Koło angol 21.04.15

 0    144 flashcards    anetapedynkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

wartości

orderly distribution
start learning
podział (rozkład?) uporządkowany?

zasoby

jednostka

consist of
start learning
składać się z

primary function
start learning
pierwotna/główna funkcja

secondary function
start learning
funkcja drugorzędna

socialization
start learning
socjalizacja

Embezzlement
start learning
przywłaszczenie

misappropriation
start learning
przeniewierzenie

misapplication
start learning
niewłaściwe wykorzystanie

entrust to somebody
start learning
powierzyć komuś

piecza, opieka, kuratela

emotional contagion
start learning
emocjonalne zarażenie

rapid spreading of
start learning
szybkie rozprzestrzenianie się

rozprzestrzeniać się

okazywać

display emotions
start learning
okazywać uczucia

endogamia

restriction
start learning
ograniczenie

within the tribe
start learning
w obrębie plemienia

totality of something
start learning
ogół czegoś

bodźce

bodziec

equalitarian
start learning
egalitarny

poważanie/szacunek

self-esteem
start learning
poczucie własnej wartości

an evaluation of
start learning
ocena czegoś

przekonanie

ethnocentrism
start learning
etnocentryzm

evangelist
start learning
ewangelista

kaznodzieja

revivalist
start learning
głosiciel odnowy religijnej

odnowa

egzogamia

immediate family
start learning
najbliższa rodzina

control variables
start learning
kontrolować zmienne

manipulate variables
start learning
manipulwać zmiennymi

wydalenie

usunięcie

minority groups
start learning
grupy mniejszościowe

extended family
start learning
rodzina wielopokoleniowa

blood relatives
start learning
więzy krwi

extermination
start learning
eksterminacja

próba

annihilation
start learning
anichilacja

fertility rate
start learning
wskaźnik płodności

sciencist are concerned with
start learning
naukowcy zajmują się

animate object
start learning
obiekt ożywiony

inanimate object
start learning
obiekt nieożywiony

indwelling spirits
start learning
zamieszkałe duchy

city dweller
start learning
mieszkaniec miasta

obyczaje

naród

of critical importance
start learning
o istotnym znaczeniu

forcible rape
start learning
gwałt

foreign born
start learning
urodzony za granicą

census bureau
start learning
spis ludności

foreign white stock
start learning
cudzoziemiec białego pochodzenia

obejmować

zawierać

a recurrent group
start learning
grupa o charakterze powtarzającym się

statut


secondary group
start learning
grupa wtórna

przekonania

enforce the law
start learning
egzekwować prawa

carry out research
start learning
przeprowadzić badanie

a statement
start learning
stwierdzenie

situations under study
start learning
sytuacje poddane badaniu

generalized others
start learning
uogólnieni inni

group dynamics
start learning
dynamika grupy

group goal
start learning
cel grupy

group mobility
start learning
mobilność grupowa

relate to somebody
start learning
wchodzic w relacje z kims

Interact with one another
start learning
wchodzic w relacje ze soba nawzajem

Group dynamics
start learning
dynamika grupy

Be concerned with
start learning
zajmowac sie czyms

Group goal
start learning
cel grupy

To achieve a goal
start learning
osiagnac cel

Group marriage
start learning
malzenstwo grupowe

Group mobility
start learning
mobilnosc grupy

In relation to
start learning
w stosunku do

The entire social class structure
start learning
cala struktura klasy spolecznej

Group norms
start learning
normy grupowe

Govern the actions
start learning
regulowac dzialanie

Group sanction
start learning
sankcje grupowe

Enforce the norms
start learning
narzucac normy

Establish sociql control
start learning
ustalic kontrole spoleczna

Guaranteed income plan
start learning
gwarantowany plan swiadczen

Receive payments
start learning
otrzymywac swiadczenia

Welfare plan
start learning
plan opieki spolecznej


Acquire a habit
start learning
nabyc przyzwyczajenie

To the extent that
start learning
do tego stopnia, ze

dziedzicznosc

Transmission
start learning
przekazywanie

przekazywac

Genetic characteristic
start learning
cechy genetyczne

Record and remains
start learning
zapiski i pozostalosci

określić

Horizontal mobility
start learning
mobilnosc pozioma

Causes and consequences
start learning
przyczyny i skutki

Spatian distribution
start learning
przestrzenne rozmieszczenie

Human relationships
start learning
ludzkie relacje

Hypothesis
start learning
hipoteza

A tentative assumption
start learning
wstepne zalozenie

Untested generalization
start learning
niesprawdzone uogolnienie

charge somebody with an offense
start learning
oskarżyć kogoś o wykroczenie

independent variable
start learning
zmienna niezależna

the factor under study
start learning
współczynnik podlegający badaniu

infant mortality rate
start learning
wskaźnik śmiertelności niemowląt

indictment
start learning
akt oskarżenia

statut

regulamin

fonkcjonariusze

informal group
start learning
grupa nieformalna

informal group goal
start learning
cel grupy nieformalnej

the natural
start learning
to co naturalne

the supernatural
start learning
to co nadprzyrodzone

think in terms
start learning
myśleć w kategoriach

informal sanction
start learning
sankcja nieformalna

zwyczaje

obyczaje

carry out informal sanction
start learning
przeprowadzać sankcje nieformalne

narzucać

in-group-relationship
start learning
relacja wewnątrzgrupowa

institutionalized inequality
start learning
zinstytucjonalizowana nierówność

the extend to which
start learning
stopień, zasięg, zakres

goverment subsidy program
start learning
program subsydiów rządowych

minority categories
start learning
grupy mniejszościowe

mutualy influence one another
start learning
wzajemnie wpływać na siebie

interaction process analysis
start learning
analiza procesu interakcji

is primarily concerned with
start learning
dotyczy przede wszystkim czegoś

ifind enjoyment in
start learning
znaleźć przyjemność w

intergenerational mobility
start learning
mobilnośc międzypokoleniowa

achieve a status
start learning
osiągnąć status

achieved status
start learning
status osiągnięty

high/low social status
start learning
wysoki/niski status społeczny

obey the norms
start learning
przestrzegać norm

kwestionariusz wywiadu

sondaż

carry out a poll
start learning
przeprowadzić sondaż

careful and thorough study
start learning
dokładne i gruntowne badanie


You must sign in to write a comment