kolo jutro jedna wielka masakra

 0    241 flashcards    martu0226
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
get sb w pozycji pionowej
start learning
get sb upright
padaczka
start learning
epilepsy
od czasu do czasu
start learning
off and on
kontynuować resuscytację
start learning
to continue resuscitation
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
start learning
cardiopoulmonary resuscitation
po ataku (napadzie)
start learning
after the attack
Sanitariusze rowerowi
start learning
cycle paramedics
Pakiet macierzyński
start learning
maternity pack
utworzyć, rozpocząć
start learning
set up
wprowadzać, wnosić, przedstawiać
start learning
introduce
wprowadzać, zakładać, otwierać
start learning
institute
sanitariusz
start learning
paramedic
otumaniony, zamroczony
start learning
woozy
ciężki
start learning
severe
próby
start learning
attempts
leżeć płasko
start learning
lie flat
atak, serca padaczkowy
start learning
seizure
zmoczyć się
start learning
wet oneself
zadzwonic po pomoc
start learning
to attend emergency oneself
doświadczenie
start learning
experience
przejść przez coś (proces)
start learning
go through
przejść przez coś, kurację, poddać się badaniom
start learning
undergo
Znajdować się za kimś, wspierać
start learning
Lie behind
wspierać kogoś
start learning
underpin
opóźnienie
start learning
delay
kontynuowania rozwoju zawodowego CPD
start learning
continuing professional development CPD
rehabilitacja
start learning
revalidation
szybkiego reagowania
start learning
rapid response
upadek/ zapadniecie sie pluca
start learning
collapse
dojść do siebie, odzyskac przytomnosc
start learning
come round
ziewać
start learning
yawn
stracić przytomność
start learning
lose consciousness
wysłane
start learning
dispatched
wyzdrowieć
start learning
recover
ubrudzić się posrać
start learning
soil oneself
leżeć
start learning
lying flat
defibrylator
start learning
a heart-starting defibrillator
wkładać, sugerować
start learning
put
razem
start learning
together
projekt
start learning
draft
skompilować
start learning
compile
komponować
start learning
compose
rysować
start learning
draw
trafny
start learning
pertinent
dotyczy
start learning
applicable
istotny
start learning
relevant
ustawiczne kształcenie medyczne CME
start learning
continuing medical education CME
na bieżąco
start learning
keep up to date
roztrzepany
start learning
giddy
słaby
start learning
faint
gnieść
start learning
crumple
wygaszony, luka w pamieci, pustka w glowei
start learning
go blank
zatrzymanie akcji serca
start learning
cardiac arrest
powoli
start learning
slowly
zwykle
start learning
typically
rzadko
start learning
rarely
rozróżniać
start learning
discriminate
łagodzi ból
start learning
pain relieving
zmieniać
start learning
alter
zmiana
start learning
change
modyfikować
start learning
modify
zmiany
start learning
amend
Wymagania
start learning
requirements
co wymaga
start learning
what you require
wytyczne
start learning
guidelines
apprisal
start learning
apprisal
wymaganie
start learning
requirement
pół przytomny z powodu lekow, chorobny
start learning
groggy
dobrze naprawić złamanie
start learning
to mend nicely
unieruchamiać
start learning
immobilize
radiologia
start learning
radiology
radiolog
start learning
radiologist
znieczulenie
start learning
analgesia
przedstawiając zarzut
start learning
presenting complaint
podjąć specjalizację
start learning
take up a specialty
wzbudzić zainteresowanie
start learning
arouse interest
poczuć się pewnie
start learning
find one's feet
niezbędny
start learning
must-have
przebieg choroby
start learning
the outcome of the disease
w celu potwierdzenia diagnozy
start learning
to confirm a diagnosis
wykluczać
start learning
exclude
określenia zakresu
start learning
define the extent
monitorować postęp choroby
start learning
monitor the progress of the disease
nadkłykciowych
start learning
supracondylar
nerwowo-naczyniowy
start learning
neurovascular
zastrzec, okreslac prawa
start learning
stipulate
zgon
start learning
death
ofiara smiertelna
start learning
fatality
wśród ubogich
start learning
among the poor
w niższej grupie społeczno-ekonomiczny
start learning
in the lower socio-economic group
zachęcający
start learning
encouraging
zachęcający, wspierający
start learning
advocating
jako rzecz oczywistą
start learning
as a matter of course
rutynowo
start learning
routinely
osłabienie, slabosc
start learning
weakness
kruchość
start learning
frailty
udział
start learning
attending
przedstawianie?
start learning
presenting to
stopa moralność
start learning
morality rate
podatne na upadki
start learning
susceptible to falls
niewłaściwe użycie sprzętu
start learning
misuse of equipment
wieloczynnikowy upadek
start learning
muiltifactorial falls
ukłucie iglą
start learning
needle stick injury
dusić się
start learning
suffocate
dławić
start learning
choke
oparzenia
start learning
burns
oparzenia
start learning
scalds
zatrucie
start learning
poisoning
hipotermia
start learning
hypothermia
bolesny ucisk
start learning
pressure sore
zachorowalność
start learning
morbidity
Chip pan ognia
start learning
chip pan fire
ofiara wypadku
start learning
casualty
szyb wiertniczy
start learning
oil rig
sprawdzać
start learning
inspect
egzekwować
start learning
enforce
cięcia palca
start learning
cut finger
obrzęk kostki
start learning
swelling of an ankle
obrzęk twarzy
start learning
swollen face
przetarcie, zadrapanie
start learning
abrasion
pracownicy służby zdrowia
start learning
health professionals
zapobieganie wypadkom
start learning
accident prevention
proste środki ostrożności
start learning
simple precautions
myśleć z wyprzedzeniem
start learning
to think ahead
uświadamiać pacjentów
start learning
to make patients aware
nalezyty respekt
start learning
due respect
balustrada
start learning
banisters
ulepszanie domu
start learning
home improvements
odpowiednia ochrona
start learning
adequate protection
wytrzymały, trwały
start learning
sturdy
regularnie jak w zegarku
start learning
as regular as clockwork
Czekam, oczekuje
start learning
i'm expecting
pojawiają się?
