Kanon Wiedzy Historycznej cz.2

 0    71 flashcards    activi97
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
1466r.
start learning
II pokój toruński
1492 r.
start learning
odkrycie Ameryki
1505 r.
start learning
konstytucja Nihil Novi
1517r.
start learning
wystąpienie Lutra
1525 r.
start learning
Hołd pruski
1534 r.
start learning
I akt supremacji
1545-1563 r.
start learning
sobór trydencki
1555 r.
start learning
pokój augsburski
1569 r.
start learning
unia lubelska
1571 r.
start learning
bitwa pod Lepanto
1572 r.
start learning
śmierć Zygmunta Augusta
1573r.
start learning
pierwsza wolna elekcja
1588r
start learning
klęska wielkiej armady
1596 r.
start learning
unia Brzeska
1605 r.
start learning
Bitwa pod Kircholmem
1610r.
start learning
Bitwa pod Kłuszynem
1618-1648
start learning
wojna trzydziestoletnia
1620r.
start learning
Bitwa pod Cecorą
1627 r.
start learning
Bitwa pod Oliwą
1640-1660
start learning
rewolucja w Anglii
1648 r.
start learning
powstanie Chmielnickiego
1651r
start learning
bitwa pod Beresteczkiem
1652r
start learning
Liberum Veto Sicińskiego
1655-1660
start learning
Potop szwedzki
1657 r.
start learning
traktat welawsko-bydgoski
1673r
start learning
II bitwa pod Chocimiem
1683 r.
start learning
II odsiecz Wiednia
1700-1721
start learning
wojna północna
1701 r.
start learning
Prusy królestwem
1713r
start learning
sankcja pragmatyczna
1717r
start learning
sejm niemy
1732r
start learning
traktat trzech czarnych orłów
1740-1748 r.
start learning
wojna o sukcesje austriacką
1756-1763
start learning
wojna siedmioletnia
1764r
start learning
sejm konwokacyjny
1768-1772r.
start learning
konfederacja barska
1772r.
start learning
I rozbiór Polski
1773 r.
start learning
KEN
1775-1783
start learning
Wojna o niepodległość USA
1776 r.
start learning
Deklaracja Niepodległości USA
1788-1792
start learning
Sejm Czteroletni
1789 r.
start learning
Rewolucja we Francji
1791(3 V)
start learning
Konstytucja 3 Maja
1792r.
start learning
konfederacja targowicka
1793r.
start learning
II rozbiór Polski
1794 r.
start learning
powstanie kościuszkowskie
1795 r.
start learning
III rozbiór Polski
1797r.
start learning
konwencja petersburska
1799.
start learning
konsulat we Francji
1804 r.
start learning
Napoleon cesarzem
1807r.
start learning
Pokój w Tylży; Księstwo Warszawskie
1812r.
start learning
wyprawa na Moskwę
1814-1815
start learning
kongres wiedeński
1815r.
start learning
Królestwo Polskie
1830-1831r
start learning
powstanie listopadowe
1846r
start learning
powstanie krakowskie
1848 r.
start learning
Wiosna Ludów
1853-1856 r.
start learning
wojna krymska
1861r
start learning
zjednoczenie Włoch
1861-1865
start learning
wojna secesyjna
1863-1864r
start learning
powstanie styczniowe
1867
start learning
Austro-Węgry
1869-1870
start learning
I sobór watykański
1870 r.
start learning
aneksja Rzymu
1870-1871
start learning
wojna francusko-pruska
1871 r.
start learning
zjednoczenie Niemiec
1901 r.
start learning
strajk dzieci we wrześni
1904-1905 r.
start learning
wojna japońsko-rosyjska
1905 r.
start learning
rewolucja w Rosji
1914-1918
start learning
I wojna światowa
1917 r.
start learning
rewolucja lutowa i październikowa

You must sign in to write a comment