kasia 13th January 2014

 0    56 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plaże, które spełniają europejskie standardy.
start learning
beaches which meet European standards of cleanliness
Usługi są tak zaprojektowane, aby spełnić twoje potrzeby.
start learning
The service is tailored to meet your needs.
spełnić żądanie
start learning
to meet a demand
płaca, wynagrodzenie (za godziny, tygodnie)
start learning
wage, wages
dniówka/tygodniówka
start learning
daily/weekly wage
zdeterminowany, żeby coś zrobić
start learning
determined to do sth
bogaty
start learning
rich
rozdrażniony
start learning
annoyed with SB/ about STH
drażnić, denerwować
start learning
to annoy
denerwować kogoś
start learning
to get on sb's nerves; It really gets on my nerves.
on jest taki wkurzający
start learning
he's so annoying
zakłopotany; zażenowany
start learning
embarrassed about/at; I felt embarrassed about how untidy the house was.
wprawić kogoś w zakłopotanie
start learning
to embarrass sb
nieoczekiwanie
start learning
unexpectedly
prawo jazdy
start learning
driving licence BrE; driver's license AmE
pan młody
start learning
groom
panna młoda
start learning
bride
Niespodziewałam się, że ją zobaczę.
start learning
I didn't expect to see her.
Nie byłam w ich biurze od dłuższego czasu.
start learning
I haven't been at their office for a long time
Nie wiedziałem, że ona jest w ciąży.
start learning
I didn't know she was pregnant.
przygotować
start learning
to prepare
w minioną sobotę
start learning
last Saturday
Kto dzwoni? (przy przełączaniu rozmowy)
start learning
Who shall I say is calling?
przy telefonie
start learning
on the phone
dział finansów
start learning
finance department
być na spotkaniu
start learning
to be in a meeting
Obawiam się, że
start learning
I'm afraid that
być po spotkaniu
start learning
to be out of the meeting
Czy możesz oddzwonić później?
start learning
Can you call back later?
Czy mogę przekazać / zapisać wiadomość?
start learning
Can I take a message?
Czy mogłaby pani?
start learning
Would you mind?
Czy mogę prosić o numer telefonu?
start learning
Can I take your number, please.
Dopilnuję, żeby on dostał tą wiadomość.
start learning
I'll make sure he gets the message
musiała Pani wykręcić zły numer.
start learning
you must have dialled the wrong number
wykręcić numer
start learning
to dial, dialled, dialled
nie ma tu nikogo o takim imieniu
start learning
there's no one of that name here.
przepraszam za to.
start learning
Sorry about that.
Obawiam się, że to pomyłka.
start learning
I’m sorry, you’ve got the wrong number
numer wewnętrzny
start learning
extension
Poproszę wewnętrzny 316.
start learning
Can I have extension 316, please?
Czy znasz numer wewnętrzny do Pana Browna?
start learning
Do you know Mr Brown's extension number?
Przepraszam za kłopot (formalnie)
start learning
Sorry to have troubled you.
zrobić rezerwację
start learning
to make a booking
Nienawidzę rozwiązywać krzyżówek
start learning
I hate doing crosswords.
Spędzam weekendy czytając książki i oglądając filmy.
start learning
I spent weekends reading books and watching films.
polityka cenowa
start learning
pricing policy
przyczynić się do czegoś
start learning
to contribute to sth
zadowolenie
start learning
satisfaction
wzrastać
start learning
to increase
wzrost w dochodach
start learning
an increase in profits
niepowodzenia
start learning
failures
Pomimo chwilowych niepowodzeń postanowiliśmy się nie poddawać.
start learning
Despite temporary failures we decided not to give up.
urozmaicenie
start learning
diversification
Musimy skoncentrować się na zróżnicowaniu naszej produkcji tak, aby każdy mógł sobie pozwolić na nasze produkty,
start learning
We have to concentrate on the diversification of our production so that each person/ everyone could afford TO buy our products.
zaspokoić potrzeby
start learning
to satisfy one's needs
Myślę, że udało nam się zaspokoić potrzeby wszystkich naszych klientów.
start learning
I think we managed to satisfy the needs of all our customers.

You must sign in to write a comment