Job burnout

 0    84 flashcards    sziszak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypalenie zawodowe
start learning
job burnout
plaga
start learning
plague
ofiara
start learning
victim
pracownik
start learning
employee
radzić sobie z
start learning
to cope with
szybkie zmiany gospodarcze
start learning
rapid economic changes
konkurencyjność
start learning
competitiveness
zmęczony
start learning
tired
chory
start learning
ill
być w stałym stresie
start learning
to be under constant stress
wpływać, dotykać
start learning
to affect
cierpieć z powodu
start learning
to suffer from
wyczerpanie fizyczne
start learning
physical exhaustion
osoby w średnim wieku
start learning
the middle aged
podatne
start learning
vulnerable
wywołany przez
start learning
introduced by
udowodnić czyjąś wartość
start learning
to prove one's worth
uniknąć zwolnienia
start learning
to avoid getting laid off
płaca zależna od wyników
start learning
performance related pay
wynagrodzony
start learning
rewarded
wdzięczność
start learning
gratitude
zasługiwać
start learning
to deserve
podwyżka płacy
start learning
pay rise
awans
start learning
promotion
nuda
start learning
boredom
odpowiedzialność
start learning
responsibility
doceniać
start learning
to appreciate
nawał pracy
start learning
workload
nieuczciwe techniki zarządzania
start learning
unfair management techniques
być przytłoczonym
start learning
to be overwhelmed
wrogość
start learning
hostility
pracodawca
start learning
employer
Poczucie bezsilności
start learning
a sense of powerlessness
wycieńczony
start learning
drained
drżeć na samą myśl o
start learning
to dread the thought of
zwlec się z łóżka
start learning
to drag myself out of bed
koszmar
start learning
nightmare
rozdrażniony
start learning
irritated
wymyślić coś
start learning
to come up with something
świeże pomysły
start learning
fresh ideas
kolega
start learning
colleague
napady niepokoju
start learning
anxiety attacks
bezsenność
start learning
insomnia
zapominanie
start learning
forgetfulness
niska wydajność
start learning
low productivity
utrata apetytu
start learning
loss of appetite
przyrost masy ciała
start learning
weight gain
przejadanie się
start learning
overeating
załamanie psychiczne
start learning
mental breakdown
próby samobójcze
start learning
suicide attempts
wylew
start learning
stroke
przezwyciężyć
start learning
to overcome
ulżyć
start learning
to alleviate
zwolnić
start learning
to slow down
osiągnąć właściwą równowagę
start learning
to achieve a healthy balance
zainteresowania w czasie wolnym
start learning
leisure interests
Umiejętności
start learning
skills
Dodatkowe szkolenia
start learning
additional training
być niezadowolonym z
start learning
to be dissatisfied with
negatywne nastawienie
start learning
negative attitude
obniżyć swoje oczekiwania
start learning
to lower ones expectations
rzucić pracę
start learning
to quit a job
rozwiązanie rozsądne
start learning
sensible solution
uzależniony od pracy
start learning
job addict
pracuś
start learning
workaholic
mieć dużo pracy
start learning
to have lots of work
przepracowanie
start learning
overwork
być przepracowanym
start learning
to be overworked
przykładać się do pracy
start learning
to pull one's weight
przeciążyć pracownika pracą
start learning
to overwork an employee
pracować w nadgodzinach
start learning
to do extra hours
powodować
start learning
to claim
powodować wywoływać
start learning
to induce
mający się ukazać
start learning
to forthcoming
zajmować, wykonywać, radzić sobie
start learning
to handle
wysiłek
start learning
effort
otrzymywać wdzięczność
start learning
to receive the gratitude
przedłużana frustracja powodowana przez wiele czynników
start learning
prolonged frustration induced by many factors
czuć się zmęczonym
start learning
to feel fatigued
łatwo się denerwować
start learning
easily get irritated
czucie emocjonalnie wycieńczone
start learning
to feel emotionally drained
odczuwać zmęczenie na początku dnia
start learning
to feel fatigued at the beginning of the day
przyczynić się do poważnego załamania psychicznego
start learning
to contribute to serious mental breakdown
Najbardziej oczywistym sposobem przezwyciężenia wypalenia
start learning
the most obvious way to overcome burnout

You must sign in to write a comment