j. ang dzień IV

 0    223 flashcards    patry295
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
efektywnie, skutecznie
start learning
efficiently
w rzeczywistości
start learning
in fact
nie wspominając
start learning
let alone
przywilej, zaszczyt, immunitet
start learning
privilege
rząd, władze
start learning
government
odsłaniać
start learning
unveil
wybuchać, wysadzać
start learning
blow up
pompować nadmuchiwać
start learning
blow up
składać się z
start learning
consist of
beton, betonowy
start learning
concrete
rozpoznać, poznać
start learning
recognize
wierny
start learning
faithful
miedź, gliniarz
start learning
copper
uciekać
start learning
run away
nieskazitelny
start learning
spotless
przyznać się, wpuszczać, przyjmować
start learning
admit
dodatkowy
start learning
additional
uzależnienie
start learning
addiction
uzależniający
start learning
addictive
mieszanka, mieszanina, mikstura
start learning
mixture
uczestnik
start learning
participant
uczestniczyć
start learning
participate
uczestnictwo, udział
start learning
participation
traktować, leczyć
start learning
treat
traktowanie, leczenie
start learning
treatment
ostry, poważny
start learning
severe
samiec, mężczyzna
start learning
male
korzeń, pierwiastek(matem)
start learning
root
świętować, obchodzić
start learning
celebrate
świętowanie
start learning
celebration
ostatni, niedawny
start learning
recent
region, dzielnica
start learning
district
głęboko zaniepokojony
start learning
deeply concerned
samozwańczy
start learning
self-proclaimed
zaprzeczać, odmawiać
start learning
deny
żywy
start learning
alive
obowiązkowy
start learning
mandatory
powtarzać
start learning
repeat
słaby, wątły
start learning
weak
zbawca, wybawca, Zbawiciel
start learning
savior
ruina, rujnować
start learning
ruin
w gruzach
start learning
in ruins
doprowadzić do ruiny
start learning
bring to ruin
faszysta, faszystowski
start learning
fascist
cygan
start learning
gypsy
ruch
start learning
movement
przejąć
start learning
take over
chwytać
start learning
grab
nienawiść
start learning
hatred
pranie mózgu
start learning
brainwash
uwalniać się
start learning
get rid
w ciąży, ciężarna
start learning
pregnant
rozerwać, rozedrzeć, drzeć
start learning
tear/tore/torn
karabin
start learning
rifle
zdecydowanie
start learning
definitely
krewni
start learning
kin
krewnych
start learning
relatives
krewny
start learning
relative
choroba
start learning
disease
chrześcijaństwo
start learning
christianity
chrześcijanin
start learning
christian
najcięższy
start learning
heaviest
oszukać, zmylić, zwieść
start learning
deceive
zastąpić, wymienić
start learning
replace
młodzież
start learning
youth
przepisać
start learning
rewrite
przykazanie
start learning
commandment
przewaga
start learning
supremacy
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
nieprzytomny, nieświadomy
start learning
unconscious
komenda, rozkaz, nakaz
start learning
command
dół
start learning
pit
jęk, jęczeć
start learning
groan
czołgać się
start learning
crawl
rozpaczliwie, beznadziejnie
start learning
desperately
pogrzebać, pochować
start learning
bury
wybór
start learning
choice
tuzin
start learning
dozen
wahać się
start learning
hesitate
okrutny
start learning
cruel
łono, macica
start learning
womb
bicie serca
start learning
heartbeat
płód, zarodek
start learning
fetus
umysł
start learning
mental
psychicznie, umysłowo, duchowo
start learning
mentally
deklarować, ogłaszać, oznajmiać, oświadczać
start learning
declare
subiektywnie
start learning
subjectively
subiektywny
start learning
subjective
spodziewać się, oczekiwać
start learning
expect
nierozsądny, niedorzeczny, wygórowany
start learning
unreasonable
kropka
start learning
dot
korek uliczny
start learning
traffic jam
dzienny, codzienny, dziennik
start learning
daily
niezliczony, bez liku, nieprzebrany
start learning
countless
piekarnik
start learning
oven
maleńki
start learning
tiny
bezprzewodowy
start learning
wireless
za nic w świecie, nie ma mowy
start learning
no way
zróbmy to
start learning
let's do it
na pokładzie
start learning
aboard
użyteczny, przydatny, pożyteczny
start learning
useful
kłopot, problem
start learning
trouble
ogłosić, obwieścić
start learning
announce
wstyd, hańba, zawstydzić
start learning
shame
bezwstydny
start learning
shameless
istotny
start learning
relevant
błagać
start learning
beg
przy okazji, nawiasem mówiąc
start learning
by the way
wielki, wspaniały
start learning
grand
fryzura
start learning
haircut
absolwent
start learning
graduate
znaczący
start learning
meaningful
przed (dot. miejsca)
