justina 26th March 2014

 0    25 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie widziałam cię całe wieki.
start learning
I haven't seen you for ages.
wczoraj Evelina miała książki o pszczołach.
start learning
Yesterday Evelina had a book about bees.
te książki
start learning
these books
pszczelarz
start learning
beekeeper
pszczelarstwo
start learning
beekeeping
praca magisterska
start learning
MA thesis
praca licencjacka
start learning
Bachelor thesis, BA
szkoła podstawowa
start learning
primary school
gimnazjium
start learning
secondary school
liceum
start learning
high school
tytuł licencjata
start learning
BA degree
tytuł magistra
start learning
Master's degree, MA degree
Mam tytuł magistra z zarządzania.
start learning
I have an MA degree IN management.
składać się z czegoś
start learning
to consist of sth
teoria
start learning
theory
wysiłek
start learning
effort
przenieść się nowego miasta
start learning
to move to a new city
Mam nadzieję, że on nie będzie pracował w fabryce.
start learning
I hope he won't work in a factory.
to powinna być dobra praca
start learning
it should be a good job.
Szukam nowej pracy.
start learning
I'm looking for a new job.
insytucje państwowe
start learning
state institutions
pozwolić sobie na zakup czegoś
start learning
to afford sth, to afford to buy sth
on zapłacił za obiad
start learning
he paid for dinner
koszty utrzymania są wyższe
start learning
the costs of living are higher
to jest męczący
start learning
it's tiring

You must sign in to write a comment