Kartkówka 3 formy

 0    44 flashcards    o_lci_a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jeśli ogrzejesz lód, on stopnieje.
start learning
If you heat ice, it melts.
Jeśli dodasz dwa do dwóch, to stworzy cztery.
start learning
If you add two and two, it makes four.
Jeśli coś upuścisz, to spadnie.
start learning
If you drop something, it falls.
Jeśli nie zjesz, będziesz głodny.
start learning
If you don't eat, you get hungry.
Jeśli nie wstaniesz, spóźnisz się do szkoły.
start learning
If you don't get up, you'll be late for school.
Jeśli nie napijesz się wody, później będziesz spragniony.
start learning
If you don't drink water, you'll be thirsty later.
Jeśli wstaniemy późno, będziemy senni jutro
start learning
If we stay up late, we'll be tired tomorrow.
Jeśli nie pouczysz się teraz, nie zdasz testu.
start learning
If you don't study now, you don't pass the test.
Mam wystarczająco pieniędzy, by zaadoptować zwierzę.
start learning
If I had enough money, I would adopt an animal.
Jeśli będę miała czas, pójdę na sprzątanie plaży.
start learning
If I had time, I would go to the beach clean up.
Jeśli nie będę zajęta w sobotę, pomogę sadzić drzewa.
start learning
If I weren't busy on a Saturday, I would help plant trees.
Gdybyśmy mieli recyklingowe pojemniki, recyglingowalibyśmy nasz plastik.
start learning
If we had recycling bins, we would recycle our plastic.
Niedźwiedzie polarne wyginą, chyba że zatrzymamy globalne ocieplenie
start learning
Polar bears will become extinct unless we stop global warming.
Będzie Ci przeszkadzało jeśli pożyczę twój jakiśtam magazyn?
start learning
Would you mind if I borrowed your Endangered Species magazine?
Gdybym był tobą, nie marnował bym dużo wody.
start learning
If I were you, I wouldn't waste so much water.
Kiedy woda się gotuje, to tworzy parę.
start learning
If water boils, it creates steam.
Jeśli nie zatrzymamy zmian klimatycznych, susze staną się bardziej powszechne
start learning
If we don't stop climate change, droughts will become more common.
Jeśli polarne czapy lodowe stopnieją, poziom morza wzrośnie.
start learning
If the ice caps melt, sea levels will rise.
I dużo nisko położonych terenów, dotknie" powódź
start learning
And many low-lying areas will flood.
Co otrzymasz jeśli zmieszasz czerwony i niebieski?
start learning
What do you get if you mix red and blue?
Otrzymasz fioletowy.
start learning
You get purple.
Gdybym był tobą, brałbym prysznic zamiast wanny.
start learning
If I were you, I would have showers instead of baths.
Jeśli wyłączysz światło, kiedy nie będziesz go potrzebować, będziesz oszczędzał energię.
start learning
If you turn off the lights when you don't need them, you will save electricity
Czapy lodowe stopnieją, jeśli nie zatrzyma się ocieplenie globalne (unless)
start learning
The ice caps will melt unless global warming stops soon.
Gdybym miał rower, jeździłbym nim do pracy.
start learning
If I had a bike, I would cycle to work.
Gdybym był tobą, wziąłbym autobus
start learning
If I were you, I would take the bus
jeśli woda zamarznie otrzymamy lód
start learning
If water freezes, it becomes ice
Jeśli nie będzie padać, wrzucę śmieci
start learning
If it's not rainning, I'll take the rubbish out
Jeśli nie ochronimy zagrożonych zwierząt, one staną się wymarłe.
start learning
Unless we protect endangered animals, they will become extinct.
Jeśli nie zasadzimy dużo drzew, ptaki nie będą miał miejsca do życia.
start learning
Unless we plant more trees, the birds won't have a place to live,
Jeśli on nie powie ludziom o grupie, nikt nie dołączy.
start learning
Unless he tells people about the conservation group, no one will join it.
Jeśli nie będziemy segregować naszego szkła, ono będzie przez miliony lat się rozkładać.
start learning
Unless we recycle our glass, it will take a million years to break down.
Jeśli temperatura globalna nie zmniejszy się, czapy lodowe roztopią się.
start learning
Unless global temperatures decrease the ice caps will melt.
Kiedy zanieczyszczenia mieszają się z deszczem, powstaje kwaśny deszcz.
start learning
When pollution mixes with rain, it makes acid rain.
Jeśli ofiarujesz pieniądze, otrzymasz darmową koszulkę.
start learning
If you donate money, you will receive a free T-shirt.
Kiedy lód dostaje ciepło, to topnieje.
start learning
When ice gets warm, it melts.
Jeśli oni zetną drzewa, tygrys straci swój dom.
start learning
If they cut down the trees, the tiger will lose its home
Jeśli będę miała czas, przyjdę na dzień sprzątania
start learning
If I have time, I will come to clean-up day.
Jeśli spalisz paliwo kopalniane,
start learning
If you burn fossil fuels, it causes pollution.
Gdybym była tobą, dałabym dużo pieniędzy organizacji charytatywnej.
start learning
If I were you, I would give some money to the charity.
Jeśli firma przetwarza swój papier i karty, oni pomogą środowisku.
start learning
If the company recycled their paper and card, they would help the environmental.
Gdybym był tobą, używałbym resztek do robienia kanapek
start learning
If I were you, I would use the leftovers to make sandwiches
Jeśli kupisz świetlówki, oszczędzisz energie
start learning
If you bought fluorescent light bulbs, you would save energy
Gdybym miała dużo wolnego czasu, dołączyłabym do grupy działaczy.
start learning
If I had more free time, I would join a conservation group.

You must sign in to write a comment