturer
kupować hurtowo
start learning
buy in bulk
w obrębie
start learning
within
nabyte
start learning
purchased
zakup
start learning
purchases
wysyłać produkt
start learning
dispatched
hurtownia, magazyn
start learning
warehouse
sklep wielobranżowy
start learning
department store
centrum handlowe
start learning
shopping centre
wymienić
start learning
exchange
data wygaśnięcia
start learning
expiry date
osoba sprzedająca hurtowo
start learning
Wholesalers
odsetki
start learning
interest
schemat
start learning
scheme
wywiad
start learning
interview
wykazać, demostrować
start learning
Demonstrate
angażować
start learning
engage
odbiorcy, widownia
start learning
Audience
wiarygodny
start learning
credible
korzyści
start learning
benefits
wspomnieć
start learning
mentions
DIY (do it yourself)
start learning
zrób to sam
boisko
start learning
pitch
z łatwością
start learning
easily
faktycznie
start learning
actually
wyraźnie, przejrzyście
start learning
clearly
jasny
start learning
clear
cechy
start learning
Features
odpowiedni
start learning
suitable
zapach
start learning
fragrance
w środku i na zewnątrz
start learning
inside and outside
opis
start learning
description
nanieść, posmarować
start learning
Apply
szczerze, uczciwość
start learning
Honestly
wygląd
start learning
appearance
osobowość
start learning
personality
pewność siebie
start learning
confidence
znajomość produktu
start learning
knowing your product
umiejętności organizacyjne
start learning
organization skills
zdolność zamknięcia transakcji
start learning
Ability to close a deal
zdolność radzenia sobie z ludźmi
start learning
ability to deal with people
ankieta, badanie
start learning
survey
rekrutacja
start learning
recruitment
sprzedawca
start learning
salesperson
umysł
start learning
mindset
negocjować
start learning
negotiate
rozwijać
start learning
develop
przemysł
start learning
industry
dwie trzecie
start learning
two-third
podkreślając
start learning
underlining
realizowane, przywieziony
start learning
carried
uważne, przemyślane
start learning
considered
przeprowadzone, wykonać
start learning
Carried out
rozwój
start learning
growing
odnieść sukces
start learning
in order to succeed
sukces
start learning
succeed
zamówienie
start learning
order
prawdopodobnie
start learning
likely
obie
start learning
both
kariera
start learning
career
stwierdził, określił
start learning
stated
podświetlony
start learning
highlighted
poradzić sobie
start learning
to handle
awanse, podejścia
start learning
approaches
zwiększyć
start learning
increased
problem
start learning
issues
kwestie sprzedaży
start learning
Sales issues
wymagany
start learning
required
wartość
start learning
value
integralność
start learning
integrity
ogólnie
start learning
overall
dolny, ostatni, na końcu
start learning
Bottom
zgadzać się
start learning
agree
dobry wygląd
start learning
good looks
skupiać
start learning
focus
bardziej
start learning
rather
trudna sprzedaż
start learning
Hard sell
wspiera
start learning
supports
zachęta, bodziec
start learning
incentive
werbalne pochwały
start learning
Verbal praise
za granicą
start learning
overseas
silna osobowość
start learning
strong personality
walizka, przypadek
start learning
case
wewnętrznie, duchowo
start learning
inwardly
odrzucony
start learning
rejected
dochód
start learning
income
z wyprzedzeniem
start learning
in advance
uczestniczyć
start learning
attend
niezbędny
start learning
necessary
marża zysku
start learning
profit margin
polityka wewnątrz firmy
start learning
Policy
cennik
start learning
price list
gwarancja
start learning
warranty
płatność z dołu
start learning
downy payment
cel
start learning
aim
robienie ustępstw
start learning
Making concessions
odrzucenie sugestii
start learning
Rejecting suggestions
robienie okazji, negocjacje
start learning
bergaining
dostanie zgody
start learning
getting agreement
sprawiedliwy, słuszny
start learning
fair
zakończenie negocjacji
start learning
finishing the negotiations
zakłopotany, zażenowany
start learning
Embarrassed
zwróć uwagę
start learning
pay attention
zaoferujemy, alternatywny
start learning
offer alternative
współczucie
start learning
show sympathy
być jak najbardziej jasne
start learning
Be as clear as possible
