Kamile 26th Nov 2015 #6

 0    40 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Byliśmy bardzo głodni wczoraj rano.
start learning
We were very hungry yesterday morning.
Oni byli chorzy dwa tygodnie temu.
start learning
They were ill / sick two weeks ago.
chory
start learning
sick / ill
choroba
start learning
disease
Wy byliście w szkole trzy dni temu.
start learning
You were AT school three days ago.
On był chory w zeszłym miesiącu.
start learning
He was sick last month.
Ona była bardzo szczęśliwa.
start learning
She was very happy.
Czy on był chory w miniony weekend?
start learning
Was he sick last weekend?
Czy ona była szczęśliwa w zeszłym tygodniu?
start learning
Was she happy last week?
bogaty
start learning
rich
Czy oni byli bogaci?
start learning
Were they rich?
Czy twoja mama była smutna?
start learning
Was your mum sad?
dlaczego
start learning
why?
gdzie
start learning
where?
kiedy?
start learning
when?
o której godzinie?
start learning
what time?
kto?
start learning
who?
co?
start learning
what?
Dlaczego ty byłeś smutny wczoraj?
start learning
Why were you sad yesterday?
Dlaczego byliście szczęśliwi w zeszłym miesiącu?
start learning
Why were you happy last month?
Gdzie oni byli w zeszły piątek?
start learning
WHERE WERE they last Friday?
On jest chory.
start learning
He is sick. / He's sick.
Ona jest szczęśliwa.
start learning
She is happy. / She's happy.
My jesteśmy zmęczeni.
start learning
We are tired.
Oni są bardzo zmęczeni.
start learning
They are very tired.
Wy jesteście tacy piękni.
start learning
You are so beautiful.
Nie jestem chora.
start learning
I am NOT sick. / I'm not sick.
Nie jestem Niemką.
start learning
I'm not German.
Niemcy
start learning
Germany
Ona nie jest Polką.
start learning
She isn't Polish.
Polska
start learning
Poland
Ona nie jest z Polski.
start learning
She isn't from Poland.
Ja nie jestem z Niemiec.
start learning
I'm not from Germany.
My nie jesteśmy z Francji.
start learning
We aren't from France.
My nie jesteśmy Francuzami.
start learning
We aren't French.
Czy ty jesteś w domu?
start learning
Are you at home?
Dlaczego jesteś w domu?
start learning
Why are you at home?
Czy on jest chory?
start learning
Is he sick?
Dlaczego on jest chory?
start learning
Why is he sick?
podmiot
start learning
subject

You must sign in to write a comment