start learning
in front of
dumny
start learning
proud
dopuszczać, zezwalać, umożliwiać
start learning
allow
gospodarz
start learning
host
car
start learning
tsar
murzyn
start learning
Negro
wół
start learning
ox
wesz
start learning
louse
bochenek
start learning
loaf
półka
start learning
shelf
wiara
start learning
belief
wierzyć
start learning
believe
wódz, szef
start learning
chief
skrzyżowanie, skrzyżowania
start learning
crossroads
łosoś, łososie
start learning
salmon
samolot, samoloty
start learning
aircraft
porada, rada, porady
start learning
advice
radzić, doradzić, poradzić
start learning
advise
modlitwa
start learning
prayer
zakazywać, zakazać
start learning
prohibit
zakaz
start learning
prohibition
postęp
start learning
progress
polityka
start learning
politics
polityk
start learning
politician
polityczny
start learning
political
politycznie
start learning
politically
średniowiecze
start learning
Middle Ages
gołąb
start learning
pigeon
fizyka
start learning
physics
fizyk
start learning
physicist
otoczenie
start learning
surroundings
waga
start learning
scales
chmiel
start learning
hops
bogactwo, bogactwa
start learning
riches
publiczność, widownia, widzowie, słuchacze
start learning
audience
oglądać, zegarek
start learning
watch
mróz, szron
start learning
frost
burza z piorunami
start learning
thunderstorm
zadowolony
start learning
glad
zastrzyk
start learning
injection
kolec
start learning
spike
tchórz
start learning
coward
odwaga
start learning
courage
zatwierdzać
start learning
approve
zapomnieć
start learning
forget
stosunek
start learning
ratio
ochota, żądza, pragnąć
start learning
desire
hrabstwo
start learning
shire
świrnięty
start learning
nuts
przestrzegać
start learning
obey
bez względu na, niezależnie od
start learning
regardless to
biorąc pod uwagę, zważywszy na
start learning
in view of
zając się czymś/kimś
start learning
attend to sth/sb
podołać, sprostać czemuś
start learning
be up to sth
wracać (np. do przerwanego zajęcia)
start learning
get back
zaadoptować się do czegoś
start learning
grow into sth
zatrzymać
start learning
hold up
darować
start learning
let off
zacząć coś robić, uprawiać np. sport
start learning
take up sth
spisać
start learning
write up
nie działać prawidłowo
start learning
act up
kłócić się
start learning
fall out
klient
start learning
customer
zniechęcać
start learning
discourage
zamieszkiwać
start learning
inhabit
pozwalać, wynajmować
start learning
let/let/let
początkowy, początkowym
start learning
initial
źle coś zrozumieć
start learning
get the wrong and of the stick
być parą
start learning
be an item
od pierwszego wejrzenia
start learning
at first sight
skręcić komuś kark
start learning
wring someone's neck
krzyczeć, okrzyk
start learning
shout
wyjaśnić
start learning
account for
przejrzeć
start learning
go through sth
czekać
start learning
hang on
przejść do czegoś
start learning
move on to sth
przedłożyć, zaproponować
start learning
put forward
rozwiązać np. problem, usunąć przeszkodę
start learning
iron out sth
zwiększyć znaczenie, podbić
start learning
bump up
rozwiązanie
start learning
solution
sprawa, kwestia
start learning
issue
zacząć pić
start learning
hit the bottle
trafić w czuły punkt
start learning
touch a nerve
wysokość
start learning
altitude
płakać
start learning
weep/wept/wept
opierać na
start learning
base on
opierać się na, czerpać z czegoś
start learning
draw on sth
stawić czoła, zaakceptować
start learning
face up to
zgasnąć
start learning
go off
sprostać czemuś, dorastać do czegoś
start learning
live up to sth
naśladować coś
start learning
take off sth
od wieków
start learning
in donkey's years
wisieć w powietrzu
start learning
be in the air
podjąć, przyłączyć się
start learning
take up
przyjść, pojawić się
start learning
turn out
wybrać, wyróżnić
start learning
single out
przebić się przez coś
start learning
break through sth
wynagrodzić coś komuś
start learning
make sth up to sb
wystawa, pokaz
start learning
exhibition
natychmiast, bez zastanowienia
start learning
at the drop of a hat
oczko w głowie
start learning
the apple of someone's eye
obwodnica
start learning
bypass
guzik, przycisk, zapinać
start learning
button
ściemniać, owijać w bawełnę
start learning
beat about the bush
chłodny i opanowany
start learning
cool as a cucumber
zadowolony
start learning
pleased
skazany, skazywać, skazaniec
start learning
convict
przekonanie, skazanie
start learning
conviction
scena
start learning
scene
rękopis
start learning
manuscript
nawias
start learning
bracket

You must sign in to write a comment