Katastrofa lotnicza

 0    40 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plunged into
start learning
pogrążyła się
plunged into water
start learning
pogrążyła się w wodzie
The plane flight 111 plunged into water.
start learning
Samolot Lot 111 pogrążył się, spadł do wody.
efficiency
Another way to look at the project was in efficiency terms.
start learning
skuteczność, wydajność
Innym sposobem spojrzenia na projekt było przyjrzenie się jego wydajności.
efficiency bonus
start learning
premia za efektywność
The efficiency bonus for jobs.
start learning
Premia za efektywność pracy.
The high efficiency bonus for jobs.
start learning
Wysoka premia za efektywność w pracy.
compassion
start learning
litość, współczucie
Compassion for victims' families.
start learning
Współczucie dla rodzin ofiar.
Swissair earned praise for compassions in the way it responded to the needs of the victims' families.
start learning
Swissair zdobył uznanie za współczujący sposób zareagowania na potrzeby rodzin ofiar.
intact
start learning
nietknięty, nienaruszony
intact forest
start learning
nienaruszony las
The airline intact
start learning
Linia lotnicza nienaruszona.
Swissair's handling of the flight 111 crash has left confidence in the airline intact.
start learning
Swissair obsługa katastroficznego lotu 111 pozostawiła zaufanie do linii lotniczych nienaruszone.
enhanced
start learning
wzmocnione
enhanced folder
start learning
wzmocnione folderu
enhanced security measures
start learning
wzmocnione środki bezpieczeństwa
grieving
start learning
żałoby
grieving, despair, a great sadness
start learning
żałoba, rozpacz, wielki smutek
The grieving families.
start learning
Zamartwioną rodzin.
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
start learning
wydatki (w trakcie podróży)
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
expenses from taxable income
start learning
wydatki z dochodów podlegających opodatkowaniu
expenses monthly
start learning
koszty miesięczne
monthly families expenses
start learning
miesięczne wydatki rodzin
expenses payroll, services publicity)
start learning
Koszty wynagrodzeń, usług reklamowych
benefited
start learning
skorzystało
The lot students benefited from grant.
start learning
Wielu studentów skorzystało z dotacji.
outnumbered
start learning
przewagę liczebną
outnumbered win
start learning
liczniejsze wygrane
They were outnumbered - more numerous than other team.
start learning
Były one liczniejsze - liczniejsze niż inne drużyny.
Improve
start learning
Polepszyć
Improve health
start learning
poprawy zdrowia
impressed
start learning
pod wrażeniem
handled
start learning
obsługiwane
regardless
start learning
bez względu na
regardless of reason
start learning
niezależnie od przyczyny
regardless of reason crash
start learning
niezależnie od przyczyny awarii
He helped them regardless of reason crash.
start learning
Pomógł im niezależnie od przyczyny awarii.
beloved
start learning
umiłowany
beloved dog
start learning
ukochany pies

You must sign in to write a comment