kolokwium 2

 0    57 flashcards    marta06091
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nakładać
start learning
to overlap
wypiętrzać
start learning
to uplift
......
start learning
to fracture
zalewając okolicę
start learning
flooding surrounding
zalewać
start learning
to flood
rozchodzić się wszędzie
start learning
spread everywhere
zasięg
start learning
an extend
ogromnie
start learning
enormous
wychodząca lava jest roztopiona, ale z czasem schładza się i trwardnieje
start learning
pouring out lava is molten, but within time it cools and hardens
w ten sposób skały wulkaniczne są tworzone
start learning
in this way volcanic rocks are formed
obszar wulkaniczny jest żyzny
start learning
volcanic area is fertiles
żyzny
start learning
fertile
użyźniać
start learning
to fertilize
użyźniacz
start learning
fertilizer
sztuczny
start learning
artificial
gleby są żyzne na obszarach wulkanicznych
start learning
the soils are fertile in volcanic areas
gnojówka/gnojowica
start learning
a manure
ziarna kawy mogą być hodowane
start learning
Coffee beans can be grown
obszar wulkaniczny przyciąga turystów
start learning
volcanic area attracts tourists
możemy wyróżnić różne typy wulkanów
start learning
We can distinguish various types of volcanoes
wśród nich są wygasłe wulkany, nieaktywne, aktywne i uśpione
start learning
Among them are extinct volcanoes, inactive, active and dormant
uprzednio płaske
start learning
formely flat
niektóre płyty są wypiętrzone
start learning
Some of plates are raised
góry i wzgórza powstają w ten sposób
start learning
mountains and hills are made up this way
lawa wytryskuje
start learning
lava wells up
twarda skała
start learning
Hard, solid rock
płynna skała
start learning
molten rock
ciśnienie
start learning
pressure
wywierać nacisk
start learning
to exert pressure
Trzęsienia ziemi są wynikiem ruchów tektonicznych
start learning
Earthquakes are the result of tectonic movements
Wywarte ogromne ciśnienie wewnątrz ziemi
start learning
Exerted enormous pressure from the interior of the earth
Powoduje fale uderzeniowe, które rozchodzą się z epicentrum i ogniska
start learning
This causes shock waves, which spread from the epicenter and focus
ziemia drży
start learning
the earth trembles, quakes, shakes, vibrates
ziemia pęka
start learning
earth cracks
ziemia odkształca się
start learning
earth buckles
ziemia wystaje
start learning
earth protrudes
ziemia unosi się do góry
start learning
Earth elevates, uplifts
to powoduje rozwalanie się domów, spadają
start learning
This causes houses collapse, fall down
burzyć
start learning
pull down
ludzie cierpią lub giną
start learning
people suffer or are killed
ludzie i przedmioty są zagrzebane
start learning
people and property are buried
budynki chwieją się
start learning
buildings sway and wobble
płyty zginają się
start learning
plate bend
płyty nachylają się
start learning
plate tilt
Wynikiem ruchów tektonicznych są procesy górotwórcze, orogenetyczne, epeirogenetyczne
start learning
The result of tectonic movements are mountain bulding movements, orogenetic, epeirogenetic
mogą one wystąpić kiedy płyty zderzają się
start learning
they can occur when plates collide
nacisk jest wywierany
start learning
compression is exerted
powoduje pękanie płyt
start learning
causes cracking of plates
granice płyt
start learning
plates boundaries
fale docierają do powierzchni
start learning
waves reach the surface
płyty rozdzielają się
start learning
plates separate
poniżej
start learning
below/ beneath
pod/ nad/ powyżej
start learning
under / over / above
ostańce
start learning
mountains of accumulations
góry fałdowe
start learning
fold mountains
góry stołowe
start learning
Table mountains
góry zrębowe
start learning
block mountains

You must sign in to write a comment