Journey abroad

 0    69 flashcards    adamlg
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica
start learning
border
za granicę
start learning
abroad
organizować
start learning
to arrange, to organize
na szczęście
start learning
fortunately
zdołać
start learning
to manage
pokonać trudności
start learning
to overcome a difficulty
pomocny
start learning
helpful
nikła nadzieja
start learning
slim hope
tęsknić
start learning
to long for, to miss
przybyć na lotnisko
start learning
to arrive at the airport
zapowiedzieć lot
start learning
to announce a flight
ostatnie ogłoszenie lotu
start learning
final call
sprawdzić paszport
start learning
to check the passport
wsiadać do samolotu
start learning
to get on a plane
zatłoczony
start learning
crowded
wrażenie
start learning
impression
urzędnik emigracyjny
start learning
Immigration Officer
szczegółowe pytania
start learning
detailed questions
cel
start learning
purpose
celnik
start learning
Customs Officer
nic do oclenia
start learning
nothing to declare
formalności
start learning
formalities
poczekalnia
start learning
departure lounge
wydawać się
start learning
to seem
powstrzymywać
start learning
to prevent
skorzystać z czegoś
start learning
to make use of something
wykręcić numer
start learning
to dial a number
ulokować kogoś, przenocować
start learning
to put someone up
wlec się
start learning
to drag oneself
dzielić pokój
start learning
to share a room
obcy
start learning
stranger
przekroczyć granicę
start learning
to cross the border
wiza pobytowa
start learning
residence visa
data ważności
start learning
expiry date
ważny
chodzi o datę ważności
start learning
valid
stracić ważność
start learning
to expire
przedłużyć wizę
start learning
to extend a visa
deklaracja celna
start learning
customs declaration
rewizja celna
start learning
customs examination
poddać kontroli osobistej
start learning
to search someone
zezwolenie
start learning
permit
formularz
start learning
form
dokument
start learning
document
rzeczy osobiste
start learning
personal belongings
wwozić rzeczy
start learning
to import goods from abroad
wywozić
start learning
to export
kaucja
start learning
deposit
artykuły podlegające ocleniu
start learning
dutiable articles
wolne od cła
start learning
duty free goods
przemycać
start learning
to smuggle
przedłożyć dokument do sprawdzenia
start learning
to submit the document for inspection
mieć coś do oclenia
start learning
to have something to declare
płacić cło
start learning
to pay duty
pobierać cło
start learning
to collect duty
obca waluta
start learning
foreign currency
kurs wymiany walut
start learning
exchange rate
zrealizować czek
start learning
to cash a check
ambasada
start learning
embassy
ambasador
start learning
ambassador
konsulat
start learning
consulate
karta meldunkowa
start learning
registration card
stanowisko odpraw
start learning
check-in desk
klasa turystyczna
start learning
tourist class
zapiąć pasy bezpieczeństwa
start learning
to fasten safety belts
miejsce przy oknie
start learning
window seat
stewardesa
start learning
stewardess
zapowiedzieć opóźnienie przylotu
start learning
to announce the delay of flight
miejsce odbioru bagażu
start learning
luggage reclaim area
biuro rzeczy znalezionych
start learning
lost and found

You must sign in to write a comment