klasa 5 SP - lekcja 9 (unit 1 i 2) zdania

 0    12 flashcards    krisfisz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ile jajek jest w omlecie?
start learning
How many eggs are in the omelette?
Ile wody pijeszc każdego dnia?
start learning
How much water do you drink every day?
Ile książek czytasz w roku?
start learning
How many books do you read in a year?
Ile nauczycieli jest w twojej szkole?
start learning
How many teachers are there at your school?
Ile sera jest w tej pitcy?
start learning
How much cheese is in that pizza?
Czy jest jedzenie w twoim tornistrze?
start learning
Is there a food in your schoolbag?
Jak możesz to pić?
start learning
How can you drink that?
Czy są tam jakieś komputery?
start learning
Are there any computers?
Czy masz jakichś braci lub siosty?
start learning
Have you got any brothers or sisters?
Na półce są rękawice.
start learning
There are some gloves on the shelf.
Nie ma żadnego komputera w klasie.
start learning
There isn't any computer in the classroom.
W naszym mieszkaniu nie ma schodów.
start learning
There aren't any stairs in our flat.

You must sign in to write a comment