jezu serio koniec jest może tak

 0    187 flashcards    pqurot
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
an accountant
aktor
start learning
actor
architekt
start learning
an architect
kosmetyczka
start learning
a beautician
szef
start learning
a boss
kierowca autobusu
start learning
bus-driver
kasjer
start learning
a cashier
szef kuchni
start learning
a chef
programista
start learning
computer programmer
dentysta
start learning
a dentist
lekarz
start learning
a doctor
ekonomista
start learning
an economist
elektryk
start learning
an electrician
rolnik
start learning
a farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
director
strażak
start learning
a firefighter
steward
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
a journalist
sędzia
start learning
a judge
prawnik
start learning
a lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
kierownik
start learning
a manager
mechanik
start learning
a mechanic
górnik
start learning
a miner
model
start learning
model
muzyk
start learning
a musician
pielęgniarz
start learning
nurse
asystent biura
start learning
office assistant
malarz
start learning
painter
ratownik medyczny
start learning
paramedic
aptekarz
start learning
pharmacist
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
a pilot
hydraulik
start learning
a plumber
policjant
start learning
a policeman
polityk
start learning
a politician
listonosz
start learning
postman
recepcjonista
start learning
receptionist
sprzedawca
start learning
sales assistant
reprezentant handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
a scientist
sekretarz
start learning
secretary
sprzedawca
start learning
a shop assistant
żołnierz
start learning
a soldier
chirurg
start learning
a surgeon
nauczyciel
start learning
a teacher
pracownik biura podrózy
start learning
travel agent
prezenter TV
start learning
TV presenter
lekarz weterynarii
start learning
vet
kelner
start learning
a waiter
kelnerka
start learning
a waitress
pisarz
start learning
a writer
w pracy
start learning
at work
zarządzać odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się czegoś
start learning
do something for a living
szy
start learning
look for
zawód
start learning
profession
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
praca
start learning
work
pracować jako
start learning
work as
pracować w firmie
start learning
to work for a company
pracować w szpitalu
start learning
work in a hospital
pracować w dziale sprzedaży
start learning
work sales
pracować w biurze
start learning
work in an office
pracować w zespole
start learning
to work in a team
pracować nad
start learning
work on
pracować pod presją
start learning
to work under pressure
niebezpieczny
start learning
dangerous
fizyczny
start learning
physical
satysfakcjujący
start learning
satisfying
wymagający kwalfikacji
start learning
skilled
stresujący
start learning
Stressful
męczący
start learning
tiring
słabo płatny
start learning
badly-paid
premia
start learning
bonus
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
szansa na awans
start learning
chance of promotion
zmienić pracę
start learning
to change jobs
koleżanki z pracy
start learning
colleague
umowa
start learning
contract
pracować w nadgodzinach
start learning
do work overtime
pracować na zmiany
start learning
do work shifts
zarabiać pieniądzę
start learning
earn money
obowiązki
start learning
duties
zarobki
start learning
earnings
na pełen etat
start learning
full-time
znaleźć pracę
start learning
get a job
dostać awans
start learning
to get promoted
dochód
start learning
income
odjeść z pracy
start learning
leave your job
płatny urlop
start learning
paid leave
na część etatu
start learning
Part-time
emerytura
start learning
a pension
na godzinę
start learning
per hour
stały
start learning
permanent
przejść na emeryture
start learning
retire
pensja
start learning
a salary
zwolnienie
start learning
sick leave
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
tymczasowy
start learning
temporary
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
dobrze płatny
start learning
well-paid
pracować do późna
start learning
work long hours
miejsce pracy
start learning
a workplace
au pair
start learning
au pair
babysitter
start learning
babysitter
wolontariuszka
start learning
charity worker
kasjerka
start learning
checkout assistant
roznosiciel gazet
start learning
deliver boy
zbieranie owoców
start learning
picking fruit
praca wakacyjna
start learning
summer job
ratownik
start learning
a lifeguard
praca sezonowa
start learning
seasonal work
opiekunka na obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
praca na lato
start learning
summer job
przewodnik
start learning
a tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
płaca
start learning
wages
praca weekendowa
start learning
Weekend job
ogłaszać
start learning
advertise
kandydat
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
Application Form
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
zostać zwolnionym z powodu redukcji etatów
start learning
1. to be made redundant 2. to be dismissed
zostać zwolnionym
start learning
1. to be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat
start learning
candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
dobrze sobie poradzić
start learning
do well
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
to fill in
znaleźć pracę
start learning
to find work
skorzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
start learning
go freelance
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
biuro pośrednictwo pracy
start learning
jobcentre
oferta pracy
start learning
job offer
zadowolenie z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
stracić pracę
start learning
lose your jobs
zaproponować pracę
start learning
offert to work
bez pracy
start learning
without work
praca, stanowisko
start learning
position
stanowisko
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnacje
start learning
resign
prowadzić własny biznes
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
offerty pracy
start learning
situations vacant
personel
start learning
staff
podjąć prace
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wakat
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
to work at home
zdolność
start learning
ability
w którymś momencie
start learning
at some point
konsultować
start learning
consult
rzucić
start learning
drop out of
modny
start learning
fashionable
zrzędliwy
start learning
grouchy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
rutyna
start learning
routine
podsumować
start learning
summarise
trendy
start learning
trendy
dobrze samopoczucie
start learning
well-being
zastanawiać się
start learning
wonder

You must sign in to write a comment