Jarek's lesson 1 - uzupełnić

 0    21 flashcards    aartek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Obszar/ pole
start learning
area = field
zastrzeżenia
start learning
reservations
Baza klientów
start learning
client base
na podstawie (w oparciu o)
start learning
on the basis of (based on)
nieruchomości / nieruchomości
start learning
real estate/ property
Nie powiem ci, skąd pochodzi moja nowa baza klientów.
start learning
I won't tell you where my new client base comes from.
przetwarzać dane
start learning
to process data
pozwać / podjąć sąd
start learning
to sue/ to take a court
Zamieniam się w słuch (masz moją uwagę)
start learning
I'm all ears (you have my attention)
człowiek o wąskich poglądach
start learning
narrow minded
przytulny
start learning
cozy
dany, poszczególny
start learning
given = particular
kanały sprzedaży
start learning
sales channels
odpowiedzialność prawna
start learning
legal liability
pomimo czegoś
Pomimo swojej ciężkiej pracy, został zwolniony.
start learning
in spite of
He got fired in spite of all his hard work.
zabezpieczyć sth
start learning
to secure sth
obraz wszystkiego, pełen obraz
start learning
big picture
Gdybym był na twoim miejscu, wybrałbym to samo.
start learning
If I were in your shoes, I would choose the same.
próg podatkowy / grupa podatkowa
start learning
tax threshold/ tax group
ustawa
start learning
law
Jestem ciekaw
start learning
I'm curious about sth

You must sign in to write a comment