uniknąć długich powodów i usprawiedliwienia
start learning
Avoid long reasons and excuses
oznaczony czas
start learning
timeshare
dochód
start learning
income
głośny
start learning
loud
pożyczka bankowa
start learning
bank loan
przepływy pieniężne
start learning
cash flows
obejmować, dotyczyć
start learning
involve
arkusz
start learning
sheet
umowa, porozumienie
start learning
agreement
skażenie
start learning
pollution
sortować
start learning
sort
zmniejszyć, redukować
start learning
Reduce
dobrze
start learning
being well
warunki
start learning
terms
paragon
start learning
receipt
czteroosobowy
start learning
four seater
określając cele
start learning
stating aims
okres
start learning
period
odrzucanie sugestii
start learning
Rejecting suggestions
niestety
start learning
unfortunately
zawstydzić
start learning
embarrass
prośba, żądanie
start learning
request
niewerbalny
start learning
nonverbal
posiłek
start learning
meal
zapraszać
start learning
invite
grzecznie, uprzejmie
start learning
politely
zaproszenie
start learning
invitation
przyjechać
start learning
arrive
zajęty
start learning
busy
raport, sprawozdanie
start learning
report
inwestycja
start learning
investment
zatwierdź
start learning
confirm
jagnięcina
start learning
lamb
wymówka
start learning
excuses
współczucie
start learning
show sympathy
rozważać
start learning
consider
niegrzeczny, nieuprzejmy
start learning
rude
gospodarz
start learning
host
przygotować
start learning
prepare
wysiłek
start learning
efforts
opłaciły się
start learning
paid off
zatrudnić
start learning
hiring
pewny siebie
start learning
confident
gignat, olbrzym
start learning
giant
plan kariery
start learning
career plan
krok do przodu w karierze
start learning
career move
wolny zawód, pracownik nieetatowy
start learning
Freelance
zarabiać na życie
start learning
make a living
postęp
start learning
progress
premia
start learning
bonus
szanse/ możliwości rozowju kariery
start learning
Career Opportunities
przerwa w karierze
start learning
career break
wspinać się
start learning
climb
szczeble kariery
start learning
career ladder
zarabiać
start learning
earn
pomyłka
start learning
mistake
podanie o pracę
start learning
job application
pracownicy
start learning
employees
ścieżka kariery
start learning
career path
emerytura
start learning
pension
nadgodziny
start learning
overtime
worek
start learning
sack
pomocniczny
start learning
subsidiary
zysk netto
start learning
net profit
firma rodzinna
start learning
parent company
przedsiębiorstwo farmaceutyczne
start learning
pharmaceutical
cena akcji
start learning
share price
obrót
start learning
turnover
rotacja pracowników
start learning
staff turnover
siła robocza
start learning
workforce
ogłosić
start learning
announce
siedziba główna
start learning
Head office
płatny
start learning
paid
projekt stażystów
start learning
Trainee project
dobrze znane
start learning
well-known
próbki
start learning
samples
tło
start learning
background
poprzedni rok
start learning
past year
zajęcia, działalność
start learning
activities
sąsiedzi
start learning
neighbors
poszanowanie
start learning
respect
cicho, spokojnie
start learning
quietly
przed siebie
start learning
ahead
umowa
start learning
agreement
wersja robocza, projekt, szkic
start learning
Draft
zatwierdzenie, aprobata
start learning
approval
wzbogacenie
start learning
additions
Czy możesz potrzymać
start learning
Can you hold
Czy mogę przekazać żeby zadzownił do Ciebie
start learning
Can I get him to call you?
Czy mogę zostawićwiadomość
start learning
Can I leave a message
Teraz wydaje się być z kimś
start learning
He seems to be with someone right now
Czy mogę rozmawiać
start learning
Could I speak
Dzwoniłam
start learning
I called
Mogę Cię przełączyć
start learning
I can transfer you
łączę
start learning
I’ll put you trough
obawiam się, że nie ma odpowiedzi
start learning
I'm afraid there is no answer
Kto dzwoni
start learning
Who is calling
łączę Cię
start learning
in connect you
mógłbyś poprosić jego/ją o oddzwonienie?
start learning
Could you ask him / her to call me back
połówki
start learning
halves
wyrażenia
start learning
expressions
poniżej
start learning
below

You must sign in to write a comment