justina 12th Feb 2014

 0    58 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy mogę spytać kto dzwoni?
start learning
may I ask who's calling?
przepis kulinarny
start learning
recipe
recepta
start learning
prescription
Nie usłyszałam Cię. Czy możesz powtórzyć?
start learning
I haven't heard you. Can you repeat?
poważnie?
start learning
seriously?
naprawdę?
start learning
really?
zjadłam jabłko.
start learning
I ate an apple.
salatka
start learning
salad
sałata
start learning
lettuce
stołówka
start learning
canteen
gdzie ona mieszka?
start learning
where does she live?
nakrywać
start learning
to cover
okładka (książki)
start learning
cover (the book)
bawełna
start learning
cotton
naszyjnik
start learning
necklace
pojemnik
start learning
container
zrobiony z metalu
start learning
made of metal
głęboki
start learning
deep
płytki
start learning
shallow
płytkie jezioro
start learning
shallow lake
to zależy od ciebie
start learning
it depends ON you
pojechać na wakacje
start learning
to go on holiday
Egipt
start learning
Egypt
co drugi dzień
start learning
every second day
zamierzać coś zrobić
start learning
to be going TO do sth
Zamierzam jej pomóc.
start learning
I'm going to help her.
zapominać
start learning
to forget - forgot - forgotten
ta koszula
start learning
this shirt
te spodnie
start learning
these pants / these trousers
twaróg
start learning
curd
zrób to teraz, zróbcie to teraz
start learning
do it now
napisz to szybko, napiszcie to szybko
start learning
write it quickly
nie pisz tego, nie piszcie tego
start learning
don't write it
Spróbowałam coś napisać.
start learning
I tried to write something.
i to wszystko
start learning
and that's all / and that's everything
krochmal
start learning
starch U
trzeć na tarce
start learning
to grate
tarka
start learning
grater
obierać
start learning
to peel
najpierw
start learning
first
pozostawić
start learning
to leave - left - left
żeby coś zrobić
start learning
(in order) to do sth
dodaj coś do czegoś
start learning
to add sth TO sth
mielić mięso
start learning
to mince meat; mince - minced - minced
mleć kawę
start learning
to grind coffee; grind - ground - ground
pokroić cebulę w kosteczkę
start learning
to chop / to dice onions
dodaj poktojoną cebulę do mielonego mięsa
start learning
add chopped onions TO minced meat
garść czegoś
start learning
a handful of something
uformować
start learning
to form - formed - formed
w środku czegość (np. pudełka)
start learning
inside sth
wrząca woda
start learning
boiling water
śmietana
start learning
sour cream
Nigdy nie zjadłabym ślimaków.
start learning
I would never eat snails.
Nigdy nie zrobiłabym tego.
start learning
I would never do it.
Nigdy nie napisałabym tego.
start learning
I would never write it.
On nigdy by mi nie pomógł.
start learning
He would never help me.
żaba
start learning
frog
Czy zjadłabyś psa?
start learning
Would you eat a dog?

You must sign in to write a comment