kartowka 2

 0    106 flashcards    ruda1615
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
domowy krajowy
start learning
indoor
na wolnym powietrzu (jedno słowo)
start learning
outdoor
niewykwalifikowany
start learning
unskilled
dyrektor banku
start learning
bank manager
ratownik
start learning
lifeguard
górnik
start learning
miner
projektant wnętrz
start learning
interior designer
śmieciarz
start learning
refuse collector
fizjoterapeuta
start learning
physiotherapist
doradca
start learning
counsellor
projektant mody
start learning
fashion designer
licytator
start learning
auctioneer
instruktor narciarski
start learning
ski instructor
kontroler ruchu lotniczego
start learning
air traffic controller
ogrodnik
start learning
gardener
(UK) adwokat
start learning
barrister
portier
start learning
porter
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
grafik
start learning
graphic designer
handel detaliczny
start learning
reatail trade
czasowy / okresowy
start learning
temporary
wahając
start learning
hesitating
Minimalna waga
start learning
minimum wage
podwyżka
start learning
pay rise
praca na zmiany
start learning
shift work
pracować na zmiany
start learning
to work shifts
wpaść (do kogoś z wizytą)
start learning
come by
poprzedni
start learning
previous
ubezpieczalnia
start learning
insurance company
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
referencje pracy
start learning
job references
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
dział kadry, zasoby ludzkie
start learning
human resources
klientka
start learning
customer
zatrzymany
start learning
stuck
rachunek firmy
start learning
accounts
obecny, aktualny
start learning
current
kadra
start learning
personnel
kariera
start learning
career
Dział obsługi klienta
start learning
customer service department
software, oprogramowanie komputerowe
start learning
software
reklamacje
start learning
complaints
zmiana kariery
start learning
career move
Dział Konta
start learning
accounts department
Cele spółki
start learning
company goals
strajk
start learning
strike
płatne nadgodziny
start learning
paid overtime
świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
trudne terminy
start learning
tough deadlines
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
Dyskryminacja w miejscu pracy
start learning
workplace discrimination
dobry duch zespołu
start learning
good team spirit
awans zawodowy
start learning
career advancement
możliwości szkolenia
start learning
training opportunities
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
cele zawodowe
start learning
career goals
przepalenia pracy
start learning
job burnout
stres związany z pracą
start learning
work- related stress
pensja
start learning
salary
tygodniówka
start learning
wage
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
prowizja
start learning
commission
emerytura
start learning
pension
przyrosty
start learning
increments
awans
start learning
promotion
zasiłek
start learning
dole
dowód zaplaty
start learning
pay slips
bardzo niska
start learning
quite low
płaca podstawowa
start learning
basic pay
sześciocyfrowy
start learning
six-figure
praktykant
start learning
trainee
zwolnić
start learning
lay off
zwolnionych, cięcia pracowników
start learning
made redundant
Promowane
start learning
promoted
kierownik działu reklamy
start learning
advertising manager
personel
start learning
staff
rezygnować
start learning
resign
choroba lokomocyjna
start learning
motion sickness
szef
start learning
boss
Uliczny magik
start learning
street magician
sprawozdanie
start learning
report to
doświadczenie w
start learning
experience in
oddac
start learning
hand in
Specjalizujemy się w
start learning
specialise in
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
pracować pod
start learning
work under
umiejętności z
start learning
skill out
stolarz
start learning
carpenter
ciśnienie
start learning
pressure
dochodzić do skutku
start learning
go through
przeforsowac
start learning
put across
opieka / uwaga
start learning
care
być nadal żywym
start learning
live on
wyjąć, wziac
start learning
take out
marża
start learning
mark up
zwiększyć zysk
start learning
increase profit
pozbyć się stresu
start learning
get rid of stress
pozbyc sie stresu
start learning
gym to work of
zrezygnowany
start learning
resigned
opuszczony / opuszczona
start learning
abandoned
zarobek
start learning
earnings
klienci adwokata
start learning
clients
zawiadomienie
start learning
notice
nadzorca
start learning
supervisor
ostrzeżenie
start learning
warning
działa, prowadzi
start learning
runs

You must sign in to write a comment