J, K, L, M

 0    49 flashcards    karolinanowacka91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wspólne konto
start learning
joint account
solidarna
start learning
joint and several
wspólny najem
start learning
joint tenancy
wspólne przedsięwzięcie
start learning
joint venture, jv
wyrok zaoczny
start learning
judgment in default
sądowy
start learning
judicial
sądownictwo
start learning
judiciary
jurysdykcja
start learning
jurisdiction
jurisdiction over subject metter
prawoznawstwo
start learning
jurisprudence
sąd przysięgłych
start learning
jury
nieletni
start learning
juvenile
(minor)
łapówka
start learning
kickback, bribe
ród
start learning
kin
know-how
start learning
know-how
Prawo ziemi
start learning
land law
law of Real Property, Real Estate Law
Właściciel
start learning
landlord/landlady
w zamian za
start learning
in return for
in exchange for
dzierżawa
start learning
lease
osobowość prawna
start learning
legal personality
legal entity
prawodawstwo
start learning
legislation
do wynajęcia
start learning
to let
odpowiedzialność
start learning
liability
to be liable for sth
licencja
start learning
licence
to sell sth under licence
zastaw
start learning
lien
to have a lien on sth
zamiast
start learning
in lieu of
instead of
likwidować
start learning
to liquidate
to close the company and sell the assets in order to pay its debts
strona sporu sądowego
start learning
litigant
pożyczka
start learning
loan
to take out a loan
ryczałt
start learning
lump sum
one single payment
niechętny
start learning
reluctant
niewłaściwe leczenie, zaniedbanie
start learning
malpractice
istotny
istotne naruszenie
start learning
material, cardinal, fundamental
material breach
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
paternity leave
prawo morskie
start learning
maritime law
rządzić
start learning
to govern
handel
start learning
commerce
pośredniczyć w czymś (mediować)
start learning
to mediate in sth
Statut stowarzyszenia, akt założycielski
start learning
memorandum of association
scalić, połączyć spółki
start learning
to merge with another company
merger = entire agreement
protokół
start learning
minutes
minutes of the meeting
przekręcanie, kłamanie
start learning
misrepresentation
łagodzić, miarkować
start learning
to mitigate
to limit the amount of damage
hipoteka
list zastawny
start learning
mortgage
mortgage bond,
wierzyciel hipoteczny
start learning
mortgagee
dłużnik hipoteczny
start learning
mortgagor
wniosek
start learning
motion
wprost, całkowicie
start learning
outright
wziąć kredyt hipoteczny
start learning
to take out a mortgage
Klauzula przedmiotu działalności
start learning
object clause

You must sign in to write a comment