Jarek's lesson - 19 November

 0    67 flashcards    aartek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
duży popyt na
start learning
high demand for
absolwent / absolwentka studiów
start learning
graduate / graduate studies
kierunek studiów
start learning
field of study
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform duties
umowa o pracę
start learning
work contract
wykazywać aktywność
start learning
be active
wyższe stanowiska
start learning
senior
stanowisko pracy, pozycja
start learning
job, position
dostawca
start learning
supplier
jak również, oraz, a także
start learning
as well as
lokalna społecznośc
start learning
the local community
zakres zadań
start learning
range of tasks
przedstawiać / ukazywać
start learning
present / show
odpowiada
start learning
corresponds to
wszechstronne wykształcenie
start learning
comprehensive education
jeżeli o mnie chodzi...
start learning
if you ask me...
motywacja pracowników
start learning
employee motivation
współzałożyciel
start learning
Co-founder
główny udziałowiec
start learning
major shareholder
według
start learning
according to
cecha charakteru
start learning
trait of character
cecha
start learning
attribute
informatyczny
start learning
computer
przekazywać, wyrażać
start learning
communicate, to express
przekazywać zadania
start learning
delegate tasks
rozwój zawodowy i osobisty
start learning
professional and personal development
aktywna, z pomysłami (Covey)
start learning
proactive
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
start learning
community
Our company should do something for the local community.
społeczeństwo
start learning
society
ostatnie zmiany
start learning
recent developments
TVN oznacza
start learning
TVN stands for
Znajduję coś/ napotkałem/ natknąłem się
start learning
I come across something
przez cały czas, bez przerwy
start learning
all the time, without a break
za każdym razem
start learning
every time
jesteś wrzodem na dupie
start learning
you are pain in the ass
Dawno się nie widzieliśmy => Nie widziałem cię od wieków.
start learning
long time no see = > I haven't seen you for ages.
poważanie, docenienie
start learning
appreciation
nie doceniasz
start learning
you don't appreciate
szybka odpowiedź będzie mile widziane
start learning
your quick reply would be much appreciated
Byłbym wdzięczny gdybyś mógł
start learning
I would appreciate if you could
On jest opóźniony
start learning
he is retarded
co za idiota (opóźniony)!
start learning
what a retard!
burak
start learning
redneck
mocne zdanie
start learning
strong opinion
to oczywiste dla mnie
start learning
it's obvious for me
Wiceminister
start learning
Deputy Minister
zatrzymać
Opóźniła/zatrzymała go burza.
start learning
to detain
He was detained by a snow storm.
aresztować (ale nie arrest)
start learning
detain
Frekwencja (wybory)
start learning
turnout (election)
wydać wyrok
start learning
to rule
w obliczu czegoś
start learning
to face sth
ojczyzną; ojczyzna
start learning
homeland; homecountry
stanowi około 60%
start learning
accounts for about 60%
konto / rachunek
Pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na twoje konto.
start learning
account
The money will be paid directly to your account.
tworzy, stanowi, też: nadrabia
start learning
makes up
przystąpić
start learning
join
prawnie wiążące porozumienie
start learning
legally binding agreement
na uchwałę
start learning
to pass the resolution
niezawodny samochód
start learning
reliable car
wiarygodne wyniki
start learning
reliable results
solidna firma
start learning
reliable company
wiarygodne osoby
start learning
reliable person
rozbieżności (między)
start learning
discrepancy (between)
tymczasem
start learning
meanwhile
trzymać się czegoś
start learning
stick to
od podstaw, od początku
start learning
from scratch, from the beginning
prawie nigdy
start learning
hardly ever

You must sign in to write a comment