start learning
pop to
próbowaliśmy przez wieki
start learning
we've been trying for ages
do wynosi cztery tygodnie minęły
start learning
to be four weeks gone
uzyskać jasny obraz
start learning
get a clear picture
łąpię to rozumiem
start learning
i take it
zrozumieć
start learning
understand
opuszczaj posiłków
start learning
skip meals
zabiegany?
start learning
rushed
na popijawie, zabawie
start learning
on a binge
hemoroidy
start learning
haemorrhoids
amenorrhea
start learning
amenhorrea
refluksowa przełyku i zgaga
start learning
reflux oesophagitis and heartburn
Poranne mdłości
start learning
morning sickness
zaparcie
start learning
constipation
choroba skóry w ciąży
start learning
prurigo of pregnancy PEP
częste oddawanie moczu
start learning
urinary frequency
parestezje
start learning
paraesthesia
ostuda, plama barwnikowa np. na twarzy
start learning
chloasma
postrzał, ból w okolicy lędźwiowej
start learning
lumbago
hemoroidy
start learning
piles
wychować?
start learning
bring up
oddawać mocz
start learning
pass water
mrowienie
start learning
tingling
przedporodowy, porodowy?
start learning
antepartum
urodzenie
start learning
birth
skurcze
start learning
contractions
rozszerzanie się
start learning
dilation
kłamstwo, leżeć
start learning
lie
położniczy?
start learning
obstetric
łożysko
start learning
placenta
powiązany
start learning
associated
płodowy
start learning
foetal
spontanicznie
start learning
spontaneously
szyjki macicy
start learning
cervix
podnoszenie
start learning
lifting
zdefiniowane
start learning
defined
opuszcza się
start learning
descends
podłużna
start learning
longitudinal
dno (no zoladka)
start learning
fundus
ciąża
start learning
gestation
krwotok
start learning
haemorrhage
miednica
start learning
pelvis
zachowane
start learning
retained
wyciąg chirurgiczny stosowany przy złamanych kosciach
start learning
traction
ultradźwięk
start learning
ultrasound
badanie prenatalne
start learning
antenatal
ułatwiać
start learning
facilitate
satysfakcjonujące
start learning
gratifying
Narodowy poród zaufania NCT ^^
start learning
National childbirth trust NCT
przez
start learning
through
przez
start learning
via
trzymać mocno
start learning
hold tightly
zacisk/trzymac mocno
start learning
clamp
przyśpieszyć
start learning
accelerate
przyśpieszyć
start learning
speed up
wyzwalane
start learning
triggered
stymulowane
start learning
stimulated
poprzedni
start learning
previous
poprzedzający
start learning
preceding
prawdopodobieństwo
start learning
probability
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood
pulsujący
start learning
throbbing
tętniący
start learning
pulsating
nienaruszone Pępowina
start learning
intact umbilical cord
poród
start learning
delivery
Nasilenie krwawienia
start learning
severity of bleeding
wstrzyknięto lek
start learning
injected drug
spadki przepływu krwi
start learning
the blood flow declines
odsuwać
start learning
peeling away
polekowy spadek
start learning
drug induced contraction
syntometrin?
start learning
syntometrin
nieprawidłowe przypływ krwi
start learning
abnormal surge of blood
stan przedrzucawkowy
start learning
pre-eclampsia
Anemia w ciąży
start learning
anaemia in pregnancy
poronienie
start learning
stillbirth
Niepowściągliwe wymioty ciężarnych (najsilniejsza postac wymitow)
start learning
hyperemesis gravidarum
łożysko i błony płodowe
start learning
afterbirth
pośladkowy
start learning
breech
histerektomia pochwowa (usuniecie macicy)
start learning
vaginal hysterectomy
białkomocz
start learning
proteinuria
zwiastunem, ogłosic
start learning
heralded
wpłynąć
start learning
affect
niepokój
start learning
anxiety
Myślenie betonu ^^ konkretne
start learning
concrete thinking
euforia
start learning
euphoria
mania
start learning
mania
podniecenie, zachwyt
start learning
elation
symulowanie
start learning
malingering
nastrój
start learning
mood
powtarzanie usłyszanych słów
start learning
echolalia
obniżenie nastroju
start learning
depressed mood
ataksja niezbornosc ruchow
start learning
ataxia
Stowarzyszenie dzyń XD rymowanie jak debil
start learning
clang association
bulimia
start learning
bulimia
urojenia nastroju
start learning
delusional mood
atak paniki
start learning
panic attack
somatyzacja, bezpodstawne dolegliwosci somatyczne
start learning
somatization
guz
start learning
bump
obrzęk
start learning
swelling
siniak
start learning
bruise
stłuczenia
start learning
contusions
naderwanie mięśni?
start learning
tears of muscles
drobne skręcenia
start learning
minor sprains
podwichnięcia
start learning
subluxation
odkształcenie
start learning
strain
niesteroidowe przeciwzapalne leków NLPZ
start learning
nonsteroidal anti-inflammatory drug NSAIDs
zadrapać
start learning
graze
draśnięcie np. kolana
start learning
scrape
skaleczenie
start learning
laceration

You must sign in to write a comment