KAja sprawdzian listopad

 0    93 flashcards    korepetycjemonikas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Lubię zwierzęta.
start learning
I like animals.
Różne rodzaje zwierząt
start learning
Different kinds of animals
Lubisz goryle?
start learning
Do you like gorillas?
Tak!
start learning
Yes, I do!
Nie, nie lubię!
start learning
No, I don't!
Przeliteruj to, proszę.
start learning
Spell it, please.
nosorożce
start learning
rhinos
gepardy
start learning
cheetahs
tygrysy
start learning
tigers
wieloryby
start learning
whales
delfiny
start learning
dolphins
kangury
start learning
kangaroos
foki
start learning
seals
złapać złodzieja!
start learning
catch the thief!
Witamy dzieci!
start learning
welcome children!
uważaj na torby
start learning
be careful with your bags
W parku jest złodziej
start learning
There's a thief in the park
możemy szukać pucharu
start learning
we can look for the cup
Nie lubię tygrysów.
start learning
I don't like tigers.
Są przerażające.
start learning
They are scary.
Spójrz na delfina!
start learning
Look at the dolphin!
Ono żongluje piłkami!
start learning
It's juggling balls!
O nie! Jestem mokry.
start learning
Oh no! I'm wet.
Delfiny są inteligentne, mogą pomagać ludziom
start learning
Dolphins are intelligent, they can help people
ludzie
start learning
people
Zabawne!
start learning
That's funny!
Oto twoja torba.
start learning
Here's your bag.
Pozwólcie, że dam Wam nagrodę
start learning
Let me give you a reward
winogrona
start learning
grapes
koktajl mleczny
start learning
milkshake
Goryl pochodzi z Afryki Środkowej. Jest duży i czarny.
start learning
A gorilla comes from central Africa. It's big and black.
Ten nosorożec pochodzi z Azji. Posiada cztery silne nogi i je trawę.
start learning
This rhino comes from Asia. It has got four strong legs and eats grass.
To jest wieloryb błękitny. Żyje w oceanie. Jest bardzo duży!
start learning
This is a blue whale. It lives in the ocean. It is very big!
Foka żyje w wodzie i na lądzie. Zjada małe ryby.
start learning
A seal lives in the water and on land. It eats small fish.
Ten delfin ma długi nos. Jest bardzo przyjazny i inteligentny.
start learning
This dolphin has got a long nose. It's very friendly and intelligent.
Jakie zwierzęta lubisz?
start learning
What animals do you like?
Lubię delfiny i tygrysy.
start learning
I like dolphins and tigers.
Lubisz foki?
start learning
Do you like seals?
Tak, lubię.
start learning
Yes, I do.
Nie, nie lubię.
start learning
No, I don't.
Mój przyjaciel lubi zebry.
start learning
My friend likes zebras.
Delfiny jedzą ryby.
start learning
Dolphins eat fish.
Goryle jedzą owoce.
start learning
Gorillas eat fruit.
Kangury jedzą rośliny.
start learning
Kangaroos eat plants.
Tygrysy jedzą mięso
start learning
Tigers eat meat
Foki i delfiny jedzą ryby.
start learning
Seals and dolphins eat fish.
gepardy i tygrysy jedzą mięso
start learning
cheetahs and tigers eat meat
kangury i zebry jedzą rośliny
start learning
kangaroos and zebras eat plants
Nie lubię niedźwiedzii - są przerażające!
start learning
I don't like bears - they're scary!
Kocham foki - są zabawne! Jedzą ryby.
start learning
I love seals - they are funny! They eat fish.
Mój brat lubi delfiny - są inteligentne!
start learning
My brother likes dolphins - they are intelligent!
Lubisz wieloryby? Tak, lubię.
start learning
Do you like whales? Yes, I do.
owca
start learning
sheep
kura
start learning
hen
koń
start learning
horse
gęś
start learning
goose
krowa
start learning
cow
koza
start learning
goat
schludny
start learning
neat
niechlujny
start learning
messy
zabawny / zabawna
start learning
funny
smutny
start learning
sad
interesująca
start learning
interesting
nudny / nudna
start learning
boring
Nie mogę odczytać twojej pracy domowej! Nie jest schludna. Jest niechlujna.
start learning
I can't read your homework! It's not neat. It's messy.
Lubię Monsters University. Nie jest smutny. Jest zabawny.
start learning
I like Monsters University. It's not sad. It's funny.
Nie lubię Króla Lwa. Nie jest zabawny. Jest smutny.
start learning
I don't like The Lion King. It's not funny. It's sad.
Spójrz na zeszyt Hanny. Nie jest niechlujny. Jest schludny.
start learning
Look at Hanna's notebook. It is not dirty. It's nice.
Sandra czyta słowniki. Oni nie są interesujące. Oni są nudni.
start learning
Sandra is reading dictionaries. They are not interesting. They are boring.
Eragon jest moją ulubioną książką. Nie jest nudny. Jest interesujący.
start learning
Eragon is my favorite book. It is not boring. It's interesting.
Dzieci są w szkole.
start learning
The children are at school.
Charlie lubi kangury.
start learning
Charlie likes kangaroos.
Olga zatrzymuje goryla.
start learning
Olga stops the gorilla.
Charlie i Max nie lubią koktajli mlecznych.
start learning
Charlie and Max don't like milkshakes.
Lubisz delfiny?
start learning
Do you like dolphins?
Lubię tygrysy.
start learning
I like tigers.
Nie, nie lubię goryli.
start learning
No, I don't like gorillas.
Uwielbiam kangury!
start learning
I love kangaroos!
To zwierzę to duży kot. To gepard.
start learning
This animal is a big cat. It cheetah.
To zwierzę pochodzi z Australii. To kangur.
start learning
This animal comes from Australia. It's a kangaroo.
Nie lubię owoców!
start learning
I don't like fruit!
Nie lubię ryb!
start learning
I don't like fish!
Uwielbiam mięso.
start learning
I love meat.
To jest niedźwiedź polarny.
start learning
This is a polar bear.
Żyje w Arktyce.
start learning
It lives in the Arctic.
Zjada ryby i mięso.
start learning
It eats fish and meat.
Jest duży i biały.
start learning
It is big and white.
To jest czarny nosorożec.
start learning
This is a black rhino.
Żyje w Afryce.
start learning
It lives in Africa.
Zjada rośliny.
start learning
It eats plants.
Jest silny i niebezpieczny.
start learning
It is strong and dangerous.
Moimi ulubionymi zwierzętami są psy. One jedzą mięso.
start learning
My favourite animals are dogs. They eat meat.
Lubię chomiki również. One jedzą owoce i warzywa.
start learning
I like hamsters too. They eat fruit and vegetables.

You must sign in to write a comment