JON 14 100 - 101

 0    116 flashcards    redaktorek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bitter
start learning
gorzki, gozgoryczony, zaciekły, zawzięty (o walce, wrogu, dyskusji)
they had a bitter argument
start learning
mieli zaciękłą kłótne
a bitter fight with his family
start learning
zaciekła walka z jego rodziną
bitter dispute
start learning
zaciekły spór
to boom
start learning
doprowadzić do wzrostwu, przezywać dobą konikturę
a boom
start learning
boom hossa
property market is booming
start learning
Rynek nieruchomości przeżywa boom
tourism has boomed in recent years
start learning
turystyka przeżywa boom w ostatnich latach
there's been a huge boom in exports
start learning
tam był ogromny boom na eksport
creator
start learning
twórca
created
start learning
stworzony
the creator of the first personal computer
start learning
twórca pierwszego komputera osobistego
the creator of the website
start learning
twórca strony internetowej
he was the car's creator
start learning
był twórcą samochodu
a decline
start learning
spadek (cen), ubytek, utrata
to decline
start learning
spadać (ceny) obniżać (np produkcje) zmniejszyć (zaintresowanie)
declining
start learning
zmniejszający się, spadający
the housing market is in decline
start learning
Rynek mieszkaniowy w spadku
there has been a decline in standards in schools
start learning
nastąpił spadek standardów w szkołach
student numbers have declined
start learning
liczba studentów spadła
his popularity is declining
start learning
jego popularność spada
he can't go out now becouse of his declining health
start learning
on nie może wyjść teraz z powodu pogarszonego się stan zdrowia
destination
start learning
cel
we finally arrived at our destination
start learning
w końcu dotarliśmy na miejsce
they never reached their destination
start learning
nigdy nie dotarł do miejsca przeznaczenia
it is a popular holiday destination
start learning
jest to popularne miejsce wypoczynku
environmentally-friendly
start learning
przyjazne dla środowiska
user-friendly
start learning
łatwy w obsłudze
a child-friendly restaurant
start learning
restauracja przyjazna dla dzieci,
he told me all the latest gossip
start learning
powiedział mi, wszystkie najnowsze plotki
have you got any gossip?
start learning
Masz / słuszałeś jakieś plotki?
I never pay attention to gossip
start learning
Nigdy nie zwracam uwagi na plotki
they seem to spend their time gossiping about the boss
start learning
(zdaje się że oni) wydają się spędzać czas plotkując o szefie
inferior
start learning
gorszy
superior
start learning
lepszy
this model is inferior to the older one
start learning
ten model jest gorszy od starszego (poprzedniego)
he feels inferior to them
start learning
czuje się gorszy od nich
cradle
start learning
kołyska
from the cradle to the grave
start learning
od kołyski do grobu
the game is time-consuming
start learning
Gra jest czasochłonna
the lesser of two evils, the lesser evil
start learning
mniejsze zło x 2
self-conscious
start learning
skrępowany zakłopotany nieśmiały
conscious
start learning
przytomny, świadomy
self-consciously
start learning
nieśmiało, z zażenowaniem, ale tez świadomie
land mine
start learning
mina lądowa
barren
start learning
jałowy, bezpłodny (np o ziemi) nieurodzajny
compulsary
start learning
Obowiązkowy przymusowy
mandatory
start learning
obowiązkowy, obligatoryjny
cyclopedia
start learning
encyklopedia
a floppy disc
start learning
dyskietka
gone
start learning
miniony, stracony,
the other day
start learning
onegdaj, niedawno (kilka dni temu)
come across
start learning
natknać się
come across as
start learning
sprawiać wrażenie, wydawać się
pull out
start learning
wyciągać
stare at sth
start learning
gapić się na
a little over ten years ago
start learning
niewiele ponad dziesięć lat temu
ancient
start learning
starożytny
from a different age
start learning
z innego wieku
broadband
start learning
szerokopasmowy, sysyem wysyłania jednoczesnie kilku wiadomosci
broadband network
start learning
sieci szerokopasmowa
memory stick
start learning
karta pamięci
out-of-date
start learning
nieaktualny stromodny
be a non-starter
start learning
być bez szans, nie mieć szans
grow up
start learning
dorastać
market share
start learning
udział w rynku, udzuały w rynku
for within 20 years
start learning
w ciągu 20 lat
short-lived
start learning
krótkotrwały
deserted
start learning
opustoszały
raw material
start learning
Surowiec
onwards
start learning
dalszy
take over
start learning
przejąć
fall out of use
start learning
wycofany z użycia
recently
start learning
niedawno
revival
start learning
odrodzenie, odzycie, wznowienie
battery operated
start learning
zasilany z baterii
to launch
start learning
wprowadzić (produkt na rynek)
a launch
start learning
lansowanie wypuszczanie (nowego produktu)
its
start learning
jego
inventor
start learning
wynalazca
Intended to be green alternative to the motor car
start learning
Przeznaczony do bycia zieloną (ekologiczną) alternatywą dla motoryzacji
be intended for sb
start learning
1. być przeznaczonym dla kogoś, być stworzonym dla kogoś
creator
start learning
twórca wynalazaca
top speed
start learning
maksymalna prędkosć
this was because
start learning
to dlatego,że
on top of that
start learning
na dodatek
thus
start learning
tak więc, w ten sposób,
in traffic
start learning
w ruchu (ulicznym)
reveal
start learning
odsłonić, wyjawić, ujawinić
he promised he would never reveal her secret
start learning
On obiecał, że nigdy nie ujawni jej tajemnicę
the documentary reveals the truth about drug trade
start learning
Dokument ukazuje prawdę o handlu narkotykami
revival
start learning
odrodzenie, powrót,
revive
start learning
wskrzesić, przywrócić do zycia, odnowić
the product is enjoying a revival
start learning
Produkt cieszy się ponowną popularnością
music from the 1980s is having a bit of a revival
start learning
muzyka od 1980 roku ponownie cieszy się popularnością (ma ponowne lekkie ożywienie)
there has been a revival of interest in home cooking
start learning
nastąpiło odrodzenie zainteresowania domowym gotowaniem
the succes of the team has revived interest in the sport.
start learning
sukces zespołu/ drużyny ożywiły zainteresowanie sportem.
saturated
start learning
nasycony, przemoczony, namoczony
the market is already saturated
start learning
Rynek jest już nasycony.
the market has been saturated with cheap imports
start learning
Rynek został nasycony przez tanie importowane towary
import
start learning
import, towar importowany
he was saturated in sweat
start learning
był przemoczony potem
my clothes were saturated
start learning
moje ubrania były przemoczone.
the government was short-lived
start learning
Rząd był krótkotrwały
their success was short-lived
start learning
Ich sukces był krótkotrwały.
technological
start learning
techniczny, technologiczny (np postęp)
technology
start learning
technologia
there has been a lot of technological innovation in the last ten years.
start learning
nastąpiło wiele innowacji technologicznych w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
great technological advances
start learning
wielki postęp technologiczny
this is one of the benefits of modern technology
start learning
to jest jedna z korzyści nowoczesnej technologii
an mutual friend
start learning
wspólny przyjaciel
we compromised, we met in the middle
start learning
poszliśmy na kompromis x 2
good dress-sense
start learning
dobry gust w ubieraniu sie
dress sense
start learning
gust do ubrań
tracksuit
start learning
dres
betrayal
start learning
zdrada

You must sign in to write a comment