Karmar BHP1 07.03.16r

 0    53 flashcards    dzeku
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
higiena pracy
start learning
occupational health
instalacja
start learning
installation
uporządkowany
start learning
orderly
angażować
start learning
involve
definiowania
start learning
defining
zasoby, środki
start learning
resources
dozór / nadzór
start learning
surveillance
w sprawie
start learning
concerning
właściwy
start learning
proper
na fazach
start learning
per phases
wykop
start learning
excavation
ogrodzenie
start learning
enclosure
Transakcje
start learning
trades
dokonać aktualizacji
start learning
make update
znaczący
start learning
significant
obok / koło
start learning
beside
podstawa
start learning
basis
między
start learning
among
kontenery socjalne
start learning
welfare containers
gospodarowanie
start learning
housekeeping
warunki
start learning
conditions
obowiązkowe
start learning
mandatory
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
zamówienie
start learning
order
zakazany
start learning
forbidden
dokumentacja
start learning
records
wydane
start learning
issued
podstawowe standardy
start learning
principal standards
ocenianie
start learning
assessment
zakwaterowanie
start learning
accomodation
szlaki komunikacyjne
start learning
communication routes
drogi
start learning
routes
środki zapobiegawcze
start learning
preventive measures
mierzyć
start learning
measure
Oznakowanie obszarów roboczych
start learning
marking of work areas
magazyny
start learning
storage facilities
udogodnienia
start learning
facilities
przechowywania
start learning
storing
dobrobyt
start learning
welfare
skuteczność, wydajność
start learning
efficiency
wdrożenia
start learning
implement
utrzymać
start learning
maintain
umywalka dla nadwyżki
start learning
wash basin for surplus
Stacja do czyszczenia pompy
start learning
station for pump cleaning
czyszczenie ciężarówek
start learning
cleaning lorries
magazyny substancji niebezpiecznych
start learning
hazardous substances storehouses
wdrażane
start learning
implemented
prowadzenie
start learning
conducting
codzienna kontrola trzeźwości
start learning
daily sobriety control
poniżej
start learning
below
palec wskazujący
start learning
index
łączny
start learning
cumulative
współczynnik / stawka za coś
start learning
rate

You must sign in to write a comment